Mesajul Papei pentru participanții la sesiunea plenară a Academiei Pontificale de Științe

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru participanții la sesiunea plenară
a Academiei Pontificale de Științe
miercuri, 7 octombrie 2020

Către distinșii membri
ai Academiei Pontificale de Științe
reuniți în sesiune plenară

Vă adresez salutări cordiale și exprim recunoștința mea Academiei Pontificale de Științe pentru că a dedicat sesiunea plenară din acest an pentru a pune cercetarea științifică de bază în slujba sănătății planetei noastre și a locuitorilor săi, în special cei mai săraci și dezavantajați. Salut și experții și liderii invitați, care au toți responsabilități internaționale importante, și aștept cu plăcere contribuția lor.

Înainte de orice alt lucru, exprim sprijinul meu pentru munca Academiei, promovată activ de președintele său, profesorul Joachim von Braun, și de Consiliu. În aceste zile, interesul meu față de munca voastră este și mai mare, pentru că ați dedicat sesiunea plenară la ceea ce pe bună dreptate este o temă de profundă preocupare pentru întreaga omenire. Vă focalizați asupra noțiunii de știință în slujba oamenilor pentru supraviețuirea omenirii în lumina pandemiei de SARS-CoV-2/COVID-19 și a altor probleme globale.

De fapt, pandemia a făcut să iasă la iveală nu numai certitudinile noastre false, ci și incapacitatea țărilor din lume de a lucra împreună. În pofida hiper-conectivității noastre, am asistat la o fragmentare care a făcut mai dificilă rezolvarea problemelor care ne interesează pe toți (cf. Fratelli tutti, nr. 7). Așadar este semnificativ că această sesiune plenară virtuală a Academiei face să se întâlnească multe discipline științifice diferite; în acest sens, oferă un exemplu al modului în care provocările crizei de Covid-19 ar trebuie să fie înfruntate prin angajarea coordonată în slujba întregii familii umane.

Eforturile dumneavoastră se concentrează în mare parte pe studiul unor noi căi imunologice și imunochimice pentru a activa propriile mecanismele de apărare ale organismului sau pentru a opri proliferarea celulelor infectate. De asemenea, studiați alte tratamente specifice, inclusiv vaccinuri care sunt testate în cadrul studiilor clinice. După cum știm, virusul, afectând sănătatea oamenilor, a afectat, de asemenea, întreaga țesătură socială, economică și spirituală a societății, paralizând relațiile umane, munca, producția, comerțul și chiar multe activități spirituale. Are un impact imens asupra educației. În multe părți ale lumii, un număr mare de copii nu se pot întoarce la școală, ceea ce pune riscul creșterii muncii, exploatării, abuzului și malnutriției infantile. Pe scurt, faptul de a nu putea vedea fața unei persoane și de a considera pe ceilalți oameni ca posibili purtători ai virusului este o metaforă teribilă pentru o criză socială globală care trebuie să-i preocupe pe toți cei care se preocupă de viitorul umanității.

În acest sens, niciunul dintre noi nu ne poate ajuta să nu ne îngrijorăm cu privire la impactul crizei asupra săracilor lumii. Pentru mulți dintre ei, problema este într-adevăr supraviețuirea însăși. Împreună cu contribuția științelor, nevoile celor mai săraci membri ai familiei noastre umane solicită soluții echitabile din partea guvernelor și a tuturor factorilor de decizie. Sistemele de sănătate, de exemplu, trebuie să fie mult mai incluzive și mai accesibile pentru cei defavorizați și pentru cei care trăiesc în țări cu venituri mici. Dacă cineva este de preferat, să fie cel mai nevoiaș și vulnerabil dintre noi toți. În mod similar, atunci când sunt disponibile vaccinuri, trebuie garantat accesul echitabil la acestea, indiferent de venituri, începând întotdeauna cu cei cu cel mai mic. Problemele globale cu care ne confruntăm necesită răspunsuri de cooperare și multilaterale. Organizațiile internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, OMS, FAO și altele, instituite pentru a promova cooperarea și coordonarea globală, trebuie respectate și susținute pentru a-și atinge obiectivele pentru bunul comun universal.

Izbucnirea pandemiei, în contextul mai larg al încălzirii globale, al crizei ecologice și al pierderii dramatice a biodiversității, reprezintă o chemare adresată familiei noastre umane să își regândească cursul, să se căiască și să întreprindă o convertire ecologică (cf. Laudato si ‘, 216-221). O convertire care profită de toate darurile și talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru a promova o „ecologie umană” demnă de demnitatea noastră înnăscută și de destinul nostru comun. Aceasta este speranța pe care am exprimat-o în recenta mea enciclică Fratelli tutti despre fraternitatea și prietenia socială. „Cât de frumos ar fi dacă, în timp ce descoperim noi planete îndepărtate, am redescoperi necesitățile fratelui și ale surorii care se mișcă în jurul meu!” (nr. 31).

Reflecțiile dumneavoastră din sesiunea plenară asupra științelor și supraviețuirii umanității ridică, de asemenea, problema unor scenarii similare care ar putea proveni din cele mai avansate laboratoare de științe fizice și biologice. Putem să tăcem în fața unor astfel de perspective? Oricât de mare ar fi responsabilitatea politicienilor, aceasta nu scutește oamenii de știință de la recunoașterea propriilor responsabilități etice în efortul de a opri nu numai fabricarea, deținerea și utilizarea armelor nucleare, ci și dezvoltarea armelor biologice, cu potențialul său de a devasta civili nevinovați și, într-adevăr, orașe întregi.

Dragi prieteni, încă o dată, vă mulțumesc pentru cercetările voastre și eforturile voastre depuse pentru a aborda aceste probleme grave într-un spirit de cooperare și responsabilitate comună pentru viitorul societăților noastre. În aceste luni, întreaga lume a depins de voi și de colegii voștri pentru a oferi informații, a insufla speranță și, în cazul a nenumărați profesioniști din domeniul medical, pentru a îngriji bolnavii și cei care suferă, adesea cu riscul propriei vieți. În timp ce reînnoiesc propria recunoștință și ofer cele mai sincere rugăciuni pentru deliberările sesiunii voastre plenare, invoc asupra voastră, a familiilor voastre și a asociaților voștri binecuvântările divine ale înțelepciunii, puterii și păcii. Și vă cer, cu rugăminte, să vă amintiți de mine în rugăciunile voastre.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.10.2020
Publicarea pe acest sit: 09.10.2020
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.