Discursul Papei adresat Catolicosului Bisericii asiriene din Orient

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat Sanctității Sale Mar Gewargis al III-lea,
Catolicos-Patriarh al Bisericii asiriene din Orient 

vineri
, 9 noiembrie 2018

Sanctitate,

Iubiți frați!

„Pace și iubire cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Cristos” (Ef 6,23). Cu cuvintele apostolului Paul vă salut pe voi și, prin intermediul vostru, pe membrii Sfântului Sinod, pe episcopi, clerul și toți credincioșii din iubita Biserică asiriană din Orient.

Au trecut doi ani de la prima noastră întâlnire, însă între timp, am avut bucuria de a vă întâlni din nou pe Sanctitatea Voastră la 7 iulie la Bari, cu ocazia Zilei de reflecție și rugăciune pentru pacea în Orientul Mijlociu, atât de dorită și de dumneavoastră. De fapt, împărtășim marea suferință care derivă din situația tragică în care trăiesc atâția frați și surori ai noștri în Orientul Mijlociu, victime ale violenței și adesea constrânși să părăsească ținuturile lor unde trăiesc din totdeauna. Ei parcurg via crucis pe urmele lui Cristos și, deși aparțin la comunități diferite, instaurează între ei raporturi fraterne, devenind pentru noi martori de unitate. Pentru sfârșitul unei așa dureri ne vom ruga mai târziu împreună, invocând de la Domnul darul păcii pentru Orientul Mijlociu, mai ales pentru Irak și Siria.

Un motiv deosebit de aducere de mulțumire lui Dumnezeu pe care-l avem în comun este Comisia pentru dialogul teologic dintre Biserica catolică și Biserica asiriană din Orient. Chiar cu un an în urmă am avut bucuria de a-i primi pe membrii cu ocazia semnării Declarației comune despre „viața sacramentală”. Această Comisie, rod al dialogului, arată că diversitățile practice și disciplinare nu sunt mereu piedică în calea unității și că unele diferențe în exprimările teologice pot să fie considerate mai curând complementare decât conflictuale. Mă rog pentru ca lucrările pe care ea le duce înainte și care în aceste zile intră în a treia fază de studiu despre ecleziologie, să ne ajute să parcurgem încă o altă bucată de drum, spre ținta atât de așteptată în care vom putea celebra Jertfa Domnului la același altar.

Acest drum ne împinge înainte, dar cere și să păstrăm mereu vie amintirea, pentru a ne lăsa inspirați de martorii din trecut. Chiar în acest an Biserica asiriană din Orient, ca și Biserica caldeeană, sărbătoresc al șaptelea centenar al morții lui Abdisho bar Berika, mitropolit de Nisibi, unul dintre cei mai vestiți scriitori din tradiția siro-orientală. Operele sale, în special în domeniul dreptului canonic, sunt încă texte fundamentale ale Bisericii voastre. Mă bucur de participarea Sanctității Voastre, precum și a distinșilor membri ai delegației dumneavoastră, la întâlnirea internațională organizată cu această ocazie de Institutul Pontifical Oriental. Fie ca studiul acestui mare teolog să ajute la cunoașterea mai bună a bogățiilor tradiției siriene și la primirea lor ca un dar pentru întreaga Biserică.

Sanctitate, Frate preaiubit, cu afect doresc să exprim recunoștința mea pentru vizita voastră și pentru darul de a ne ruga astăzi împreună, unii pentru alții, însușindu-ne rugăciunea Domnului: „Ca toți să fie una […] pentru ca lumea să creadă” (In 17,21).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.11.2018
Publicarea pe acest sit: 09.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.