Mesajul PF Alexei la returnarea icoanei Fecioarei din Kazan

Mesajul Patriarhului Alexei al II-lea
cu ocazia returnării icoanei Fecioarei din Kazan

Sanctitatea voastră,

Vă mulțumesc din toată inima pentru înmânarea Icoanei din Kazan a Preasfintei Doamne, Maica lui Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, Bisericii Ortodoxe Ruse. La 28 august 2004, sărbătoarea Adormirii celei glorioase a Maicii lui Dumnezeu, delegația reprezentativă a Bisericii Romano-Catolice, condusă de Cardinal Walter Kasper, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, ne-a oferit această icoană după un solemn serviciu divin celebrat în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova, Catedrală umplută până la refuz de credincioșii veniți în această zi să ridice rugăciuni către Preasfânta Fecioară.

Transferul acestei icoane sfinte aduse de mesagerii Dvs este văzut de întreaga Biserică Ortodoxă Rusă atât ca un act de dreptate cât și ca un act de bunăvoință din partea Sanctității Voastre. Cred că decizia Dvs de a înmâna icoana arată dorința sinceră de a depăși dificultățile ce există în relațiile dintre cele două Biserici ale noastre. Fie ca acest eveniment să devină contribuția noastră comună la depășirea consecințelor negative ale istoriei secolului XX, marcat de persecuții împotriva credincioșilor lui Cristos într-o măsură nemaiîntâlnită până atunci.

Venerarea Maicii lui Dumnezeu ca „mijlocitoare zeloasă pentru neamul creștin” (Acatistul la Icoana din Kazan a Maicii lui Dumnezeu) – venerare comună în Bisericile Ortodoxă și Catolică – ne aduce înapoi, în timpurile Bisericii primare, când între Răsărit și Apus nu existau diviziuni atât de vizibile, regretabile, ca în zilele noastre. Biserica Ortodoxă Rusă și-a arătat întotdeauna, chiar și în momentele cele mai dificile în relația cu Biserica Romano-Catolică, deschiderea ei spre dezvoltarea acestor relații într-un spirit de sinceră cooperare. Vedem în transferul Icoanei din Kazan un pas în direcția potrivită, cu credința că în viitor se va face tot ceea ce este posibil pentru a rezolva anumite probleme ce există între Bisericile noastre.

Bunele relații dintre Biserica Rusă și Biserica Romano-Catolică, pe care „Părintele veacului, Domnul păcii” (Isaia 9,6) ne cheamă să le realizăm nu în vorbe ci în fapte, sunt extrem de importante pentru viitorul Europei și al întregii lumi. Predicarea valorilor creștine societății secularizate va fi cu succes doar dacă creștinii împlinesc porunca iubirii dată de Mântuitorul: „Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul” (Ioan 13,34). Deschiderea în relațiile dintre creștinii de diferite confesiuni presupune respectul pentru celălalt, recunoașterea istoriei comune și sensibilitate în desfășurarea oricăror acțiuni în teritorii unde o altă tradiție creștină există de multe secole.

Încă o dată, doresc să vă mulțumesc din inimă, Sanctitatea Voastră, pentru dar și să îmi exprim speranța că Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, ca „o vindecătoare grabnică a infirmităților și despărțirilor” (Acatistul la Icoana din Kazan a Maicii lui Dumnezeu) va trimite harul și mila ei asupra credincioșilor Bisericilor noastre.

Cu dragoste în Domnul,

+ Alexei al II-lea
Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Autor: PF Alexei
Traducător: Oana și Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 25.08.2004
Publicarea pe acest sit: 31.08.2004
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.