Mesajul Papei adresat participanţilor la Conferinţa „Gestionarea unui bun comun: accesul la apă potabilă pentru toţi”

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Conferința
„Gestionarea unui bun comun: accesul la apă potabilă pentru toți”
Universitatea Pontificală Urbaniana (8 noiembrie 2018)
Vatican, 7 noiembrie 2018

Domnule cardinal,
Rector al Universității,
Frați și surori,

Vă felicit pentru organizarea Conferinței Gestionarea unui bun comun: accesul la apă potabilă pentru toți.

Apa este fundamentală pentru viață. În atâtea zone ale lumii, frați și surori ai noștri nu pot să aibă o viață demnă tocmai datorită lipsei de acces la apă curată. Statisticile dramatice ale setei, mai ales situația acelor persoane care se îmbolnăvesc și adesea mor din cauza apei insalubre, este o rușine enormă pentru umanitatea din secolul al XXI-lea.

Din păcate, în multe din țările în care populația nu are un acces obișnuit la apa potabilă nu lipsește furnizarea de arme și muniții care continuă să deterioreze situația! Corupția și interesele unei economii care exclude și care ucide prevalează prea des asupra eforturilor care, în mod solidar, ar trebui să garanteze accesul la apă. Statisticile setei cer voință și determinare și toate eforturile instituționale, organizatoare, educative, tehnologice și financiare nu pot să dispară.

Deja am propus unele considerații despre această temă în enciclica Laudato si’ și în recentul Mesaj cu ocazia Zilei de rugăciune pentru salvgardarea creației. Sper ca aceia care intervin și participă la această Conferință să poată împărtăși în locurile lor profesionale și politice urgența, voința și determinarea necesare. Sfântul Scaun și Biserica sunt angajate în favoarea accesului la apa potabilă pentru toți. Această angajare se manifestă în multiple inițiative cum ar fi realizarea de infrastructuri, formarea, advocacy, asistența dată populațiilor aflate în pericol a căror aprovizionare cu apă este compromisă, între care migranții, și trimiterea la acel ansamblu de referințe etice și de principii care provin din Evanghelie și dintr-o antropologie sănătoasă.

De fapt, o antropologie adecvată este indispensabilă pentru stiluri de viață responsabile și solidare, pentru o adevărată ecologie (cf. Laudato si’, 118; 122), precum și pentru recunoașterea accesului la apă potabilă ca drept care provine din demnitatea umană, așadar incompatibil cu concepția despre apă ca o marfă oarecare. Principiile și valorile evanghelice trebuie să conducă la angajarea concretă a fiecăruia spre obținerea bunului comun al întregii familii umane (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 179-183). Din punctul de vedere al credinței, în fiecare om însetat percepem înseși imaginea lui Dumnezeu, așa cum citim în Evanghelia lui Matei: „am fost însetat și nu mi-ați dat să beau” (Mt 25,42). Această Conferință implică în mod oportun exponenți din diferite credințe și culturi; dubla dimensiune spirituală și culturală a apei nu trebuie neglijată niciodată, deoarece ea este centrală în plăsmuirea țesutului social, a conviețuirii și a organizării comunitare.

Vă invit să meditați asupra simbologiei apei în principalele tradiții religioase, îndemnându-vă de asemenea la contemplarea acestei resurse care, așa cum scria sfântul Francisc de Assisi, este „foarte folositoare și umilă și prețioasă și curată”.

Implor binecuvântarea Creatorului Preaînalt asupra fiecăruia dintre voi, asupra familiilor voastre, asupra inițiativelor menite pentru o mai bună gestionare a apei. Urez tot binele pentru lucrările voastre și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 07.11.2018
Publicarea pe acest sit: 08.11.2018
Etichete:

Comentariile sunt închise.