Mesaj Papei Francisc adresat participanților la evenimentul „Mediul și drepturile omului”

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la evenimentul de nivel înalt
al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
„Mediul și drepturile omului”
Strasbourg, 29 septembrie 2021

Stimați doamne și domni!

Înainte de toate doresc să-i mulțumesc domnului Rik Daems, președinte al Adunării Parlamentare, pentru invitația pasionată de a interveni cu privire la îngrijirea ambientului, casa noastră comună, a acestui dar pe care l-am primit și pe care trebuie să-l îngrijim, să-l păzim și să-l ducem înainte.

Sfântul Scaun, deși țară observatoare, urmărește cu deosebită atenție și interes fiecare activitate a Consiliului Europei în această privință, având certitudinea că fiecare inițiativă și decizie concretă a acestei organizații, care să poată îmbunătăți situația dramatică în care se află sănătatea planetei noastre, trebuie să fie susținută și bine valorizată.

Tocmai în acest hemiciclu, la 25 noiembrie 2014, am subliniat colaborarea strânsă și rodnică existentă între Sfântul Scaun și Consiliul Europei și am reafirmat că „printre temele care cer reflecția noastră și colaborarea noastră este apărarea ambientului, a acestui pământ iubit al nostru care este marea resursă pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care este la dispoziția noastră nu pentru a fi desfigurat, exploatat și pârjolit, ci pentru ca, bucurându-ne de imensa sa frumusețe, să putem trăi cu demnitate”[1].

După aceea, în scrisoarea enciclică Laudato si’, am revenit asupra importanței îngrijirii casei comune, un principiu universal care îi implică nu numai pe credincioșii creștini, ci pe fiecare persoană de bunăvoință care are la inimă protejarea ambientului. Evenimentul prezent, care se situează în ajunul lui COP26, programat în noiembrie la Glasgow, va putea oferi, grație unei considerări mai mari a principiului fundamental al multilateralismului, o contribuție valoroasă și pentru următoarea Reuniune a Națiunilor Unite. Sfântul Scaun este la fel de convins că fiecare inițiativă a Consiliului Europei nu trebuie să se limiteze numai la spațiul geografi al acestui continent, ci, pornind de la iubita noastră Europă, să poată ajunge la întreaga lume. În acest sens, se vede cu interes decizia că Consiliul Europei va voi să o ia pentru crearea unui nou instrument juridic apt să lege îngrijirea ambientului cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Nu mai este timp pentru a aștepta, trebuie acționat. Fiecare instrument care respectă drepturile umane și principiile democrației și ale statului de drept, valori fundamentale ale Consiliului Europei, poate să fie util pentru a înfrunta această provocare globală.

Nimeni nu poate nega dreptul fundamental al fiecărei ființe umane „de a trăi cu demnitate și de a se dezvolta integral”[2]; și dacă „toate ființele umane ne naștem pe acest pământ cu aceeași demnitate […], prin urmare, fiind comunitate suntem ținuți să garantăm ca fiecare persoană să trăiască demn și să aibă oportunități adecvate dezvoltării sale integrale”[3].

În schimb, când ființa umană se crede ca stăpân al universului și nu ca administratorul său responsabil, când numai recunoaște poziția sa corectă în raport cu lumea, justifică orice tip de risipă, atât ambientală, cât și umană, și tratează celelalte persoane și natura ca simple obiecte.

Cei din vechime spuneau: „Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas” – „Trebuie să se mănânce pentru a trăi, nu să se trăiască pentru a mânca”. Trebuie să se consume pentru a trăi, nu să se trăiască pentru a consuma. Și mai ales, niciodată nu trebuie să se consume neînfrânat, așa cum se întâmplă astăzi. Fiecare trebuie să folosească din pământ ceea ce folosește propriei întrețineri.

Totul este conectat, și ca familie a națiunilor trebuie să avem o preocupare comună: „să păzim ca ambientul să fie mai curățat, mai curat și să se păstreze. Și să ne îngrijim de natură, pentru ca ea să se îngrijească de noi”[4].

De aceea, este nevoie de o reală schimbare a direcției, de o nouă conștiință a raportului ființei umane cu ea însăși, cu ceilalți, cu societatea, cu creația și cu Dumnezeu.

Cu siguranță, această criză ecologică, ce este „una singură și complexă criză socio-ambientală”[5], ne invită la un dialog interdisciplinar și operativ la toate nivelurile, de la cel local la cel internațional, dar și la o responsabilitate individuală precum și colectivă. Așadar, ar trebui să se vorbească și despre obligațiile fiecărei ființe umane pentru a trăi într-un ambient sănătos, salutar și sustenabil. În schimb, atunci când vorbim numai despre drepturi ne gândim numai la ceea ce ni se datorează nouă. Trebuie să ne gândim și la responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare și la lumea pe care vrem s-o lăsăm copiilor noștri și tinerilor noștri.

Doresc ca această Adunare Parlamentară și Consiliul Europei să poată găsi, promova și realiza, cu dârzenie, toate inițiativele necesare pentru a construi o lume mai sănătoasă, dreaptă și sustenabilă: „Din mâinile lui Dumnezeu am primit o grădină, nu putem lăsa copiilor noștri un deșert”[6].

Să acționăm cu speranță, curaj și voință, luând decizii concrete. Nu pot să fie amânate pe mâine, dacă au ca scop acela de a proteja casa comună și demnitatea fiecărei ființe umane.

Note:
[1] Discurs la Consiliul Europei, Strasbourg, 25 noiembrie 2014.
[2] Scrisoarea enciclică Fratelli tutti (3 octombrie 2020), 107.
[3] Ibid., 118.
[4] Mesaj video adresat participanților la „Leaders summit on climate”, 22 aprilie 2021.
[5] Scrisoarea enciclică Laudato si’ (24 mai 2015), 139.
[6] Mesaj video pentru lansarea platformei Laudato si’, 25 mai 2021.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.08.2021
Publicarea pe acest sit: 30.09.2021
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.