Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2012

ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Nașterea Ta Cristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoștinței”
Din Troparul sărbătorii

Iubiții mei frați întru preoție,
Iubiții mei fii sufletești,

Celebrăm astăzi Crăciunul sau Nașterea Domnului nostru Isus Cristos, Fiul Lui Dumnezeu, Răscumpărătorul neamului omenesc.

Această sărbătoare se înscrie între praznicele Bisericii și a sărbătorilor creștinilor ca taină și început de mântuire: „Dumnezeu s-a arătat în trup” (1 Tim 3, 16).

Acest mare eveniment îl putem defini într-o singură frază: „Lumina veșnică ce întrece toate luminile văzute, s-a coborât printre noi, a luat trup muritor, făcându-se asemenea nouă”. De ce S-a coborât Fiul lui Dumnezeu pe pământ, devenind om al durerilor? El a voit să ia asupra Sa ispășirea păcatului săvârșit de omenire începând cu strămoșii noștri Adam și Eva.

Măreția evenimentului trebuie să ne copleșească! Ea este acoperită de umilința și simplitatea unei fecioare, de modestia și sărăcia unui dulgher precum și de întunericul mizer al unui grajd. Sfântul Augustin spune: „Cel care ține Universul este culcat într-o iesle. Cel care este hrana îngerilor este nutrit de o fecioară. Atotputernicia s-a făcut slăbiciune să devină putere. Un mare doctor s-a coborât din cer, pentru că pe pământ sunt infirmi grav bolnavi…”.

Nașterea Mântuitorului s-a împlinit întocmai după profețiile Vechiului Testament.

Toate aceste profeții s-au împlinit pe vremea împăratului Octavian August, numit și „Pacifistul”. În anul 42 al domniei sale, fiind pace în imperiu de 12 ani, a dat edictul de recensământ al populației. În această împrejurare, Maria și Iosif se îndreaptă spre Betleem, orașul lor de origine, unde se naște Mântuitorul nostru Isus Cristos.

Nașterea lui Isus a fost cel mai mare eveniment din viața omenirii, care va schimba măsura timpului și va stabili epoca modernă a istoriei.

Din grajdul întunecat și lipsit de orice confort, vor țâșni oceane de lumină și de dragoste, transformând lumea antichității păgâne. Mesajul Nașterii Mântuitorului este un mesaj de dragoste și de eliberare, ridicând la loc de cinste tot ceea ce lumea păgână disprețuia: sărăcia, umilința, răbdarea, iertarea, mila, dar mai presus de toate caritatea. Această virtute izvorâtă din Dumnezeu, căci zice Sfântul Evanghelist Ioan: „Dumnezeu este

iubire”, va face pe sclav asemenea patricianului. Ce transformare se va produce într-o lume în care bătrânii, femeile și copiii erau obiecte inutile la dispoziția stăpânului! Știm ce a însemnat sclavagismul antic. Pe vremea împăratului Claudius, în Roma, 70 % din populație erau sclavi, tratați ca animalele.

Învățătura pe care o va aduce Cristos și care ne este arătată chiar din clipa nașterii Sale, este adevărata lumină în întunericul lumii păgâne, speranța pentru cei nefericiți, mângâierea celor săraci și oropsiți, este tăria milioanelor de martiri care de-a lungul secolelor vor uda cu sângele lor arenele, temnițele și treptele bisericilor, până la sfârșitul lumii.

Iubiți credincioși,

— La Nașterea Domnului găsim diferite grupuri de adoratori ai Pruncului Isus care sunt exprimate atât de frumos în colindele noastre de Crăciun:

„Cerul și Pământul, în cântări răsună,
Îngeri și oameni, cântă împreună.
Cristos se naște, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii îl adoră.
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară,
Mari minuni se întâmplară”.

— Cetele îngerești cântă: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună învoire” (Lc 2, 14).
— Cei care veghează și adoră permanent Pruncul Divin sunt Fecioara Maria, mama lui Isus și Sfântul Iosif (cf. Lc 2, 7).
— Un alt grup de adoratori pe care-l găsim la Betleem în jurul ieslei unde era Pruncul, sunt păstorii care păzeau turmele, cărora le-a fost revelată de îngeri Nașterea Domnului Isus: „Vi s-a născut astăzi mântuitor care este Cristos Domnul în orașul lui David” (Lc 2, 11). „Și au venit în grabă și au aflat pe Maria și pe Iosif și Pruncul culcat în iesle…” (Lc 2, 16).
— Un alt grup de adoratori care au venit să se închine Pruncului Isus au fost Magii. Aceștia aparțineau clasei învățate, sfetnici ai regelui, veniți din Babilon, de la o distanță de aproximativ 1500 km. Poate că aceștia cunoșteau Scripturile evreilor și aveau cunoștință despre venirea unui Rege mesianic, despre steaua care se va arăta la nașterea Sa. Erau oameni de vază, căci au avut acces la împăratul Irod. Au fost probabil mai mulți la număr decât trei, câți consemnează Scriptura. Sosirea lor la Ierusalim a fost un spectacol important căci a agitat toată cetatea.

Magii au fost călăuziți pe tot parcursul drumului de steaua călăuzitoare „ce a venit și a stat deasupra unde era Pruncul” (Mt. 2, 9).

Vizita magilor trebuie să fi avut loc în perioada când Isus era între vârsta de 40 de zile și doi ani (Mt. 2, 16; Lc. 2, 22.39).

Acești Regi-Magi n-au găsit la Ierusalim ceea ce căutau: „Unde este împăratul iudeilor care s-a născut? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să i ne închinăm” (Mt 2, 2). La Ierusalim află totuși adresa precisă, răspunsul dat de profetul Michea în capitolul 5, versetul 1: „în Betleemul Iudeii”.

„Și intrând în casă, l-au aflat pe Prunc cu Maria, mama Lui, și căzând în genunchi, I s-au închinat; și deschizându-și vistieriile, i-au dat daruri: aur și tămâie și smirnă” (Mt. 2, 11).

De peste două mii de ani, spre „Ieslea din Betleem” se îndreaptă milioane și milioane de creștini pentru a-L adora și a se închina Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

Iubiți credincioși,

Betleemul (Casa Pâinii) este locul unde se focalizează cele două Testamente: Vechiul Testament, care privește spre Betleem ca locul unde se va naște Mântuitorul lumii, iar Noul Testament privește spre locul unde s-a născut Mântuitorul.

La Betleem n-au mers numai grupuri de adoratori ai Fiului lui Dumnezeu, ci s-au îndreptat și oameni răi, cu scopul uciderii Pruncului Isus (cf. Mt. 2, 13).

De-a lungul istoriei creștinismului, găsim aceste două categorii de oameni: unii care cred în Dumnezeu, în Isus Cristos Mântuitorul lumii, pe care-L adoră, iar alții care contestă existența lui Dumnezeu și luptă contra Fiului lui Dumnezeu și a Bisericii Sale.

„Noi credem cu certitudine fermă că Domnul Isus a învins răul și moartea. Cu această încredere sigură ne încredințăm Lui: El, prezent în mijlocul nostru, învinge puterea celui rău (cf. Luca 11,20) iar Biserica, comunitatea vizibilă a milostivirii Sale, dăinuie în El ca semn al reconcilierii definitive cu Tatăl” (Scrisoarea apostolică a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea Porta fidei, dată în formă de motu proprio, cu care se convoacă Anul Credinței).

Vă îndemn, iubiții mei fii sufletești, să-L adorați pe Cristos care este prezent în viața noastră; să vă asociați îngerilor, păstorilor din jurul Betleemului, Magilor veniți de la mari distanțe pentru a se închina Lui și să nu vă asociați celor necredincioși.

Isus ne așteaptă mereu la Sfânta Liturghie în taina altarului – care este Betleemul zilelor noastre – adică în Sfânta Cuminecătură. Să-L adorăm împreună cu Prea Sfânta Sa Mamă și să-L primim cât mai des în inimile noastre printr-o spovedanie bună și prin cuminecare.

Să nu uitați nici de cei bolnavi și de cei săraci, de cei nemângâiați și de cei ce suferă.

Cu aceste îndemnuri, de ziua marelui Praznic al Nașterii Mântuitorului, Vă doresc tuturor o adevărată pace, bucurie, sănătate și belșug de haruri.

Harul Domnului Nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin!

Cu arhierești binecuvântări,

+ ALEXANDRU MESIAN
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la Praznicul Nașterii Domnului 2012

Însemnare: Această scrisoare pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun 2012, iar în filii se va citi a doua zi.

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 17.12.2012
Publicarea pe acest sit: 17.12.2012
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.