Pastorala de Crăciun a PS Iosif Păuleț

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2022

„Să mergem toți la Betleem”

Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu
și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!
 (Lc 2,14)

Dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Domnul,

Este din nou Crăciunul. Ca în fiecare an, suntem chemați să retrăim bucuria Nașterii Domnului și să-l descoperim pe Dumnezeu care nu obosește să vină în întâmpinarea noastră. Colindele minunate, luminițele multicolore, brazii frumos împodobiți, cadourile primite sau oferite – toate, parcă, ne invită să cântăm iubirea lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru a fi și a rămâne întotdeauna cu noi.

În aceste zile premergătoare Crăciunului, primind grupurile de colindători din parohiile noastre, unul dintre cântecele pe care l-am ascultat de mai multe ori și care mi-a rămas întipărit în minte și în inimă a fost „Să mergem toți la Betleem”. Într-adevăr, sărbătoarea Nașterii Domnului nu reprezintă doar amintirea unui eveniment istoric care s-a petrecut într-un trecut îndepărtat. Crăciunul este celebrarea iubirii lui Dumnezeu, care se concretizează zi de zi în viața acelora care, asemenea păstorilor și a magilor, se pun în mișcare, pentru a-l întâlni pe Pruncul dumnezeiesc venit la noi. Pentru a nu risca să trăim doar o bucurie superficială la Crăciun, suntem îndemnați să mergem și noi în grabă la Betleem (cf. Lc 2,16), pentru a primi lumina, pacea și bucuria pe care doar Isus ni le poate da. Acolo, în jurul ieslei sale, vom înțelege că frumusețea, bunătatea și sensul a ceea ce suntem își găsesc izvorul în Dumnezeu, singurul care poate risipi orice formă a întunericului din viața noastră.

Să mergem toți la Betleem pentru a-l adora pe Domnul în tăcere! Trăim într-o lume care face mult zgomot. În schimb, Crăciunul este sărbătoarea tăcerii. În jurul ieslei lui Isus nimeni nu vorbește. Toți se închină, privesc Pruncul și îl adoră în tăcere. Este experiența pe care suntem chemați să o facem și noi. Nu este suficient să credem că Isus s-a născut în urmă cu 2000 de ani. Este necesar să-l recunoaștem și să ne uimim în fața unui gest atât de concret și măreț de iubire din partea lui Dumnezeu. Spunea Papa Francisc: „Nu se poate celebra Crăciunul fără uimire” (Predica la Te Deum-ul de sfârșit de an 2021).

Să mergem toți la Betleem pentru a primi darurile lui Isus! Este semnificativ că cetatea în care s-a născut Isus se numește Betleem, ceea ce înseamnă „Casa pâinii”. În „Casa pâinii” s-a născut „pâinea cea vie care s-a coborât din cer” (In 6,51). Isus vine la noi pentru a ne oferi acea hrană capabilă să satisfacă aspirațiile profunde spre armonie și fericire înscrise în inimile noastre. Vă îndemn din toată inima să-i cereți Domnului mai ales acel dar de care noi și omenirea întreagă avem mare nevoie în această perioadă: darul păcii! La nașterea lui Isus, îngerii au cântat: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!” (Lc 2,14). Pacea lui Cristos să coboare în inimile noastre și să ne ajute să construim o lume nouă, în care iubirea, dreptatea și pacea să fie recunoscute și promovate drept valori fundamentale!

Să mergem toți la Betleem pentru a putea imita iubirea lui Dumnezeu! Pruncul Isus, cu exemplul său și în puterea Duhului Sfânt, ne îndeamnă nu doar să-l adorăm, ci și să-l imităm, străduindu-ne să facem vizibilă în lume iubirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să renunțăm la o viață centrată doar asupra noastră și a intereselor noastre. Să ne deschidem spre ceilalți și să dezvoltăm tot mai mult unitatea și comuniunea dintre noi, așa cum ne invită și tema anului pastoral din Biserica noastră locală: „Uniți în Duhul Sfânt”. Să știm să-l descoperim pe Isus mai ales în cei mici, în cei care suferă, în cei care se află în nevoie. Nimic nu se împotrivește mai mult adevăratului Crăciun decât egoismul și indiferența. Nimic nu-i este mai specific decât iubirea și solidaritatea.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Vă doresc tuturor din inimă o întâlnire rodnică cu Isus la Crăciun! El este lumina, pacea și bucuria noastră. Noi, la rândul nostru, suntem chemați să devenim lumină pentru frații noștri, aprinzând sau alimentând flacăra speranței în cei care au pierdut-o sau sunt pe cale să o piardă. Să fim promotori ai păcii, plecând de la familiile și comunitățile noastre! Să aducem bucurie celor din jurul nostru, în special copiilor și persoanelor înaintate în vârstă, care au nevoie de prezența și atenția noastră!

Un gând special și o rugăciune pentru toți cei care sunt constrânși să celebreze Crăciunul departe de casă din cauza războiului și a violenței. Să fiți convinși că Pruncul divin, care a fugit cu părinții săi din calea mâniei lui Irod, înțelege dificultatea prin care treceți și nu va întârzia să inspire sentimente de ospitalitate și generozitate în inimile celor care vă întâlnesc.

Dragi bolnavi, care purtați în tăcere crucea suferinței, fără a vă putea bucura nici măcar de prezența, mângâierea și îmbrățișarea celor dragi, mult curaj! Isus a venit pe pământ pentru a rămâne cu noi, mai ales în momentele de încercare. El vine lângă patul suferinței voastre și se îngrijește de trupul vostru bolnav printr-o prezență tainică, dar reală, care este izvor de mângâiere și de viață adevărată.

Împreună cu Preasfințitul Petru Sescu și cu Preasfințitul Petru Gherghel, vă urăm tuturor, dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Domnul, un Crăciun fericit și un An Nou binecuvântat! Sărbătoarea Nașterea Domnului să vă aducă multă bucurie în inimile și familiile voastre, iar Sfânta Fecioară Maria să mijlocească pentru toți darul comuniunii și al păcii!

Crăciun binecuvântat și La mulți ani!

Iași, 19 decembrie 2022

✠ Iosif Păuleț
episcop de Iași

Autor: PS Iosif Păuleț
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 19.12.2022
Publicarea pe acest sit: 19.12.2022
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.