Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 12
Să nu furi
miercuri, 7 noiembrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Continuând explicarea Decalogului, astăzi ajungem la al șaptelea cuvânt: „Să nu furi”.

Ascultând această poruncă ne gândim la tema furtului și la respectarea proprietății altuia. Nu există cultură în care furtul și hoția bunurilor să fie permise; de fapt, sensibilitatea umană este foarte susceptibilă cu privire la apărarea posesiei.

Dar merită să ne deschidem la o lectură mai amplă a acestui cuvânt, focalizând tema proprietății bunurilor în lumina înțelepciunii creștine.

În doctrina socială a Bisericii se vorbește despre destinația universală a bunurilor. Ce înseamnă? Să ascultăm ce spune Catehismul: „La început, Dumnezeu a încredințat pământul și resursele lui gestiunii comune a omenirii, pentru ca ea să le îngrijească, să le stăpânească prin munca sa și să se bucure de roade. Bunurile creației sunt destinate întregului neam omenesc” (nr. 2402). De asemenea: „Destinația universală a bunurilor rămâne primordială, chiar dacă promovarea binelui comun pretinde respectarea proprietății private, a dreptului la ea și a exercitării lui” (nr. 2403)1.

Însă Providența nu a dispus o lume „în serie”, există diferențe, condiții diferite, culturi diferite, astfel se poate trăi având grijă unii de alții. Lumea este bogată în resurse pentru a asigura tuturor bunurile primare. Și totuși mulți trăiesc într-o lipsă scandaloasă și resursele, folosite fără criteriu, se deteriorează. Însă lumea este una singură! Omenirea este una singură!2 Bogăția lumii, astăzi, este în mâinile minorității, ale câtorva, iar sărăcia, ba chiar mizeria și suferința, în ale atâtora, ale majorității.

Dacă pe pământ există foamea nu este pentru că lipsește mâncarea! Dimpotrivă, pentru exigențele pieței se ajunge uneori să fie distrusă, se aruncă. Ceea ce lipsește un antreprenoriat liber și clarvăzător, care să asigure o producție adecvată, și o organizare solidă, care să asigure o distribuire egală. Mai spune Catehismul: „În folosirea bunurilor, omul nu trebuie niciodată să considere lucrurile exterioare pe care le posedă în mod legitim ca fiind numai ale lui, ci ca fiind și comune, în sensul că trebuie să-i fie de folos nu numai lui, ci și altora” (nr. 2404). Orice bogăție, pentru a fi bună, trebuie să aibă o dimensiune socială.

În această perspectivă apare semnificația pozitivă și amplă a poruncii „să nu furi”. „Proprietatea asupra unui bun face din deținătorul lui un administrator al Providenței” (ibid.). Nimeni nu este stăpân absolut al bunurilor: este un administrator al bunurilor. Posesia este o responsabilitate: „Dar eu sunt bogat în toate…” – aceasta este o responsabilitate pe care tu o ai. Și orice bun sustras de la logica Providenței lui Dumnezeu este trădat, este trădat în sensul său cel mai profund. Ceea ce posed cu adevărat este ceea ce știu să dăruiesc. Aceasta este măsura pentru a evalua cum reușesc eu să gestionez bogățiile, dacă bine sau rău; acest cuvânt este important: ceea ce posed cu adevărat este ceea ce știu să dăruiesc. Dacă eu știu să dăruiesc, sunt deschis, atunci sunt bogat nu numai în ceea ce posed, ci și în generozitate, generozitate și ca o obligație de a da bogăția, pentru ca toți să fie părtași de ea. De fapt, dacă nu reușesc să dăruiesc ceva este pentru că acel lucru mă posedă, are putere asupra mea și îi sunt sclav. Posesia bunurilor este o ocazie pentru a le înmulți cu creativitate și a le folosi cu generozitate și astfel a crește în caritate și în libertate.

Cristos însuși, deși era Dumnezeu, „nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine” (Fil 2,6-7) și ne-a îmbogățit cu sărăcia sa (cf. 2Cor 8,9).

În timp ce omenirea se zbate pentru a avea mai mult, Dumnezeu o răscumpără făcându-se sărac: acel Om Răstignit a plătit pentru toți o răscumpărare inestimabilă din partea lui Dumnezeu Tatăl, „bogat în milostivire” (Ef 2,4; cf. Iac 5,11). Ceea ce ne face bogați nu sunt bunurile ci iubirea. De atâtea ori am auzit ceea ce spune poporul lui Dumnezeu: „Diavolul intră prin buzunare”. Se începe cu iubirea față de bani, foamea de a poseda; apoi vine vanitatea: „Ah, eu sunt bogat și mă laud cu asta”; și, la sfârșit, orgoliul și mândria. Acesta este modul diavolului de a acționa în noi. Dar ușa de intrare sunt buzunarele.

Iubiți frați și surori, încă o dată Isus Cristos ne dezvăluie sensul deplin al Scripturilor. „Să nu furi”înseamnă: iubește cu bunurile tale, profită de mijloacele tale pentru a iubi cum poți. Atunci viața ta devine bună și posesia devine cu adevărat un dar. Pentru că viața nu este timpul pentru a poseda ci pentru a iubi. Mulțumesc.

Note:
[1] Cf. Enciclica Laudato si’, 67: „Fiecare comunitate poate să ia din bunătatea pământului ce are nevoie pentru propria supraviețuire, dar are și datoria de a-l ocroti și de a garanta continuitatea fertilității sale pentru generațiile viitoare. În definitiv, «al Domnului este pământul» (Ps 24,1), Lui îi aparține «pământul și tot ceea ce este pe el» (Dt 10,14). De aceea Dumnezeu neagă orice pretenție de proprietate absolută: «Pământul să nu fie vândut definitiv; căci țara este a mea, iar voi sunteți străini și oaspeți ai mei» (Lev 25,23)”.

[2] Cf. Paul al VI-lea, Enciclica Populorum progressio, 17: „Dar fiecare om este membru al societății: aparține întregii omeniri. Nu este numai omul acesta sau acela, ci toți oamenii sunt chemați la această dezvoltare plenară. […] Moștenitori ai generațiilor trecute și beneficiari ai muncii contemporanilor noștri, noi avem obligații față de toți și nu putem să ne dezinteresăm de cei care vor veni după noi ca să mărească cercul familiei umane. Solidaritatea universală, care este un fapt și pentru un beneficiu, este de asemenea o obligație”.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 07.11.2018
Publicarea pe acest sit: 07.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.