Pe urmele Mariei spre Cristos

Scrisoare pastorală Pe urmele Mariei spre Cristos Dragi suflete consacrate, dragi fraţi şi surori, La sfârşitul îndemnului postsinodal al Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea „Vita consecrata” la nr. 109 există un pasaj particular şi o chemare specială: „Vouă, femei şi bărbaţi consacraţi, vă adresez cu încredere apelul meu:…

Citiţi

Căsătoria creştină şi familia

Scrisoare pastorală Căsătoria creştină şi familia „Misterul acesta este mare” (Ef 4,32) Către toţi confraţii întru preoţie, către toate sufletele consacrate, către familiile creştine, către tineri şi tinere, „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă” (Mt 19,6). Între marile valori pe care ni le-a încredinţat Dumnezeu este şi…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a PS Petru Gherghel

Scrisoare pastorală cu ocazia Crăciunului 2002 PS Petru Gherghel, Episcop romano-catolic al Diecezei de Iaşi În timpul Sinodului diecezan „Să avem mereu privirea îndreptată spre Cristos! (cf. NMI 16) Tuturor preoţilor, seminariştilor, sufletelor consacrate şi bunilor noştri credincioşi, un părintesc salut şi cerească binecuvântare! Lăudat să fie Isus Cristos! 1.…

Citiţi

Sub steaua călăuzitoare a Reginei Rozariului

Sub steaua călăuzitoare a Reginei Rozariului Preacucernici părinţi,Dragi suflete consacrate,Iubiţi cinstitori ai sfintei Fecioare, Aleasă de Dumnezeu să fie mama Mântuitorului şi ocrotitoare, împreună cu Iosif, a comorilor sfinte, Maria nu a făcut altceva decât să-şi pună întreaga sa viaţă în slujirea lui Dumnezeu şi a binelui întregului popor. Ea…

Citiţi

Discurs la Seminarul Internaţional „Originea, limba şi cultura ceangăilor”

Cuvântul PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, la Seminarul internaţional „Originea, limba şi cultura ceangăilor” Stimaţi parlamentari, Onorată asistenţă, Ca episcop al Diecezei de Iaşi şi păstor al populaţiei catolice din această eparhie, mă bucur să vă prezint salutul meu, al colaboratorilor şi al tuturor credincioşilor noştri. Simpozionul internaţional organizat…

Citiţi

Discursul PS Petru Gherghel la simpozionul „Identitatea culturala a romano-catolicilor din Moldova”

Cuvântul PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, la Simpozionul Internaţional „Identitatea culturală a romano-catolicilor din Moldova” Bucureşti, 29 aprilie 2002 „Iar adevărul vă va face liberi” (In 8,32) Excelenţa voastră, domnule preşedinte al Academiei Române, domnule ministru, stimaţi parlamentari, onorat auditoriu, Sunt îndreptăţit să exprim în numele meu şi al…

Citiţi

Pastorala de Paşti a PS Petru Gherghel

Scrisoare pastorală Sfânta Înviere 2002 Nu vă fie teamă! Cristos a înviat! Sfinţiile voastre, dragi credincioşi, Ne pregătim să întâmpinăm din nou momentul cel mai important al credinţei noastre: „Paştele” – misterul pascal, Învierea Domnului, care certifică pe deplin opţiunea noastră de credinţă. Săptămâna cea mai densă şi cea mai…

Citiţi