Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Francisc
21 aprilie 2019

Dragi frați și surori, Paște fericit!

Astăzi Biserica reînnoiește anunțul primilor discipoli: ”Isus a înviat!”. Și, din gură în gură, de la inimă la inimă, se aude ecoul îndemnului la laudă: „Aleluia! … Aleluia!”.

În această dimineață de Paști, tinerețea veșnică a Bisericii și a întregii omeniri, aș vrea să ajungă la fiecare dintre voi cuvintele de început ale recentei exhortații apostolice dedicate în special celor tineri: ”Cristos e viu. El este speranța noastră și cea mai frumoasă tinerețe a acestei lumi. Tot ceea ce El atinge devine tânăr, devine nou, se umple de viață. De aceea, primele cuvinte pe care vreau să le adresez fiecărui tânăr (și fiecărui) creștin sunt: El este viu și vrea ca tu să fii viu! El este în tine, El este cu tine și nu va pleca niciodată. Oricât de mult te-ai îndepărta, alături de tine este Cel Înviat, care te cheamă și te așteaptă să o iei de la început. Când te simți îmbătrânit din cauza tristeții, ranchiunei, fricii, îndoielii sau a căderilor, El va fi acolo ca să-ți redea puterea și speranța”.

Dragi fragi și surori, acest mesaj este adresat, în același timp, oricărei persoane și lumii. Învierea lui Cristos este început de viață nouă pentru fiecare bărbat și fiecare femeie, pentru că adevărata reînnoire pornește mereu de la inimă, de la conștiință. Dar Paștele este și începutul lumii celei noi, eliberată de sclavia păcatului și a morții: lumea deschisă în cele din urmă la Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția iubirii, păcii și fraternității.

Cristos e viu și rămâne cu noi. El își manifestă lumina chipului său de Înviat și nu-i părăsește pe cei care sunt încercați, în durere și în doliu. El, Cel Viu, să fie speranța pentru iubitul popor sirian, victima unui conflict care continuă și riscă să ne găsească mereu mai resemnați și chiar indiferenți. În schimb, acesta este momentul de a reînnoi angajarea pentru o soluție politică care să corespundă aspirațiilor juste la libertate, pace și dreptate, să înfrunte criza umanitară și să favorizeze întoarcerea sigură a celor evacuați, ca și a acelora care s-au refugiat în țările vecine, în special în Liban și în Iordania.

Paștele ne face să ținem privirea înspre Orientul Mijlociu, rănit de diviziuni și tensiuni continue. Creștinii din regiune să nu înceteze să dea mărturie cu statornicie răbdătoare despre Domnul înviat și victoria vieții asupra morții. Un gând aparte îl îndrept spre populația din Yemen, în special spre copiii extenuați de foame și de război. Lumina pascală să-i lumineze pe toți guvernanții și toate popoarele din Orientul Mijlociu, începând de la israelieni și palestinieni, și să-i facă să aline numeroasele suferințe și să caute un viitor de pace și stabilitate.

Armele să înceteze însângerarea Libiei, unde persoane lipsite de apărare au început din nou să moară în aceste ultime săptămâni și multe familii sunt constrânse să părăsească propriile case. Îndemn părțile interesate să aleagă dialogul în locul jignirii, pentru a evita redeschiderea rănilor unui deceniu de conflicte și instabilitate politică.

Cristos Cel Viu să dăruiască pacea sa iubitului continent african, încă presărat cu tensiuni sociale, conflicte și, uneori, cu extremisme violente care lasă în urma lor nesiguranță, distrugere și moarte, în special în Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria și Camerun. Gândul meu se îndreaptă și spre Sudan, care trece printr-un moment de nesiguranță politică și unde doresc ca toate părțile să se poată auzi și fiecare să acționeze pentru a face posibil ca țara să găsească libertatea, dezvoltarea și bunăstarea la care aspiră de multă vreme.

Domnul înviat să însoțească eforturile făcute de autoritățile civile și religioase ale Sudanului de Sud, susținute de roadele exercițiilor spirituale ținute cu câteva zile în urmă aici, în Vatican. Să se deschidă o nouă pagină pentru istoria țării în care toate componentele politice, sociale și religioase să se angajeze activ pentru binele comun și reconcilierea națiunii.

Cu ocazia acestui Paște, să aibă parte de mângâiere populația regiunilor orientale din Ucraina, care continuă să sufere din cauza conflictului încă în desfășurare. Domnul să încurajeze inițiativele umanitare și pe acelea care urmăresc dobândirea unei păci durabile.

Bucuria Învierii să umple inimile acelora care pe continentul american suferă consecințele unor grele situații politice și economice. Mă gândesc în particular la poporul venezuelean: la atâta lume lipsită de condițiile minime pentru a duce o viață demnă și sigură, din cauza unei crize care durează și se adâncește. Domnul să dăruiască celor care dețin responsabilități politice să acționeze pentru a pune capăt nedreptăților sociale, abuzurilor și violențelor și să facă pași concreți care să permită vindecarea diviziunilor și să ofere populației ajutoarele de care are nevoie. Domnul înviat să lumineze eforturile care se fac în Nicaragua pentru a găsi cât devreme o soluție pașnică și negociată în folosul tuturor nicaraguanilor.

În fața atâtor suferințe ale timpului nostru, Domnul vieții să nu ne găsească reci și indiferenți. Să facă din noi ziditori de punți, nu de ziduri. El, care ne dăruiește pacea sa, să facă să înceteze zgomotul armelor, atât în zonele de război cât și în orașele noastre și să-i inspire pe liderii națiunilor să acționeze pentru a pune capăt cursei înarmărilor și preocupantei răspândiri a armelor, în special în țările mai avansate din punct de vedere economic. Cel Înviat, care a deschis porțile mormântului, să deschidă inimile noastre la necesitățile celor nevoiași, lipsiți de apărare, săraci, fără loc de muncă, marginalizați, la necesitățile celui care bate la ușa noastră în căutare de pâine, refugiu și recunoașterea demnității sale.

Dragi frați și surori, Cristos e viu El este speranța și tinerețea pentru fiecare dintre noi și pentru lumea întreagă. Să ne lăsăm reînnoiți de El! Paște fericit!

* * *

Dragi frați și surori, am aflat cu tristețe și durere știrea despre gravele atentate care, chiar astăzi, ziua de Paști, au adus doliu și durere în mai multe biserici și alte locuri de întâlnire din Sri Lanka. Doresc să-mi exprim cu afecțiune apropierea mea față de comunitatea creștină, lovită în timp ce era adunată în rugăciune, și față de toate victimele unei violențe atât de crunte. Îi încredințez Domnului pe cei care au dispărut în mod tragic și mă rog pentru cei răniți, ca și pentru toți cei care suferă din cauza acestui fapt dramatic.

Îmi reînnoiesc urările mele de Paști Fericit! adresate față de cei care proveniți din Italia și din diferite țări, precum și de cei care sunt uniți cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și prin alte mijloace de comunicare. În această privință, îmi place să amintesc că acum șaptezeci de ani, chiar la Paștele din 1949, un papă vorbea pentru prima dată la televiziune. Venerabilul Pius al XII-lea se adresa atunci telespectatorilor televiziunii franceze subliniind că privirile Succesorului lui Petru și ale credincioșilor se puteau întâlni și printr-un nou mijloc de comunicare. Această aniversare îmi oferă ocazia de a încuraja comunitățile creștine să folosească toate instrumentele pe care tehnica le pune la dispoziție pentru a anunța Vestea cea bună a lui Cristos înviat, ca să comunicăm, nu doar ca să ne contactăm între noi.

Luminați de lumina Paștelui, să ducem buna mireasmă a lui Cristos cel înviat la numeroșii frați ai noștri aflați în solitudine, mizerie și durere, răsturnând piatra indiferenței.

În această Piață, bucuria Învierii este simbolizată de flori, care anul acesta provin din Țările de Jos, în timp ce florile din bazilica San Pietro sunt din Slovenia. O mulțumire specială adresez celor care au donat aceste minunate omagii florale!

Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine! Poftă bună la masa pascală și La revedere!

Autor: Papa Francisc
Traducător: Radio Vatican
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Radio Vatican
Publicarea în original: 21.04.2019
Publicarea pe acest sit: 21.04.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.