Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Migranţilor

A LXXXVII-a Zi Mondială a Migrantului şi Refugiatului „Pastorala pentru migranţi, cale pentru împlinirea misiunii Bisericii astăzi” Mesajul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea cu ocazia Zilei Mondiale a Migrantului şi Refugiatului 2001 1. „Isus Cristos este acelaşi, ieri, astăzi şi întotdeauna” (Evr 13,8). Aceste cuvinte ale apostolului Paul, alese…

Citiţi

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE PENTRU A XXXIV-A ZI MONDIALĂ A COMUNICAŢIILOR SOCIALE „Vestirea lui Cristos prin mijloacele de comunicare în zorii noului mileniu Iubiţi fraţi şi surori, Tema pentru Cea de-a XXXIV-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale, Vestirea lui Cristos prin mijloacele de comunicare în zorii…

Citiţi

Novo millennio ineunte

Novo millennio ineunte Scrisoare apostolică a suveranului pontif Ioan Paul al II-leaadresată episcopatului, clerului şi credincioşilorla sfârşitul marelui jubileu al anului 2000 Confraţilor mei întru episcopat, preoţilor şi diaconilor, călugărilor şi călugăriţelor, tuturor credincioşilor laici 1. La începutul noului mileniu, în timp ce se încheie marele jubileu pe parcursul căruia…

Citiţi

Superiore Anno

Scrisoare enciclică Tuturor venerabililor confraţi Patriarhi, Primaţi, Arhiepiscopi şi Episcopi ai lumii catolice aflaţi în Harul şi Comuniunea Scaunului Apostolic. Venerabili confraţi, sănătate şi binecuvântare apostolică. 1. Anul trecut, după cum ştiţi cu toţii, printr-o Scrisoare Enciclică, am decretat ca, pentru a dobândi ajutor ceresc pentru Biserica greu încercată, Preasfânta…

Citiţi

Directoriu pentru slujirea şi viaţa preoţilor

INTRODUCERE Bogata experienţă a Bisericii cu privire la slujirea şi viaţa preoţilor, prezentată în diferite documente ale Magisteriului1, a primit în zilele noastre o nouă contribuţie datorată învăţăturilor conţinute în Îndemnul apostolic post-sinodal Pastores dabo vobis2. Publicarea acestui document ) în care Suveranul Pontif a vrut să-şi unească glasul de…

Citiţi