Mesajul IPS Ioan Robu la început de an şcolar

Mesajul IPS Ioan Robu,
Arhiepiscop Mitropolit de București
la început de an școlar

Suntem la începutul unui nou an școlar, eveniment care vă privește nu numai pe voi, elevi, părinți și profesori, ci privește întreaga societate, de aceea și Biserica participă la acest nou început de drum educativ, însoțindu-vă cu binecuvântarea și rugăciunea ei.

Știm cu toții, școala deține un rol esențial în formarea viitoarelor generații, deoarece este chemată să le insufle copiilor și tinerilor o educație adecvată, care să le asigure un viitor cât mai bun în viață. De aceea, școala ca instituție în general și cadrele didactice în particular, caută să îndrume și să educe noile generații, astfel încât acestea să fie deschise față de valorile esențiale ale vieții.

Dacă avem astăzi mai multe școli catolice la București, Câmpulung Muscel, Craiova și Brăila, acestea nu s-au făcut fără eforturi și sacrificii și de aceea mă gândesc că elevii care le frecventează ar trebui să vadă în școlile noastre nu numai pereții și acoperișul, băncile, catedrele și profesorii, dar și ceea ce nu se vede și care înseamnă, din partea conducerii și profesorilor, multă abnegație și dăruire, multe așteptări, poate deziluzii, precum și speranțe. M-aș bucura să știu că elevii și elevele școlilor noastre, împlinindu-și datoria zilnică a formării lor intelectuale și morale, dovedesc prin aceasta prețuirea lor, poate neexprimată, pentru tot ceea ce se speră și se așteptă de la școlile noastre din arhidieceză. și nu este vorba numai de o prețuire a tot ceea ce se face în școală dar vreau să-i îndemn pe elevii și elevele din școlile noastre să prețuiască mult sacrificiile pe care le fac părinții lor cu gândul de a le asigura propriilor copii, în limita posibilităților, cel puțin cele strict necesare.

Profesorilor care lucrează în școlile noastre le adresez îndemnul ca în contactele zilnice pe care le au cu elevii să se străduiască, cu generozitate, să le arate acestora iubire și înțelegere, răbdare și încredere, prietenie și mereu bunăvoință. școala are datoria de a-i introduce progresiv pe elevi în lumea cunoașterii cea de multe feluri, care este luminată de credință. Privind la realitățile pământești, nu uităm de cele cerești. Profesorilor de religie din școlile noastre și din alte școli le amintesc că predarea religiei catolice este o slujire educativă în favoarea noilor generații, „care – afirmă sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea – are ca scop formarea de personalități tinere bogate în interioritate, dotate cu putere morală și deschise valorilor dreptății, solidarității și păcii, capabile să se folosească bine de propria libertate”.

Elevilor și elevelor le spun să profite din plin de toate ocaziile pe care școala le oferă pentru a înainta în cunoașterea și aprofundarea adevărului. Fiind înconjurați în permanență de internet, play station și alte distracții, vă îndemn să nu pierdeți vremea, și să acordați timp suficient pentru studiu și lectură.

Pe profesori îmi place să-i văd, la înălțimea misiunii lor de educatori, acordând atenție și timp persoanelor care pregătesc viitorul lor și al societății.

Este adevărat că școala ca instituție joacă un rol esențial în modelarea noilor generații. Doresc însă acum să fac apel și la familie. Anul pastoral 2004-2005 va fi dedicat familiei și Euharistiei. Familia, mai mult decât școala, deține un rol primordial în orientarea spirituală, educativă și socială a propriilor fii. școala familie sădește valorile esențiale. școala instituție cultivă ceea ce s-a sădit în familie.

Dragi elevi și eleve, căutați să fiți bucurie pentru familiile voastre, pentru părinții și frații voștri. Participați la toate problemele pe care le au familiile voastre, nu fiți niciodată indiferenți față de ceea ce se întâmplă la voi acasă, fiți ascultători și purtători de pace și seninătate în familie.

Spuneam că este anul pastoral dedicat nu numai familiei, ci și Euharistiei. Prețuiți Sfânta Liturghie duminica și în sărbători, prețuiți spovada și împărtășania, rămâneți în acest fel aproape de ceea ce este esențial în viața noastră, legătura intimă cu Isus om și Dumnezeu, prezent în Sfânta Taină.

Profesorilor și profesoarelor, elevilor și elevelor din școlile arhiepiscopiei și din alte școli le doresc mult succes, rugându-l pe Dumneezu să le dea sănătate, putere de muncă, pace și bucurie.

Aș mai adăuga, la cele spuse mai sus, încă un gând: să nu uităm că în fond școala trebuie să fie un loc al practicării iubirii creștine, un loc luminat de învățătura Evangheliei.

Autor: IPS Ioan Robu
Copyright: ARCB.ro
Publicarea în original: 16.09.2004
Publicarea pe acest sit: 16.09.2004
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.