Pe urmele Mariei spre Cristos

Scrisoare pastorală

Pe urmele Mariei spre Cristos

Dragi suflete consacrate, dragi frați și surori,

La sfârșitul îndemnului postsinodal al Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea „Vita consecrata” la nr. 109 există un pasaj particular și o chemare specială:

Vouă, femei și bărbați consacrați, vă adresez cu încredere apelul meu: trăiți-vă plenar oferirea de voi înșivă lui Dumnezeu, pentru ca lumea să nu fie lipsită de o rază a frumuseții dumnezeiești ce luminează drumul existenței noastre omenești…

Persoane consacrate, vârstnice sau tinere, trăiți fidelitatea angajării voastre față de Dumnezeu, edificându-vă și susținându-vă reciproc… Nu uitați niciodată că, mai ales voi, în mod deosebit, puteți și trebuie să spuneți nu numai că sunteți ai lui Cristos, ci și că ați devenit Cristos”.

Acest apel este mereu valabil pentru sufletele consacrate, dar și pentru fiecare dintre noi, și a fost reînnoit și întărit și prin scrisoarea apostolică „Novo millennio ineunte” de la sfârșitul marelui jubileu a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea în care cheamă pe toți membrii Bisericii să fie „martori ai iubirii” și să se înscrie în misterul iubirii care este inima Bisericii, așa cum a știut să o facă sfânta Tereza de Lisieux, care a înțeles că iubirea cuprinde toate vocațiile, că iubirea este totul (cf. NMI 42).

Același apel îl găsim și în „instrucția” Congregației pentru Institutele de Viață consacrată și Societățile de Viață Apostolică, confirmată și aprobată de același Sfânt Părinte Ioan Paul al II-lea la 16 mai 2002. Documentul chiar prin titlul său este o provocare, o invitație insistentă către fiecare suflet consacrat. „Să pornim din nou de la Cristos„, de la Cristos, pe care l-am întâlnit încă de la prima consacrare, atât cea de la Botez și Mir cât mai ales cea de la profesiunea voturilor, de la Cristos pe care îl contemplăm în fiecare zi.

Știm că toate sufletele consacrate au primit cu bucurie această invitație și instrucție din partea Sfântului Părinte și a Bisericii și că i-au acordat o atenție deosebită răspunzând zi de zi prin întreaga lor trăire și dăruire.

Suntem convinși că înscrierea în acest program propus și trasat de păstorul nostru suprem va fi un răspuns personal la invitația noastră de a „înainta în larg”, de a reîncepe mereu de la Cristos și de a o imita pe cea care a fost prima persoană consacrată în trăirea carității.

Aflându-ne în fața Zilei Mondiale a Vieții Consacrate stabilită pentru data de 2 februarie a fiecărui an, vă invit cu bucurie să celebrați acest moment cu o angajare personală vie și generoasă, în comunitățile proprii, iar acolo unde este posibil și în comun cu alte familii călugărești fie la Iași, Bacău, Onești, Traian (Neamț), iar mai târziu să celebrăm împreună ca și în alți ani ziua dedicată vieții consacrate la nivel diecezan, în luna octombrie, după programul ce va fi precizat din timp.

Știind că în practica fiecărei familii călugărești rugăciunea deține locul cel dintâi și aflându-ne în Anul Rozariului, care se desfășoară până în octombrie 2003, însușindu-ne apelul Sfântului Părinte de a deveni promotorii acestei devoțiuni mariane, mă îndrept spre fiecare suflet consacrat și vă spun:

„Mă bazez pe voi persoane consacrate, chemate într-un mod special la a contempla chipul lui Cristos la școala Mariei.

Privesc spre voi toți, frați și surori de orice condiție socială, spre voi, familii creștine, spre voi, bolnavi și bătrâni, spre voi, tineri: luați din nou în mâini cu încredere Rozariul, redescoperindu-l în lumina Scripturii, în armonie cu liturgia, în contextul vieții de zi cu zi” (RVM 43).

Recitarea Rozariului va fi în stare să vă înflăcăreze elanul, să vă lumineze drumul spre Isus, izvorul a toată sfințenia și bucuria sufletelor.

„Să privim la Maria, mama și maestra fiecăruia dintre noi; ea cea dintâi consacrată, a trăit plinătatea carității. Înflăcărată în duh, l-a slujit pe Domnul; voioasă în speranță, puternică în încercare, perseverentă în rugăciune, grijulie față de necesitatea fraților (cf. Rom 12,11). În ea se reflectă și se reînnoiesc toate aspectele Evangheliei, toate carismele vieții consacrate” (Instructio 44,2).

Sunt bucuros să vă împart binecuvântarea părintească și să vă exprim dragostea noastră, a Preasfințitului Aurel și a vicarului episcopal, responsabil cu viața consacrată, Mons. Alois Fechet, și să vă înaintez pentru aceste fericite momente – 2 februarie și 8 octombrie – chemarea Sfântului Părinte „de a porni iarăși de la Cristos” și de „a înainta cu mult curaj în larg” pentru a obține bogate haruri.

Ziua vieții consacrate să vă umple inima cu noi bucurii, cu bogate haruri sufletești și cu un nou elan pe drumul dăruirii și al mărturiei, prin mijlocirea Mariei, regina Rozariului.

Iași, 25 ianuarie 2003

+ Petru Gherghel, episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2003
Publicarea pe acest sit: 01.02.2003
Etichete:

Comentariile sunt închise.