Pastorala de Crăciun a PS Böcskei László

Mesajul de Crăciun 2012
al PS Ladislaus Böcskei
Episcop de Oradea

„Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi…” (Iz 9, 1-3. 5-6).

Frați și surori întru Cristos, dragi credincioși!

Pregătirile pentru sărbătoarea Crăciunului sunt însoțite de un joc de lumini și de umbre nu numai în lumea exterioară, dar și în profunzimea sufletului. Așteptând nașterea Mântuitorului, ne pregătim să-L primim în viețile noastre pentru ca El să ne aducă strălucire și frumusețe, să pună capăt fricii și să ne conducă pe calea cea sigură spre țelul suprem al vieții noastre. Noi căutăm izvorul adevăratei lumini și cutezăm a spune că Isus este izvorul născut din Sfânta Fecioară Maria în Betleem, vestit de îngeri și adorat de magi, căci prin El „Harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toți oamenii (Tit 2, 11).”

Phil Bosmans, un călugăr belgian, a scris în mai multe rânduri despre această trăire. Într-una din scrierile sale, meditând la sărbătoarea Crăciunului, el vorbește despre visul lui Dumnezeu: „Sărbătorirea Crăciunului înseamnă să pășim în liniște și în reculegere în minunatul vis al lui Dumnezeu despre o lume în care oamenii se iubesc unii pe alții și trăiesc ca frații, o lume în care nu există oameni săraci și oprimați, pribegi, părăsiți sau uitați. Visul lui Dumnezeu a fost un vis minunat, pe care omul l-a distrus. Însă Dumnezeu nu a renunțat la visul său. El a așezat în inima oamenilor dorul după fericirea pierdută și, pentru a nu mai risca nimic, a venit el însuși în lume să-și împlinească visul original și să mântuiască fiecare creatură.”

În noaptea de Crăciun, suntem martorii acestei sosiri, iar în sărbătoarea Crăciunului, medităm acest mesaj al lui Dumnezeu adresat nouă prin Isus Cristos. O experiență și un mesaj care ne ating și astăzi, în aceste vremuri de neliniști și de criză, ne conduc pe calea credinței spre adevăratul sens al vieții, ne dezvăluie valoarea acesteia și vestesc perspectivele pe care Dumnezeu le-a dăruit omului. Dumnezeu s-a adresat omului în mod vizibil. El însuși a deschis dialogul cu omul, venind la acesta în modul cel mai direct, accesibil pentru toți, însăși prin Fiul Său. Evanghelia solemnă a Crăciunului relatează despre această faptă minunată a lui Dumnezeu: „Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi”(In 1,1-18). Căci la Betleem Dumnezeu s-a revelat în fața oamenilor.

Frați și surori întru Cristos!

Viața noastră cotidiană se derulează pe coordonatele comunicării. Prin aceasta omul se exprimă față de alții. În comunicarea noastră cuvintele pot fi constructive și încurajatoare. Astfel realizăm legăturile interumane atât de necesare nouă. Dar, în comunicarea noastră, câteodată cuvintele pot îmbrăca și o putere nimicitoare la adresa legăturilor noastre cu oamenii. În viață trebuie să intrăm în legătură unii cu alții, trebuie să comunicăm unii cu alții. Cunoașterea celuilalt clădește poduri între oameni și drumuri comune și sigure. Refuzarea acestora, prin necomunicare și izolare, ne privează de o parte a creației lui Dumnezeu și înseamnă o necunoaștere a planului lui Dumnezeu în viața noastră. Înseamnă o refuzare a prezenței lui Dumnezeu între noi.

Dumnezeu nu s-a manifestat în fața oamenilor pentru un interes propriu. Luând chip omenesc, El și-a exprimat identitatea adevărată și apropierea de oameni. El a vrut ca toți oamenii să Îl vadă pe Dumnezeu aproape de ei, să audă Cuvântul Său purtător de viață și de har. La fel ca atunci când un cuvânt venit din inimă de la cineva ne însoțește vreme îndelungată, căci știm și simțim că cel care a rostit aceste cuvinte cunoaște toate situațiile vieții noastre și ne împărtășește temerile, grijile, bucuriile. Această apropiere ne dă putere și siguranță încurajându-ne pe drumul nostru.

În urmă cu câțiva ani, opinia publică din Statele Unite a fost extrem de interesată de tema acceptării de sine a omului. Cu motto-ul „Da omului!, s-au străduit să convingă oamenii aflați la marginea disperării să se accepte pe sine și să rostească: „La mine e totul în regulă!”. Așa i-au sfătuit pe toți și s-au așteptat la rezultate pozitive, văzând aici antidotul pesimismului. Un călugăr franciscan s-a opus însă acestei strădanii și a vorbit despre Evanghelie, care poartă un mesaj mult mai credibil și poate echilibra mai bine nesiguranțele veții umane. Mesajul Evangheliei ne atenționează: „Omule, nu e totul în regulă cu tine, căci ești plin de greșeli și de omisiuni. Însă, cu toate acestea, Dumnezeu ți-a dăruit un „da”. Isus născut la Betleem este „da”-ul tău, căci El ne dăruiește speranță dincolo de puterea și imaginația noastră.”

Frați și surori întru Cristos!

Dumnezeu face primul pas în viața noastră. Cât de mare ne poate fi bucuria în sărbătoarea Crăciunului dacă redescoperim această realitate: Dumnezeu ni se adresează și pășește în lumea noastră, în viața noastră, pentru a ne aduce înnoirea. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru noi, Mântuitorul nostru Isus Cristos, să ne dăruiască pacea și să ne umple casele și lumea întreagă cu bucurie și încredere! Experimentarea acestei prezențe divine, să ne fundamenteze credința și să ne conducă la o mărturie autentică, asemenea păstorilor din Betleem. Așa doresc tuturor, un Crăciun binecuvântat și plin de har!

Autor: PS Laszlo Bocskei
Publicarea în original: 15.12.2012
Publicarea pe acest sit: 20.12.2012
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.