Mesajul PS Petru Gherghel cu ocazia Zilei Persoanelor Consacrate

Mesajul Episcopului Petru Gherghel
cu ocazia celei de-a VI-a
Zi Mondiale a Persoanelor Consacrate

Dragi suflete consacrate,

Fiți, așadar, desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc desăvârșit este (Mt 5,48).

În fiecare an, ziua de 2 februarie, din voința expresă a Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea, a devenit un moment special în drumul creșterii spirituale și al desăvârșirii sufletești pentru fiecare persoană consacrată și pentru fiecare familie sau congregație.

Considerând această zi ca un dar pentru toate sufletele consacrate și din dieceza noastră, am găsit de cuviință să vă încredințez aceste câteva rânduri prin care doresc să vă transmit nu numai un gând de prețuire pentru oferta sufletului vostru făcută Mirelui veșnic, Cristos, spre fericirea proprie și binele poporului credincios, ci și un apel de suflet să oferiți rugăciunea și munca voastră spre desăvârșirea lucrării începute în cadrul diecezei noastre – Sinodul diecezan, pe care l-am anunțat în ziua de 8 decembrie 2001, și spre celebrarea căruia ne-am pornit cu toate forțele și în toate sectoarele.

Sufletele consacrate, indiferent ce carismă dețin și ce program spiritual și pastoral îndeplinesc, constituie pentru Biserică un glas unit și un cor lărgit care îndreaptă neîncetat spre Dumnezeu cereri și rugăciuni fierbinți, însoțite de cântări de laudă și de preamărire.

Tocmai de acest lucru are nevoie poporul creștin al lui Dumnezeu, să se înalțe mereu spre el într-o atitudine de rugă și preamărire, alegând astfel ce este mai important și la care se adaugă toate celelalte. Apelul făcut de Isus Cristos: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă” (Mt 6,33) reprezintă prioritatea priorităților. Acest apel este subliniat și atunci când Isus intră în casa surorilor Marta și Maria și spune: „Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijești; un singur lucru este necesar. Maria și-a ales partea cea mai bună care nu se va lua de la ea” (Lc 10,41).

În acest program de căutare a lui Dumnezeu, sufletele consacrate au rolul lor deosebit trăind zilnic o experiență deosebită de intimitate cu Dumnezeu și devenind prin aceasta maeștrii în școala de rugăciune pe care trebuie să o susțină și s-o întrețină sub coordonarea păstorilor sufletești. Ei sunt chemați să dea tonul, să arate calea, să fie lideri în drumul sfințeniei.

Biserica noastră locală are nevoie de această dimensiune spirituală și își pune încrederea în aportul pe care sufletele consacrate îl vor avea în programul de întreținere și alimentare a focului iubirii și trăirii spirituale.

Pentru ziua de 2 februarie, vă invit, dragi suflete consacrate, să celebrați Ziua Mondială a Vieții Consacrate în familiile proprii, în acest program intensiv de reflecție personală sau în grupul familiar și să vă oferiți ca o flacără vie de credință și rugăciune în fața tuturor creștinilor din dieceză, pe drumul lor de pregătire la celebrarea Sinodului.

Cine se roagă, iubește și slujește!

În dialog cu episcopul nostru auxiliar, cu vicarul episcopal pentru sufletele consacrate și cu mulți dintre reprezentanții ordinelor și familiilor religioase, am stabilit să celebrăm ziua diecezană pentru sufletele consacrate în luna octombrie (duminică, 6 octombrie, sau luni, 7 octombrie) – lună dedicată Rozariului, și acest lucru lângă Maica Domnului și împreună cu ea la Cacica.

Pentru această zi veți primi noi precizări și detalii din mesajul sfântului Părinte pentru Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate.

Sper ca lucrarea voastră, dragi suflete consacrate, să fie o operă specială de pregătire a spiritelor pentru trăirea chemării la sfințenie și pentru trăirea cu folos a timpului de pregătire la Sinod.

Vă amintesc că prima voastră vocație, ca și a tuturor credincioșilor este cea trasată de Cristos: „Fiți sfinți, căci eu, Domnul, Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 19,2).

Vă îmbrățișez cu dragoste și contez pe exemplul și pe lucrarea voastră în mijlocul Bisericii noastre locale.

Petru Gherghel, episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Lumina creștinului
Publicarea în original: 25.01.2002
Publicarea pe acest sit: 08.02.2002
Etichete:

Comentariile sunt închise.