Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii

Mesajul Sfântului Părinte Francisc
pentru celebrarea celei de-a 56-a
Zile Mondiale a Păcii 1 ianuarie 2023

Nimeni nu se poate salva singur.
A reporni de la COVID-19 pentru a trasa împreună cărări de pace

„Cât despre timpul și momentul acela, fraților, nu aveți nevoie ca să vi se scrie, căci voi înșivă știți precis că ziua Domnului vine ca un hoț în timpul nopții” (1Tes 5,1-2).

1. Cu aceste cuvinte, Apostolul Paul invita comunitatea din Tesalonic pentru ca, în așteptarea întâlnirii cu Domnul, să rămână fermă, cu picioarele și inima bine plantate pe pământ, capabilă de o privire atentă asupra realității și asupra evenimentelor istoriei. De aceea, chiar dacă evenimentele din existența noastră apar așa de tragice și ne simțim împinși în tunelul întunecat și dificil al nedreptății și al suferinței, suntem chemați să ținem inima deschisă la speranță, încrezători în Dumnezeu care se face prezent, ne însoțește cu duioșie, ne susține în trudă și, mai ales, orientează drumul nostru. Pentru aceasta, Sfântul Paul îndeamnă constant comunitatea să vegheze, căutând binele, dreptatea și adevărul: „Să nu dormim precum ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul” (5,6). Este o invitație de a rămâne treji, de a nu ne închide în frică, în durere sau în resemnare, de a nu ceda în fața distragerii, de a nu ne descuraja, ci de a fi ca santinele capabile să vegheze și să perceapă primele lumini ale zorilor, mai ales în orele mai întunecate.

2. COVID-19 ne-a făcut să ne prăbușim în inima nopții, destabilizând viața noastră obișnuită, punând în dezordine planurile noastre și obișnuințele noastre, răsturnând aparenta liniște chiar și a societăților mai privilegiate, generând dezorientare și suferință, provocând moartea atâtor frați și surori ai noștri.

Împinși în vârtejul de provocări neprevăzute și într-o situație ce nu era complet clară nici din punct de vedere științific, lumea sănătății s-a mobilizat pentru a alina durerea multora și pentru a încerca să aducă remediu; la fel și și autoritățile politice, care au trebuit să adopte măsuri însemnate în termeni de organizare și gestionare a urgenței.

Împreună cu manifestările fizice, COVID-19 a provocat, și cu efecte pe termen lung, o indispoziție generală care s-a concentrat în inima atâtor persoane și familii, cu repercusiuni care nu pot fi neglijate, alimentate de perioadele lungi de izolare și de diferite limitări de libertate.

În afară de asta, nu putem uita cum pandemia a atins unii nervi descoperiți ai ordinii sociale și economice, făcând să apară contradicții și inegalități. A amenințat siguranța de muncă a multora și a agravat singurătatea tot mai răspândită în societățile noastre, îndeosebi cea a celor mai slabi și a săracilor. Să ne gândim, de exemplu, la milioanele de muncitori informali în multe țări ale lumii, rămași fără loc de muncă și fără niciun sprijin în timpul întregii perioade de izolare.

Rar indivizii și societatea înaintează în situații care generează un astfel de sentiment de înfrângere și amărăciune: de fapt, el slăbește eforturile făcute pentru pace și produc conflicte sociale, frustrări și violențe de diferite genuri. În acest sens, pandemia pare să fi tulburat și zonele mai pașnice din lumea noastră, făcând să apară nenumărate fragilități.

3. După trei ani, este momentul de a lua un timp pentru a ne întreba, a învăța, a crește și a ne lăsa transformați, ca indivizi și comunitate; un timp privilegiat pentru a ne pregăti pentru „ziua Domnului”. Am avut deja ocazia de a repeta de mai multe ori că, din momentele de criză, nu ieșim niciodată egali: ieșim din ele ori mai buni, ori mai răi. Astăzi, suntem chemați să ne întrebăm: Ce anume am învățat de la această situație de pandemie? Ce drumuri noi va trebui să întreprindem pentru a abandona lanțurile vechilor noastre obișnuințe, pentru a fi pregătiți mai bine, pentru a îndrăzni noutatea? Ce semne de viață și de speranță putem percepe pentru a merge înainte și a încerca să facem mai bună lumea noastră?

Desigur, atingând cu mâna fragilitatea care distinge realitatea umană și existența noastră personală, putem spune că lecția cea mai mare pe care ne-o lasă ca moștenire COVID-19 este conștiința că toți avem nevoie unii de alții, că tezaurul nostru cel mai mare, deși și cel mai fragil, este fraternitatea umană, întemeiată pe filiația divină comună, și că nimeni nu se poate salva singur. Așadar, este urgent să căutăm și să promovăm împreună valorile universale care trasează drumul acestei fraternități umane. Am învățat și că încrederea pusă în progres, în tehnologie și în efectele globalizării nu a fost numai excesivă, ci s-a transformat într-o intoxicare individualistă și idolatră, compromițând garanția dorită de dreptate, de înțelegere și de pace. În lumea noastră care aleargă cu mare viteză, foarte des problemele răspândite de dezechilibre, nedreptăți, sărăcii și marginalizări alimentează indispoziții și conflicte și generează violențe, precum și războaie.

În timp ce, pe de o parte, pandemia a scos la iveală toate acestea, am putut, pe de altă parte, să facem descoperiri pozitive: o întoarcere benefică la umilință; o redimensionare a anumitor pretenții consumiste; un reînnoit simț de solidaritate care ne încurajează să ieșim din egoismul nostru pentru a ne deschide la suferința celorlalți și la nevoile lor; precum și o angajare, în anumite cazuri într-adevăr eroică, a atâtor persoane care s-au dedicat pentru ca toți să poată depăși cât mai bine drama urgenței.

Din această experiență a derivat mai puternic conștiința care-i invită pe toți, popoare și națiuni, să repună în centru cuvântul „împreună”. De fapt, împreună, în fraternitate și în solidaritate, construim pacea, garantăm dreptatea, depășim evenimentele mai dureroase. Răspunsurile cele mai eficace la pandemie au fost, de fapt, acelea care au văzut grupuri sociale, instituții publice și private, organizații internaționale unite pentru a răspunde la provocare, lăsând deoparte interese particulare. Numai pacea care se naște din iubirea fraternă și dezinteresată ne poate ajuta să depășim crizele personale, sociale și mondiale.

4. În același timp, în momentul în care am îndrăznit să sperăm că noaptea cea mai rea a pandemiei de COVID-19 a fost depășită, o nouă nenorocire teribilă s-a abătut asupra omenirii. Am asistat la apariția unui alt flagel: un alt război, în parte comparabil cu COVID-19, dar condus totuși de alegeri umane vinovate. Războiul din Ucraina seceră victime nevinovate și răspândește incertitudine, nu numai pentru cel care este lovit direct de el, ci în mod răspândit și nediscriminat pentru toți, și pentru cei care, la mii de kilometri distanță, suferă efectele sale colaterale – este suficient să ne gândim la problemele grâului și la prețurile carburantului.

Desigur, nu aceasta este era post-Covid pe care o speram sau o așteptam. De fapt, acest război, împreună cu toate celelalte conflicte răspândite pe glob, reprezintă o înfrângere pentru întreaga omenire și nu numai pentru părțile implicate direct. În timp ce pentru COVID-19 s-a găsit un vaccin, pentru război încă nu s-au găsit soluții adecvate. Cu siguranță, virusul războiului este mai greu de învins decât cei care lovesc organismul uman, pentru că el nu provine din exteriorul, ci din interiorul inimii umane, coruptă de păcat (cf. Mc 7,17-23).

5. Așadar, ce anume ni se cere să facem? Înainte de toate, să ne lăsăm schimbată inima de urgența pe care am trăit-o, adică să permitem ca, prin acest moment istoric, Dumnezeu să transforme criteriile noastre obișnuite de interpretare a lumii și a realității. Nu ne mai putem gândi numai să păzim spațiul intereselor noastre personale sau naționale, ci trebuie să ne gândim în lumina binelui comun, cu un simț comunitar, adică un „noi” deschis la fraternitatea universală. Nu putem urmări numai protejarea de noi înșine, ci este ora de a ne angaja toți pentru vindecarea societății noastre și a planetei noastre, creând bazele pentru o lume mai dreaptă și pașnică, angajată serios în căutarea unui bine care să fie cu adevărat comun.

Pentru a face asta și a trăi în mod mai bun după urgența COVID-19, nu se poate ignora o realitate fundamentală: multele crize morale, sociale, politice și economice pe care le trăim sunt toate interconectate, și acelea pe care le privim ca probleme individuale sunt în realitate una motivul sau consecința celeilalte. Și atunci, suntem chemați să facem față provocărilor din lumea noastră cu responsabilitate și compasiune. Trebuie să revizităm tema garanției sănătății publice pentru toți; să promovăm acțiuni de pace pentru a pune capăt conflictelor și războaielor care continuă să genereze victime și sărăcie; să ne îngrijim în manieră concertată de casa noastră comună și să punem în practică măsuri clare și eficace pentru a face față schimbării climatice; să combatem virusul inegalităților și să garantăm hrana și un loc de muncă demn pentru toți, susținându-i pe cei care nu au nici măcar un salariu minim și sunt în mare dificultate. Scandalul popoarelor înfometate ne rănește. Avem nevoie să dezvoltăm, cu politici adecvate, primirea și integrarea, îndeosebi față de migranți și față de cei care trăiesc ca rebutați în societățile noastre. Numai dedicându-ne în aceste situații, cu o dorință altruistă inspirată din iubirea infinită și milostivă a lui Dumnezeu, vom putea să construim un mod nou și să contribuim să edificăm împărăția lui Dumnezeu, care este împărăție a iubirii, a dreptății și a păcii.

Împărtășind aceste reflecții, doresc ca în noul an să putem merge împreună prețuind ceea ce istoria ne poate învăța. Formulez cele mai bune urări șefilor de stat și de guvern, responsabililor organizațiilor internaționale, liderilor diferitelor religii. Urez tuturor bărbaților și femeilor de bunăvoință să construiască zi de zi, ca artizani de pace, un an nou fericit! Maria Neprihănită, Mama lui Isus și Regina Păcii, să mijlocească pentru noi și pentru lumea întreagă!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.12.2022
Publicarea pe acest sit: 19.12.2022
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.