Mesajul PS Petru Gherghel cu ocazia inceperii Anului Euharistic

Anul Euharistic

Veniți la mine toți (Mt 11.29)
„Iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii” (Mt 28,20)

Dorind să conștientizăm o realitate ce umple de bucurie și satisfacție sufletul nostru, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a declarat perioada octombrie 2004 – octombrie 2005 An Euharistic special.

Știind că de pâinea cea dătătoare de mântuire depinde însăși viața noastră de credință și toată fericirea noastră, ne deschidem cu toții să dăm curs invitației păstorului nostru, oferind și noi timpul consacrat pentru Anul Euharistic, trăind cu multă intensitate acest ultim moment al Sinodului diecezan – ce se va încheia cu sesiunile plenare din noiembrie și mai ales cu ziua oficială a încheierii solemne din 8 decembrie, cu celebrări euharistice speciale, cu reflecții legate de augustul sacrament al Euharistiei „fons et culmen” („izvor și culme”) a trăirii noastre de credință.

Așadar, timpul forte al Sinodului îl vom lega de Isus prezent în mijlocul nostru sub chipul pâinii și a vinului prin sfânta jertfă a Liturghiei și ne vom strădui să fim cât mai aproape de altar și tabernacol, atât în centru nostru diecezan, cât și în fiecare biserică din dieceza. Gândul central al acestui an euharistic, din octombrie 2004 până în octombrie 2005, va fi și tema pe care Sinodul episcopilor o va avea atunci când se va celebra la Roma: „Euharistia, sursa și apogeul vieții și a misiunii Bisericii” cu care se va încheia întregul program al Anului Euharistic.

Ne bucurăm să știm că Euharistia formează Biserica – așa cum citim și în enciclica Sfântului Părinte din 17 aprilie 2003 – și că Euharistia nu există fără Biserică și fără preoți. De asemenea, ne bucurăm să știm că sufletul întregii vieți de sfințenie este Cristos prezent în lume prin augustul sacrament al Euharistiei.

Primind vestea declarării Anului Euharistic, chiar în ziua celebrării sărbătorii Trupului și Sângelui Domnului, ne-am putut da seama și, desigur, putem mai bine înțelege câtă speranță își pune Sfântul Părinte în puterea pe care o oferă cuvântul Domnului și prezența sa reală în taina euharistică.

Recent, într-un discurs adresat episcopilor numiți în ultimii ani, adunați la Roma, Sfântul Părinte exprima speranța că acest An Euharistic va constitui o ocazie providențială de înțelegere mai profundă a importanței actuale a sacramentului Euharistiei în viața și activitatea fiecărei Biserici locale.

Biserica noastră locală a anticipat prin cursurile de misiuni populare cu tema: „Euharistia și familia”, ținute în fiecare parohie la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, rolul prezenței reale a lui Cristos în viața creștină mai ales în viața de familie.

Ne bucurăm să știm că inițiativele vor continua și vor fi susținute cu mai multă convingere pentru a descoperi și mai bine rolul binefăcător ce îl poate exercita Isus prezent în mijlocul nostru în sfânta taină a Euharistiei.

Din altar Isus ne va arăta drumul nostru de credință; de acolo va răsuna cuvântul său pe care îl îndreaptă spre fiecare dintre noi și tot de acolo va revărsa peste întreaga Biserică torent de haruri și binecuvântări pentru a merge cu curaj înainte!

Invitația Sfântului Părinte devine și invitația noastră ca episcop și păstor al poporului credincios al diecezei de a îndrepta și mai mult ochii noștri, gândul nostru, rugăciunile și speranțele noastre către Isus, prezent între noi.

Bucuria că o avem alături pe Maria, primul tabernacol și cea care ne-a oferit din voința Părintelui ceresc trupul și sângele său prin misterul Întrupării și al nașterii lui Isus, și exemplul sfinților care și-au făcut din taina euharistică unica și totala preocupare ne încurajează pe drumul nostru de credință.

Vom putea experimenta în Anul Euharistic marele adevăr: „În această pribegie n-avem altă bucurie decât taina din altar”.

În această credință și speranță spunem tuturor, confraților preoți, persoanelor consacrate, tinerilor și tinerelor, precum și familiilor noastre creștine:

Căutați-l pe Isus, priviți-l cu ochi de credință, adorați-l și primiți-l în dar.

Iași, 20 septembrie 2004

Petru Gherghel,
episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 20.09.2004
Publicarea pe acest sit: 20.09.2004
Etichete:

Comentariile sunt închise.