Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2009

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu
și pe pământ pace între oameni bună învoire
(Lc 2,14)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,

Sărbătorim pentru a 20-a oară în libertate Praznicul Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos în renăscuta noastră Biserică Română Unită.

Se cuvine mereu să aducem elogii, adorație și recunoștință Pruncului Isus născut la Betleem din Fecioara Maria. Ne unim în rugăciune cu toți oamenii care primesc pe Fiul lui Dumnezeu cu credință și dragoste în inimile lor.

Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea dragostei Tatălui Ceresc care a trimis pe Unicul Său Fiu în lume ca lumea prin El să se mântuiască.

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul Născut Fiul Său l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață de Veci” (In 3, 16).

Iubiți credincioși,

Sfântul Ioan Evanghelistul începe Evanghelia sa referindu-se la Nașterea lui Isus Cristos în veșnicie și întruparea sa în timp.

„Întru început era Cuvântul … și Dumnezeu era Cuvântul. Prin Cuvânt toate s-au făcut, și fără Cuvânt nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut … și Cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit între noi” (In 1, 3, 14)

„În casa de oaspeți nu mai era loc pentru ei” (Lc 2, 7). „Întru ale sale a venit, și ai săi nu L-au primit. În lume era, și lumea printr-însul s-a făcut, și lumea nu L-a cunoscut” (In 1, 10-11).

Fiul cel născut din veșnicie s-a născut în peștera din Betleem. De ce s-a născut din Fecioară, Cel ce din veșnicie s-a născut de la Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat? De ce ai săi nu L-au primit? Lumea de ce nu l-a cunoscut?

Taina nopții din Betleem durează fără încetare. De taina Betleemului e plină istoria lumii, și ea stă în pragul fiecărei inimi: „Lumea printr-însul s-a făcut, și lumea nu l-a primit”.

Să privim taina Nașterii lui Cristos din perspectiva inimii omenești: „Întru ale Sale a venit”.

Să ne gândim la cei ce au rămas zăvorâți sufletește în fața Lui, și să ne întrebăm: de ce această închistare?

Noi oamenii care ne reculegem în fața ieslei din Betleem putem să ne gândim cât de mult au pierdut locuitorii „Cetății lui David”, care au rămas cu porțile închise.

Cât de mult pierde omul care, închizându-și inima, nu lasă să vină în lume Cristos, „lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume” (In 1, 9) !

Și cât de mult pierde omul care nu descoperă în Cristos propria sa ființă umană ! Căci Cristos a venit în lume să descopere pe deplin omului ce e omul, și să-i reveleze cea mai mare chemare ce o are !

„Și celor care L-au primit le-a dat putere de a fi fii ai lui Dumnezeu” (In 1, 12).

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne împrospătează marea noastră nădejde și ne face să înălțăm smerită rugăciune și anume:

– ca veacul nostru să-și deschidă sufletul în fața lui Cristos;
– ca oamenii din diferite țări și continente, care vorbesc limbi diferite și aparțin diferitelor culturi și civilizații, să-L accepte pe Cristos, să-L regăsească și să primească de la El acea putere pe care numai El o poate da, fiindcă numai El o are.

Pruncul Isus din Betleem să dăruiască tuturor comunităților religioase – în acest an al Sfintei Preoții – preoți sfinți și locașuri de închinare, căci „secerișul e mare dar lucrătorii sunt puțini” (Mt 9, 37-38).

Dorim să-i facem loc lui Cristos în Betleemul lumii acesteia și să i se recunoască dreptul de cetățean al acestei lumi, celui care a venit în lume în timpul împăratului August tocmai când fusese poruncit recensământul populației.

„Pentru ei nu era loc în casa de oaspeți” (Lc 2, 7).

*

*      *

Lumea care nu-L primește pe Dumnezeu nu este o lume umană. Ne întristează priveliștea unei astfel de lumi – a lumii ce se ridică împotriva omului înainte ca el să fi fost născut.

Chiar dacă lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu, El există, este cu noi. „Cu noi este Dumnezeu!”.
El este de față chiar dacă ai săi nu-L primesc.
El vine, chiar dacă pentru El nu este loc în casa de oaspeți. El se naște !

Iubiți credincioși,

Cu aceste gânduri vă îndemn să-L adorați pe Cristos prezent în lumea noastră în Sfânta Euharistie. Să vă asociați îngerilor, păstorilor din jurul Betleemului, Magilor veniți de la mari distanțe, pentru a se închina Lui.

Dacă pentru Familia Sfântă nu era loc în casa de oaspeți (cf. Lc. 2, 7) să-i facem noi loc lui Isus în sufletele noastre, în casele noastre, în viața și preocupările noastre.

Isus se naște mereu la Sfânta Liturghie pe masa altarului care este Betleemul zilelor noastre. Să-l adorăm împreună cu Prea Sfânta Sa Mamă, să-l primim cât mai des în Sfânta Cuminecare.

Să nu uitați nici de cei bolnavi și de cei săraci, de cei nemângâiați și de cei ce suferă !

Cu aceste îndemnuri de ziua marelui praznic al Crăciunului, Vă doresc tuturor o adevărată pace, bucurie, sănătate și belșug de haruri, iar Noul An 2010 să vină cu binecuvântările Celui de Sus.

Al vostru rugător către Dumnezeu,

+ ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 17.12.2009
Publicarea pe acest sit: 19.12.2009
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.