Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2019

«Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare» (Is 9,1).

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!

Din sânul Bisericii-mamă, în această noapte s-a născut din nou Fiul lui Dumnezeu făcut om. Numele lui este Isus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Tatăl, [care este] Iubire veșnică și infinită, l-a trimis în lume nu pentru a o condamna, ci pentru a o mântui (cfr In 3,17). Tatăl l-a dăruit, cu nețărmurită milostivire. L-a dăruit pentru toți. L-a dăruit pentru totdeauna. Iar El s-a născut, ca o mică flacără aprinsă în întunericul și frigul nopții.

Acel Prunc, născut din Fecioara Maria, este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup. E Cuvântul care a călăuzit inima și pașii lui Abraham spre Țara Făgăduită, și care continuă să-i atragă pe cei care se încred în făgăduințele lui Dumnezeu. Cuvântul care i-a călăuzit pe evrei pe drumul de la robie la libertate, și care continuă să-i cheme pe robii din toate timpurile, și pe cei de azi, să iasă din captivitățile lor. Este Cuvântul care strălucește mai mult decât soarele, întrupat într-un mic pui de om, Isus, lumina lumii.

De aceea profetul exclamă: «Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare» (Is 9,1). Da, există întunecimi în inimile oamenilor, dar lumina lui Cristos este mai mare decât ele. Există întunecimi în relațiile personale, familiare, sociale, dar lumina lui Cristos e mai mare decât ele. Sunt întunecimi în conflictele economice, geopolitice și ecologice, dar lumina lui Cristos e mai mare decât ele.

Cristos să fie lumină pentru copiii, mulți, care pătimesc din cauza războiului și a conflictelor din Orientul Mijlociu și în diferite țări din lume. Să fie mângâiere pentru iubitul popor sirian care încă nu vede sfârșitul ostilităților care au sfâșiat țara în acest deceniu. Să zdruncine conștiințele oamenilor de bunăvoință. Să-i inspire pe conducători și comunitatea internațională pentru a găsi soluții care să garanteze securitatea și conviețuirea pașnică a popoarelor din regiune și să pună capăt suferințelor lor. Să fie sprijin pentru poporul libanez, ca să poată ieși din actuala criză și să-și redescopere vocația de a fi un mesaj de libertate și de conviețuire armonioasă pentru toți.

Domnul Isus să fie lumină pentru Țara Sfântă unde s-a născut El, Mântuitorul omului, și unde continuă așteptarea multora care, în ciuda eforturilor dar fără a se descuraja, tânjesc după zile de pace, de siguranță și de prosperitate. Să fie mângâiere pentru Irak, traversat de tensiuni sociale, și pentru Yemen, încercat de o gravă criză umanitară.

Micuțul Prunc din Betleem să fie speranță pentru întregul continent american, în care diferite națiuni trec printr-o perioadă de tulburări sociale și politice. Să-l încurajeze pe iubitul popor venezuelean, îndelung încercat de tensiuni politice și sociale și să nu-l priveze de ajutorul de care are nevoie. Să binecuvânteze eforturile acelora care se dedică promovării dreptății și reconcilierii și care se implică în depășirea diferitelor crize și a multiplelor forme de sărăcie care lezează demnitatea oricărei persoane.

Mântuitorul omenirii să fie lumină pentru iubita Ucraina, care tânjește după soluții concrete pentru o pace trainică.

Domnul care s-a născut să fie lumină pentru popoarele din Africa, unde persistă situațiile sociale și politice care adesea constrâng persoanele să emigreze, lipsindu-le de o casă și o familie. Să fie pace pentru populația care trăiește în regiunile orientale ale Republicii Democratice Congo, chinuită de conflicte îndelungate. Să fie mângâiere pentru cei care suferă din cauza violențelor, a calamităților naturale sau a urgențelor sanitare. Să fie mângâiere pentru cei care sunt persecutați din cauza credinței lor religioase, îndeosebi pentru misionarii și credincioșii răpiți, și pentru cei care cad victime ale atacurilor grupărilor extremiste, mai ales în Burkina Faso, Mali, Niger și Nigeria.

Fiul lui Dumnezeu, coborât din Cer pe pământ, să fie apărare și sprijin pentru aceia care, din cauza acestor nedreptăți și a altora asemenea, trebuie să emigreze în speranța unei vieți sigure. Nedreptatea este cea care îi obligă să traverseze deșerturi și mări, transformate în cimitire. Nedreptatea este cea care îi constrânge să suporte abuzuri de nedescris, sclavii de orice tip și torturi în taberele de detenție inumane. Nedreptatea este cea care îi respinge din locuri unde ar putea avea speranța unei vieți demne și care îi face să se lovească de ziduri de indiferență.

Emanuel să fie lumină pentru întreaga omenire rănită. Să înmoaie inima noastră adesea împietrită și egoistă și să ne facă instrumente ale iubirii sale. Prin simplele noastre chipuri, să le ofere zâmbetul lui copiilor din întreaga lume: copiilor abandonați și acelora care au suferit violențe. Prin slabele noastre brațe, să-i îmbrace pe săracii care nu au cu ce se acoperi, să le dea pâine celor înfometați, să-i îngrijească pe cei bolnavi. Prin prezența noastră fragilă, să le fie aproape persoanelor în vârstă și celor singuri, emigranților și celor marginalizați. În această zi de sărbătoare, să le dăruiască tuturor tandrețea sa și să lumineze întunericul acestei lumi.

* * *

Iubiți frați și surori,

reînnoiesc urările mele de Crăciun fericit pentru voi toți, veniți din toate colțurile lumii în această Piață, și pentru cei care ne urmăresc, din diferite țări, prin intermediul radioului, al televiziunii și al altor mijloace de comunicare. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în această zi de bucurie.

Suntem chemați cu toții să dăm speranță omenirii, vestind prin cuvinte și mai ales prin mărturia vieții noastre că Isus, pacea noastră, s-a născut.

Nu uitați, vă rog, să vă rugați pentru mine. Un fericit prânz de Crăciun și la revedere!

Autor: Papa Francisc
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Angelus.com.ro
Publicarea în original: 25.12.2019
Publicarea pe acest sit: 25.12.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.