O floare rară pe meleagurile Moldovei

Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel
Episcop al Diecezei de Iași

O floare rară pe meleagurile Moldovei

Veronica Antal în Anul Tineretului

Vestea recunoașterii martiriului slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, o tânără laică terțiară din comunitatea Nisiporești, vine ca o adevărată stea strălucitoare și călăuzitoare pentru tinerii zilelor noastre.

Aprobând și iscălind decretul de recunoaștere a martiriului credinței și, mai precis, al curăției, papa Francisc oferă tuturor tinerilor lumii un exemplu de iubire totală față de Cristos, cel curat și iubitor, cel care prezintă lumii o invitație la o viață sfântă, la o viață curată și la o mărturie de iubire vrednică de a fi pentru toți o lecție de curaj și de credință adevărată.

Născută într-o familie de oameni simpli, dar plini de credință, dintr-un sat cu vechi tradiții creștine și cu un sens profund al iubirii față de Dumnezeu și de Biserică, Veronica, bucurându-se de o educație religioasă sănătoasă, a știut să apere ceea ce avea mai scump: credința în Dumnezeu și frumusețea curăției sale, pe care o făgăduise de mică lui Cristos, „mirele” sufletului ei.

Este vrednică de notat remarca scurtă și cuprinzătoare despre viața și trăirea ei cu care a cucerit dreptul de a fi exemplu de credință și iubire: „Slujitoarea lui Dumnezeu Veronica Antal a trăit în curăție și feciorie până la sfârșitul vieții, când, pe lângă cununa fecioriei, Dumnezeu i-a hărăzit și cununa martiriului. Viața și mai ales curajul ei de a-și apăra frumusețea sufletului, alegând să moară decât să păcătuiască, reprezintă, pe drept cuvânt, o mărturie autentică de credință, «o credință vie, dinamică și responsabilă»”.

Se împlinesc cuvintele Mântuitorului Cristos, autorul sfințeniei și al iubirii, care îi alege pe cei simpli pentru a-i învrednici cu bogăția darurilor sale: „Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta” (Mt 11,25).

În viața Veronicăi Antal nu descoperim nimic extraordinar, decât faptul că, iubindu-și tinerețea și simțind chemarea la o viață sfântă, și-a trăit vocația ei de tânără creștină până la jertfa supremă a vieții, apărându-și cununa fecioriei și a legământului ei cu mirele Cristos, care a iubit-o și a cucerit-o încă din copilărie cu farmecul său ceresc.

Aceasta este de fapt valoarea Veronicăi Antal: a cunoscut iubirea și a apărat cu însăși viața sa fidelitatea față de iubitul ei, Isus Cristos.

Iată, se nasc și pe pământul nostru eroi ai iubirii și ai credinței, sfinți ai zilelor noastre! Trebuie să-i mulțumim Domnului și să-i aducem recunoștința noastră acestei tinere curate și curajoase pentru exemplul ei de tărie și de iubire de neînvins.

Dragi tineri, dragi prieteni ai lui Isus,

Anul acesta este un an de har, un adevărat moment sfânt când, la chemarea Sfântului Părinte papa Francisc, ochii tuturor sunt îndreptați spre voi, care căutați fericirea, care doriți împlinirea idealurilor voastre și așteptați realizarea speranțelor voastre, care vă însoțesc mereu și vă preocupă fără încetare. Este anul dedicat vouă, celor mulți și plini de energie și idealuri; este anul când Biserica vă propune și vă invită la un Sinod care vă are în centru pe voi, tinerii zilelor noastre.

Sinodul dedicat vouă, dragi tineri, ce se va celebra în luna octombrie a acestui an, cu tema centrală Tinerii, credința și discernământul vocațional, este un adevărat „kairos”, un timp special de trăire vie și de speranță pe care Biserica vi-l oferă vouă.

Întregul an 2018 reprezintă un timp de pregătire și un program special de descoperire a valorii vieții, a chemării voastre pentru viitorul Bisericii și al lumii, este o ocazie de a vă cunoaște demnitatea și vocația nobilă pe care o aveți și pe care toți doresc să v-o împliniți.

Sunt sigur că momentul pe care îl veți celebra în Duminica Floriilor, 25 martie, împreună cu toți tinerii din lume, Ziua Mondială a Tineretului, a voastră, ca și întâlnirea de la începutul lunii mai, când vă veți regăsi colegii și prietenii la sărbătoarea Zilei Tineretului la nivel diecezan, vor reprezenta o frumoasă pregătire pentru Întâlnirea Mondială din Panama, în anul 2019. Acolo, papa Francisc vă invită să trăiți clipe binecuvântate și să aveți o nouă fericită ocazie de a aprofunda vocația încredințată vouă de Dumnezeu și de Biserică și veți beneficia de noi momente de har spre bucuria sufletului vostru.

Cred că nu este doar o întâmplare faptul că o tânără creștină simplă, o laică îndrăgostită de Cristos, Veronica Antal, va fi ridicată la demnitatea de martiră a curăției și a credinței, ci este fără îndoială o chemare și un sfânt prilej de aprofundare a vocației voastre, a fiecărui tânăr, la o viață care să devină un izvor de inspirație și de ajutor pe calea desăvârșirii proprii, în mijlocul poporului lui Dumnezeu.

În timp ce vom celebra cu bucurie declararea ei ca fericită, vom putea să admirăm curajul ei, crezul și bucuria de a fi astăzi un exemplu de tânără fericită și model de prețuire a valorii credinței și a curăției pentru toți tinerii lumii.

Sunt sigur că în drumul spre celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului din ziua de 25 martie – Duminica Floriilor – la nivel parohial, ca și de pregătire pentru participarea la marele Sinod al Episcopilor pentru voi și cu voi din octombrie a.c., nu veți uita apelul Sfântului Părinte papa Francisc, care v-a adresat o scrisoare specială la 13 ianuarie 2017. Iată câteva gânduri: „O lume mai bună se construiește și grație vouă, grație voinței voastre de schimbare și grație generozității voastre. Nu vă fie frică să-l ascultați pe Duhul care vă sugerează alegeri îndrăznețe, nu întârziați atunci când conștiința vă cere să riscați pentru a-l urma pe Învățătorul. Și Biserica dorește să stea în ascultarea glasului vostru, a sensibilității și credinței voastre; chiar și a îndoielilor și a criticilor voastre. Faceți să se audă strigătul vostru, lăsați-l să răsune în comunități și faceți să ajungă la păstori. Sfântul Benedict le recomanda abaților să-i consulte și pe tineri înainte de orice alegere importantă, pentru că «adesea Domnul descoperă soluția cea mai bună chiar celui mai tânăr»”.

Dragi tineri,

Vă invit să nu uitați de invitația și bucuria Sfântului Părinte, care vă știe dornici de a contribui la binele întregii omeniri, și să priviți cu sfânt interes spre exemplul sfinților tineri: Tereza de Lisieux, Maria Goretti, Dominic Savio, dar și spre exemplul marelui educator de tineri, fericitul Anton Durcovici, curajosul martir al lui Cristos, dar și spre exemplul acestei noi tinere, Veronica Antal, model de eroism pentru întărirea credinței și apărarea fecioriei.

Cu aceeași prețuire și speranță, vă invit să găsiți în Isus bucuria împlinirii tuturor aspirațiilor voastre și să deveniți, pentru toți cei care caută fericirea, motiv de încurajare și de lumină pe cărările vieții.

„Fericiți cei curați cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu!” (Mt 5,8).

Al vostru în Cristos, cu pace și bucurie în suflet și în viață:

Petru Gherghel,
episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 01.03.2018
Publicarea pe acest sit: 03.03.2018
Etichete: ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?