Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul „Urbi et Orbi”
al Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
Crăciun 2002

1. „Un Prunc ni s-a născut nouă,
un Fiu ni s-a dat nouă „
(Isaia 9,5).
Astăzi se reînnoiește misterul Nașterii Domnului:
acest Prunc care aduce lumii mântuirea
se naște și pentru oamenii din timpul nostru;
se naște aducând bucurie și pace tuturor.
Ne apropiem de iesle cu emoție,
pentru a-l întâlni, împreună cu Maria,
pe Cel Așteptat de neamuri, pe Mântuitorul omului.
Cum Maria contemplemur Christi vultum.
Împreună cu Maria să contemplăm chipul lui Cristos:
în acel Prunc, înfășat în scutece
și culcat în iesle (cfr. Luca 2,7),
este Dumnezeu cel ce vine să ne viziteze
pentru a călăuzi pașii noștri pe calea păcii (cfr. Luca 1,79).
Maria îl contemplă, îl mângâie și-l încălzește,
întrebându-se care este semnificația
semnelor minunate care învăluie misterul Nașterii.

2. Crăciunul este Mister de bucurie!
Îngerii au cântat noaptea:
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu,
și pe pământ pace între oamenii de bunăvoință”
(Luca 2,14).
Păstorii au descris evenimentul
ca pe „o mare bucurie, pentru tot poporul” (Luca 2,10).
Bucurie, în ciuda depărtării de casă,
a sărăciei ieslei,
a indiferenței poporului,
a ostilității autorităților.
Mister de bucurie în ciuda a toate,
deoarece în cetatea lui David
„s-a născut azi Mântuitorul” (Luca 2,11).
La aceeași bucurie este părtașă și Biserica,
pătrunsă astăzi de lumina Fiului lui Dumnezeu:
întunericul nu o va putea cuprinde.
Este slava Cuvântului veșnic,
care s-a făcut asemenea nouă din iubire.

3. Crăciunul este Mister de iubire!
Iubire a Tatălui, care l-a trimis în lume
pe Fiul său Unul-născut,
pentru a ne dărui însăși viața sa (cfr. 1 Ioan 4,8-9).
Iubire a lui „Dumnezeu cu noi”, Emanuel,
care venit pe pământ pentru a muri pe Cruce.
În grajdul rece, învăluit în tăcere,
Fecioara Mamă, presimțind în inima sa,
gustă deja drama dureroasă a Calvarului.
Va fi o luptă dramatică între întuneric și lumină,
între moarte și viață, între ură și iubire.
Principele păcii, născut azi la Betleem,
își va da viața pe Golgota
pentru ca iubirea să domnească pe pământ.

4. Crăciunul este Mister de pace!
Din grota din Betleem
se ridică și astăzi un apel insistent
pentru ca lumea să nu cadă pradă
indiferenței, suspiciunii, descurajării,
chiar dacă tragicul fenomen al terorismului
sporește nesiguranța și temerile.
Credincioșii din toate religiile,
împreună cu oamenii de bunăvoință,
îndepărtând orice formă de intoleranță și discriminare,
sunt chemați să făurească pacea:
în Țara Sfântă, îndeosebi, pentru a pune capăt pentru totdeauna
spiralei inutile a violenței oarbe, și în Orientul Mijlociu,
pentru a stinge sclipirile unui conflict
care, cu efortul tuturor, poate fi evitat;
și în Africa, unde foametea devastatoare și tragicele conflicte interne
agravează condițiile deja precare în care se află popoare întregi,
chiar dacă nu lipsesc raze de optimism;
în America Latină, în Asia, în alte părți ale lumii,
unde crizele politice, economice și sociale
tulbură liniștea multor familii și națiuni.
Fie ca omenirea să primească mesajul de pace al Crăciunului!

5. Mister adorabil al Cuvântului întrupat!
Împreună cu tine, o Fecioară Mamă, ne oprim și medităm
în fața ieslei în care este așezat Pruncul,
pentru a ne face părtași de uimirea ta
în fața milostivirii imense a lui Dumnezeu.
Dă-ne privirea ta, o Marie, pentru a descifra misterul
care se ascunde în mădularele plăpânde ale Fiului.
Învață-ne să recunoaștem chipul său
în copiii de orice rasă și de orice cultură.
Ajută-ne să fim martori credibili
ai mesajului său de pace și de iubire,
pentru ca și oamenii din aceste timpuri,
marcați încă de puternice contraste și neauzite violențe,
să știe să recunoască în Pruncul
pe care-l ții în brațe
pe unicul Mântuitor al lumii,
izvor nesecat de pace adevărată
spre care aspiră fiecare inimă în străfundul ei.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 25.12.2002
Publicarea pe acest sit: 25.12.2002
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.