Mesaj pentru Ziua de Sfințire a Clerului

Mesaj pentru Ziua de Sfințire a Clerului
vineri, 8 iunie 2018

Dragi preoți,

Ziua de Sfințire a Clerului, celebrată în solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus, ne oferă ocazia să ne oprim în prezența Domnului, pentru a reînnoi amintirea întâlnirii noastre cu El și, astfel, să revigorăm misiunea noastră în slujba poporului lui Dumnezeu. De fapt, nu trebuie să uităm că fascinația vocației care ne-a atras, entuziasmul cu care am ales să mergem pe calea consacrării speciale Domnului și minunile pe care le vedem în viața noastră prezbiterală, au originea lor în întâlnirea de priviri care a existat între Dumnezeu și fiecare dintre noi.

De fapt, noi toți, „am avut în viața noastră vreo întâlnire cu El” și fiecare dintre noi poate să facă propria comemorare spirituală și să se întoarcă la bucuria acelui moment „în care a simțit că Isus mă privea” (Papa Francisc, Omilie „Sfânta Marta”, 24 aprilie 2015).

Și primii discipoli au trăit bucuria prieteniei cu Isus, care a schimbat pentru totdeauna viața lor. Totuși, după anunțarea Pătimirii, pe inima lor s-a întins un văl de întuneric care le-a întunecat drumul. Ardoarea urmării, visul Împărăției lui Dumnezeu inaugurate de Învățător și primele roade ale misiunii se ciocnesc acum cu o realitate dură și de neînțeles, care face să șovăie speranța, alimentează îndoielile și riscă să stingă bucuria vestirii Evangheliei.

Este ceea ce se poate întâmpla mereu, și în viața preotului. Amintirea recunoscătoare a întâlnirii inițiale, bucuria urmării și zelul slujirii apostolice, eventual dus înainte timp de mulți ani și în situații nu întotdeauna ușoare, pot ceda pasul oboselii sau descurajării, făcând să înainteze deșertul interior al aridității și învăluind viața noastră sacerdotală în umbra tristeții.

Însă tocmai în aceste momente Domnul, care nu uită niciodată viața fiilor săi, ne invită să urcăm cu El pe munte, așa cum a făcut cu Petru, Iacob și Ioan, schimbându-se la față înaintea lor. Conducându-i „sus” și „deoparte”, Isus îi determină să facă acea călătorie minunată a transformării: de la deșert la Tabor și de la întuneric la lumină.

Dragi preoți, avem nevoie, în fiecare zi, să fim transfigurați de o întâlnire mereu nouă cu Domnul care ne-a chemat. A ne lăsa „conduși sus” și a rămâne „deoparte” cu El, nu este o datorie de funcție, o practică exterioară sau o sustragere inutilă de timp de la obligațiile slujirii, ci izvorul țâșnitor care curge în noi pentru a împiedica să sece și să se usuce acel „iată-mă” al nostru.

Așadar, contemplând scena evanghelică a schimbării la față a Domnului, putem percepe trei pași mici, care ne vor ajuta să confirmăm adeziunea noastră la Domnul și să reînnoim viața noastră sacerdotală: a urca sus, a ne lăsa transformați, a fi lumină pentru lume. 1.

A urca sus, pentru că dacă rămânem mereu centrați pe lucrurile care trebuie făcute, riscăm să devenim prizonieri ai prezentului, să fim supți de urgențele zilnice, să rămânem concentrați excesiv pe noi înșine și, astfel să acumulăm oboseli și frustrări care ar putea să fie letale. În același mod, „a urca sus” este antidotul la acele ispite ale „mondenității spirituale” care, și în spatele aparențelor religioase, ne îndepărtează de Dumnezeu și de frați și ne fac să ne punem siguranța în lucrurile din lume. În schimb, avem nevoie să ne cufundăm în fiecare zi în iubirea lui Dumnezeu, în mod special prin rugăciune. A urca pe munte ne amintește că viața noastră este o urcare constantă spre lumina care provine de sus, o călătorie spre Taborul prezenței lui Dumnezeu, care deschide larg orizonturi noi și surprinzătoare. Această realitate nu vrea să ne facă să fugim de angajările pastorale și de provocările cotidiene care ne cuprind, ci intenționează să ne amintească de faptul că Isus este centrul slujirii sacerdotale și că toate le putem numai în Cel care ne dă putere (Fil 4,13). De aceea, „Urcarea discipolilor spre muntele Tabor ne induce să reflectăm asupra importanței dezlipirii noastre de lucrurile materiale, pentru a parcurge un drum spre înălțime și a-l contempla pe Isus. Este vorba de a ne dispune la ascultarea atentă și rugătoare a lui Cristos, Fiul iubit al Tatălui, căutând momente de rugăciune care permit primirea docilă și bucuroasă a Cuvântului lui Dumnezeu” (Papa Francisc, Angelus, 6 august 2017). 2.

A ne lăsa transformați, pentru că viața sacerdotală nu este un program în care totul este deja aranjat cu anticipare sau o funcție birocratică de desfășurat după o schemă prestabilită; dimpotrivă, ea este experiența vie a unei relații zilnice cu Domnul, care ne face să devenim semn al iubirii sale pe lângă poporul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, „nu vom putea trăi slujirea cu bucurie fără să trăim momente de rugăciune personală, față în față cu Domnul, vorbind, conversând cu El” (Papa Francisc, Întâlnirea cu parohii din Roma, 15 februarie 2018). În această experiență, suntem luminați de Fața Domnului și transformați de prezența sa. Și viața sacerdotală este un „a ne lăsa transformați” de harul lui Dumnezeu pentru ca inima noastră să devină milostivă, inclusivă și compătimitoare ca aceea a lui Cristos. Este vorba pur și simplu de a fi – așa cum a amintit recent Sfântul Părinte – niște „preoți normali, simpli, blânzi, echilibrați, dar capabili să ne lăsăm constant regenerați de Duhul Sfânt” (Papa Francisc, Omilie la concelebrarea euharistică împreună cu Misionarii Milostivirii, 10 aprilie 2018). Această regenerare are loc înainte de toate prin rugăciune, care schimbă inima și transformă viața: fiecare dintre noi „devine” Cel care se roagă. Va fi bine să ne amintim, în această Zi de Sfințire, că „sfințenia este făcută din deschidere obișnuită la transcendență, care se exprimă în rugăciune și în adorație. Sfântul este o persoană cu spirit de rugăciune, care are nevoie să comunice cu Dumnezeu”(Papa Francisc, Gaudete et exsultate, nr. 147). Urcând pe Munte, vom fi luminați de lumina lui Cristos și vom putea să coborâm în vale și să ducem tuturor bucuria Evangheliei. 3.

A fi lumină pentru lume, pentru că experiența întâlnirii cu Domnul ne trimite pe drumul slujirii față de frați, Cuvântul său refuză să fie închis în privatul devoțiunii personale și în perimetrul templului și, mai ales, viața sacerdotală este o chemare misionară, care cere curajul și entuziasmul de a ieși din noi înșine pentru a vesti lumii întregi ceea ce am auzit, am văzut și am atins în experiența noastră personală (cf. 1In 1,1-3). A face cunoscut altora duioșia și iubirea lui Isus, pentru ca să ajungă la fiecare prezența sa care eliberează de rău și transformă existența, este prima misiune a Bisericii și, de aceea, prima mare angajare apostolică a preoților. Dacă există o dorință pe care trebuie s-o cultivăm este aceea de „a fi preoți capabili să înălțăm în deșertul lumii semnul mântuirii, adică Crucea lui Cristos, ca izvor de convertire și de reînnoire pentru toată comunitatea și pentru lumea însăși” (Papa Francisc, Omilia la concelebrarea euharistică împreună cu Misionarii Milostivirii, 10 aprilie 2018). Fascinația întâlnirii cu Domnul trebuie să se întrupeze într-o angajare de viață în slujba poporului lui Dumnezeu care, înaintând adesea în valea întunecată a trudelor, a suferințelor și a păcatului, are nevoie de păstori luminoși și strălucitori precum Moise. De fapt, „la sfârșitul experienței minunate a Schimbării la Față, discipolii au coborât de pe munte (cf. v. 9) cu ochii și inima transfigurați de întâlnirea cu Domnul. Este parcursul pe care putem să-l facem și noi. Redescoperirea mereu vie a lui Isus nu este scop în sine, ci ne induce să «coborâm de pe munte»… Transformați de prezența lui Cristos și de ardoarea cuvântului său, vom fi semn concret pentru cei care se află în singurătate și în abandonare, pentru bolnavi și pentru multitudinea de bărbați și de femei care, în diferite părți ale lumii, sunt umiliți de nedreptate, de prepotență și de violență” (Papa Francisc, Angelus, 6 august 2017).

Dragi preoți, fie ca frumusețea acestei zile, consacrate Inimii lui Isus, să crească în noi dorința sfințeniei. Biserica și lumea au nevoie de preoți sfinți! Papa Francisc, în noua exortația apostolică despre sfințenie, Gaudete et exsultate, a reamintit pe preoții pasionați în comunicarea în vestirea Evangheliei, afirmând că „Biserica nu are nevoie de atâția birocrați și funcționari, ci de misionari pasionați, devorați de entuziasmul de a comunica viața adevărată. Sfinții surprind, dezorientează, pentru că viața lor ne cheamă să ieșim din mediocritatea liniștită și anesteziantă” (Papa Francisc, Gaudete et exsultate, nr. 138). Va fi necesar să parcurgem, înainte de toate, acest drum de transfigurare: să urcăm pe Munte, să ne lăsăm transformați de Domnul, pentru ca să devenim după aceea lumină pentru lume și pentru persoanele care ne sunt încredințate. Fie ca Maria Preasfântă, Femeie luminoasă și Mamă a preoților, să vă însoțească și să vă păzească mereu.

Autor: Congregația pentru Cler
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 11.05.2018
Publicarea pe acest sit: 11.05.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.