Pastorala de Paşti a PS Alexandru Mesian

Scrisoare Pastorală
la Sărbătoarea Învierii Domnului
2019

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

Cristos a înviat! 

 

„… Înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață.Mărire învierii Tale, Cristoase, mărire împărăției Tale, mărire rânduielii Tale, iubitorule de oameni.”(cf. Troparul Învierii, vers 1).

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să petrecem împreună pentru a treizecea oară în libertate, marele praznic al Învierii Domnului nostru Isus Cristos.

Bucuria repunerii în libertate a Bisericii Române Unite a fost un eveniment de nedescris. Credincioșii și ierarhi acestei Biserici nu și-au pierdut niciodată speranța, de-a lungul celor peste patruzeci de ani de persecuție, de clandestinitate. Toată încrederea și-au pus-o în Dumnezeu, în Isus Cristos Care a învins lumea și l-a răscumpărat pe om din robia diavolului. Biserica întemeiată de Isus Cristos va dura până la sfârșitul lumii.

Odată cu bucuria Învierii Domnului nostru Isus Cristos ne bucurăm mereu și de reînvierea Bisericii noastre Române Unite.

Iubiți credincioși,

De Învierea lui Cristos nu s-au bucurat mai marii poporului, nu s-au bucurat cei care L-au condamnat la moarte. Când au aflat de la păzitorii mormântului vestea Învierii lui Cristos, Cel pe care ei L-au condamnat, au încercat să ascundă acest adevăr. Lumina învierii luminează pe toți cei din întuneric. Adevărul nu poate fi ascuns: Cristos este Calea, Adevărul și Viața. Adevărul a răsărit din mormânt!

Ce mare bucurie este pentru noi să putem transmite această veste: Cristos a înviat! Aș dori să ajungă în fiecare casă, în fiecare familie, în special acolo unde este mai multă suferință, în spitale, în închisori.

Ce înseamnă pentru noi acest eveniment că Isus a înviat? Înseamnă că iubirea este mai puternică decât răul și chiar decât moartea, înseamnă că iubirea lui Dumnezeu poate să transforme viața noastră, să facă în așa fel ca sufletul nostru secătuit să înflorească. Și acest lucru poate să îl facă iubirea lui Dumnezeu.

Această iubire milostivă a lui Dumnezeu a inundat cu lumină trupul mort al lui Cristos, l-a transformat, l-a făcut să treacă în viața veșnică. Isus nu S-a întors la viața de dinainte, la viața pământească, ci a intrat în viața glorioasă a lui Dumnezeu și a intrat acolo cu trupul omenesc glorificat; ne-a deschis și nouă calea spre un viitor de speranță. Iată ce este Paștele: este exodul, trecerea omului de la sclavia păcatului, a răului, la libertatea iubirii, a binelui. Pentru că Dumnezeu este viață, ne-a dăruit și nouă viață căci gloria Sa suntem noi: omul viu, omul răscumpărat.

Sfântul Părinte Papa Francisc, în unul din mesajele sale de Paști “Urbi et Orbi” ne adresează tuturor invitația: „să primim harul învierii lui Cristos! Să ne lăsăm reînnoiți de milostivirea lui Dumnezeu, să lăsăm ca puterea iubirii Sale să transforme și viața noastră; și să devenim instrumente ale acestei milostiviri, canale prin care Dumnezeu să poată iriga pământul, să poată păzi toată creația și să poată face să înflorească dreptatea și pacea. Și astfel să-I cerem lui Isus înviat ca să transforme moartea în viață, să schimbe ura în iubire, răzbunarea în iertare, războiul în pace. Da, Cristos este pacea noastră și prin El să implorăm pace pentru întreaga lume. […]”

Iubiți credincioși,

Când mai marii preoților și fariseilor au dat ordine de a nu vorbi despre Isus înviat (Cf. Faptele Apostolilor 4, 13-21), Petru și Ioan au rămas fermi în această credință: „Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit.” Apostolii au fost martori ai Învierii lui Isus; de aceea ei predicau în special despre Învierea Domnului, cu riscul de a fi uciși, martirizați.

Noi cum ne mărturisim credința?

Când sosesc dificultățile suntem curajoși asemenea lui Petru și Ioan? Petru ne învață că „nu se negociază credința”. În istoria poporului lui Dumnezeu mereu a fost această ispită: să fie tăiată o bucată din credință. Dar credința este așa cum o spunem în Crez, cum spunea Papa Francisc, fără nici un compromis!

„Pentru a găsi martiri nu este necesar să mergem la catacombele din Roma sau la Colosseum: martirii trăiesc și acum, în multe țări.” Găsim locuri de pelerinaj la mormintele martirilor chiar și la noi în țară: la Sighet, la Gherla, la Cimitirul Bellu din București, la Lugoj, etc.

Secolul al XX-lea a fost declarat ca secolul martirilor deoarece în acest secol au fost mai mulți martiri decât în toată istoria creștină de până atunci.

La noi în țară, în secolul trecut, au fost martirizați mulți creștini care L-au mărturisit pe Cristos și Biserica Sa. Unii dintre aceștia au fost identificați și s-a studiat martirajul lor.

În Biserica Română Unită, Greco-Catolică, după o cercetare de peste 20 de ani, s-a terminat procesul de beatificare a celor șapte Episcopi morți în închisoare sau în detenție pentru credința lor greco-catolică.

Mulți au murit pentru credință ca martiri dar cauza lor de beatificare nu este încă studiată, nu este pusă în evidență după exigența canoanelor.

Iubiți credincioși,

Anul acesta (2019) așteptăm vizita în România a Sfântului Părinte Papa Francisc. În urmă cu douăzeci de ani a avut loc prima vizită în România a unui urmaș (succesor) al Sfântului Apostol Petru, Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea. Acea vizită istorică a fost prima a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă și s-a desfășurat strict numai la București.

Papa Francisc este așteptat cu multă căldură în toată țara; de data aceasta va vizita mai întâi Bucureștiul apoi Moldova – la Iași și Transilvania – la Blaj și la Șumuleu Ciuc; cu alte cuvinte va fi prezent în cele trei mari provincii care alcătuiesc România reîntregită.

La Blaj, în Mica Romă, centrul spiritual al Bisericii Române Unite, Greco-Catolice, în cadrul Sfintei Liturghii de pe Câmpia Libertății din 2 iunie 2019 pontificată de Sfântul Părinte Papa Francisc, va avea loc Beatificarea celor șapte Episcopi Români Greco-Catolici care au murit ca martiri în perioada comunistă, al căror proces de beatificare s-a terminat.

În ziua de 19 martie 2019 am avut o mare bucurie când Sfântul Părinte Papa Francisc a semnat decretul de recunoaștere a martiriului Episcopilor greco-catolici români.

Aceștia sunt:

  • Episcopul Vasile Aftenie, ucis la Ministerul de Interne în București;
  • Episcopul Ioan Suciu, mort în închisoare la Sighet;
  • Episcopul Tit Liviu Chinezu, mort în închisoare la Sighet;
  • Episcopul Valeriu Traian Frențiu, mort în închisoare la Sighet;
  • Episcopul Ioan Bălan, mort în detenție la Ciorogârla;
  • Episcopul Alexandru Rusu, mort la închisoarea din Gherla;
  • Cardinalul Iuliu Hossu, mort în detenție la Căldărușani.

Iată, iubiți credincioși, câteva locuri de pelerinaj din România, unde ne putem reculege și a ne ruga. De asemenea avem martiri în Biserica Romano-Catolică din România, beatificați deja: Episcopul Anton Durcovici de la Iași, Episcopul Scheffler Ioan de la Satu-Mare, Episcopul Bogdanffy Szilard de la Oradea, Monseniorul Vladimir Ghika de la București.

Toți aceștia și alte milioane și milioane de creștini, fără nici un compromis L-au mărturisit pe Cristos mort și au crezut în Învierea sa.

Aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru constanta mărturisire în credința în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și pentru noii martiri ai Bisericii Române Unite.

În încheierea acestei scrisori pastorale dorim ca Învierea Domnului nostru Isus Cristos să fie pentru toți creștinii prilej de bucurie, mângâiere și speranță.

Să ne bucurăm și noi, împreună cu Biserica, în această luminată zi a Învierii Domnului, așa cum ne îndeamnă ea prin frumoasele cântări din Catavasiile Învierii.

Sărbători fericite!

Cristos a înviat!

+ Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj

Lugoj, Sfintele Paști
28 aprilie 2019

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la praznicul Învierii Domnului, Anul Domnului 2019 

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie în prima zi de Sfintele Paști, iar în filii a doua zi.

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 21.04.2019
Publicarea pe acest sit: 21.04.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.