Discursul Papei la vizita la Patriarhul bulgar

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
de la vizita făcută Patriarhului
și Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse
Palatul Sfântului Sinod, Sofia,
duminică, 5 mai 2019

Sanctitate, venerați mitropoliți și episcopi, iubiți frați,

Christos vozkrese!

În bucuria Domnului înviat vă adresez salutul pascal în această duminică, numită în Orientul creștin „duminica sfântului Toma”. Îl contemplăm pe apostolul care pune mâna în coasta Domnului și, atingând rănile sale, mărturisește: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” (In 20,28). Rănile care de-a lungul istoriei s-au deschis între noi creștinii sunt sfâșieri dureroase provocate Trupului lui Cristos care este Biserica. Și astăzi atingem cu mâna consecințele lor. Dar poate că, dacă punem împreună mâna în aceste răni și mărturisim că Isus a înviat și îl proclamăm Domnul și Dumnezeul nostru, dacă recunoscând lipsurile noastre ne cufundăm în rănile sale de iubire, putem să regăsim bucuria iertării și să pregustăm ziua în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea celebra la același altar misterul pascal.

Pe acest drum suntem susținuți de atâția frați și surori, cărora aș vrea înainte de toate să le aduc omagiu: sunt martorii Paștelui. Câți creștini în această țară au îndurat suferințe pentru numele lui Isus, îndeosebi în timpul persecuției din secolul trecut! Ecumenismul sângelui! Ei au răspândit mireasmă plăcută în „Țara trandafirilor”. Au trecut prin spinii încercării pentru a emana parfumul Evangheliei. Au îmbobocit într-un teren fertil și bine lucrat, într-un popor bogat în credință și umanitate genuină, care le-a dat lor rădăcini robuste și adânci: mă gândesc, îndeosebi, la monahism, care din generație în generație a hrănit credința oamenilor. Cred că acești martori ai Paștelui, frați și surori din diferite confesiuni uniți în cer de caritatea divină, acum privesc la noi ca la semințe plantate în pământ pentru a da rod. Și în timp ce atâția frați și surori în lume continuă să sufere din cauza credinței, ne cer nouă să nu rămânem închiși, ci să ne deschidem, pentru că numai așa semințele aduc rod.

Sanctitate, această întâlnire, pe care am dorit-o atât de mult, urmează după aceea a sfântului Ioan Paul al II-lea cu patriarhul Maxim, în timpul primei vizite a unui episcop de Roma în Bulgaria, și merge pe urmele sfântului Ioan al XXIII-lea, care în anii petrecuți aici s-a afecționat atât de mult de acest popor „simplu și bun” (Giornale dell’anima, Bologna 1987, 325), apreciindu-i onestitatea, hărnicia și demnitatea în încercări. Mă aflu și eu aici, oaspete primit cu afect, și simt în inimă nostalgia fratelui, acea nostalgie salutară pentru unitatea dintre fiii aceluiași Tată, pe care papa Ioan cu siguranță a avut ocazia s-o maturizeze în acest oraș. Chiar în timpul Conciliului al II-lea din Vatican, convocat de el, Biserica ortodoxă a trimis proprii observatori. De atunci contactele s-au înmulțit. Mă gândesc la vizitele delegațiilor bulgare, care de cincizeci de ani merg în Vatican și pe care în fiecare an am bucuria de a le primi; precum și la prezența în Roma a unei comunități ortodoxe bulgare, care se roagă într-o biserică din dieceza mea. Mă bucură primirea deosebită rezervată aici trimișilor mei, a căror prezență s-a intensificat în ultimii ani, și colaborarea cu comunitatea catolică locală, mai ales în domeniul cultural. Sunt încrezător că aceste contacte, cu ajutorul lui Dumnezeu și în timpurile pe care le va dispune Providența, vor putea avea incidență în mod pozitiv asupra atâtor alte aspecte ale dialogului nostru. Între timp suntem chemați să mergem și să facem împreună pentru a da mărturie Domnului, îndeosebi slujindu-i pe frații mai săraci și uitați, în care El este prezent. Ecumenismul săracului.

Ne orientează pe acest drum mai ales sfinții Ciril și Metodiu, care ne-au legat încă din primul mileniu și a căror comemorare vie în Bisericile noastre rămâne ca izvor de inspirație, pentru că, în pofida adversităților, ei au pus pe primul loc vestirea Domnului, chemarea la misiune. Așa cum a spus sfântul Ciril: „Cu bucurie eu plec pentru credința creștină; oricât de obosit și încercat din punct de vedere fizic aș fi, eu voi merge cu bucurie” (Vita Constantini VI,7; XIV,9). Și în timp ce se presimțeau semnele prevestitoare ale diviziunilor dureroase care aveau să vină în secolele următoare, au ales perspectiva comuniunii. Misiune și comuniune: două cuvinte declinate mereu în viața celor doi sfinți și care pot să lumineze drumul nostru pentru a crește în fraternitate. Ecumenismul misiunii.

Ciril și Metodiu, bizantini de cultură, au avut îndrăzneala de a traduce Biblia într-o limbă accesibilă popoarelor slave, așa încât Cuvântul divin să preceadă cuvintele umane. Apostolatul lor curajos rămâne pentru toți un model de evanghelizare. Un domeniu care ne interpelează în vestire este cel al tinerelor generații. Cât de important este, respectând respectivele tradiții și particularități, să ne ajutăm și să găsim moduri pentru a transmite credința conform limbajelor și formelor care să le permită tinerilor să experimenteze bucuria unui Dumnezeu care îi iubește și îi cheamă! Altminteri vor fi tentați să acorde încredere atâtor sirene înșelătoare din societatea consumurilor.

Comuniune și misiune, apropiere și vestire, sfinții Ciril și Metodiu au mult să ne spună și cât privește viitorul societății europene. De fapt „într-un anumit sens au fost promotorii unei Europe unite și ai unei păci profunde între locuitorii continentului, arătând fundamentele unei noi arte de a trăi împreună, respectând diferențele, care nu sunt deloc o piedică în calea unității” (Sfântul Ioan Paul al II-lea, Salut adresat delegației oficiale din Bulgaria, 24 mai 1999: Insegnamenti XXII,1 [1999], 1080). Și noi, moștenitori ai credinței sfinților, suntem chemați să fim artizani ai comuniunii, instrumente ale păcii în numele lui Isus. În Bulgaria, „răscruce spirituală, țară de întâlnire și de înțelegere reciprocă” (Idem, Discurs în timpul ceremoniei de bun-venit, Sofia, 23 mai 2002: Insegnamenti XXV,1 [2002], 864), au găsit primire diferite confesiuni, de la cea armeană la cea evanghelică, și diferite exprimări religioase, de la cea ebraică la cea musulmană. Întâlnește primire și respect Biserica catolică, atât în tradiția latină cât și în cea bizantino-slavă. Sunt recunoscător Sanctității Voastre și Sfântului Sinod pentru această bunăvoință. Și în raporturile noastre, sfinții Ciril și Metodiu ne amintesc că „o anumită diversitate de uzanțe și obiceiuri nu se opune nicidecum unității Bisericii” și că între Orient și Occident „diferite formule teologice adesea mai degrabă se completează, decât să se opună” (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Decretul Unitatis redintegratio, 16-17). „Câte lucruri putem învăța unii de la alții” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 246).

Sanctitate, peste puțin timp voi avea posibilitatea să intru în catedrala patriarhală „Sfântul Aleksander Nevskij” pentru a rămâne în rugăciune în amintirea sfinților Ciril și Metodiu. Sfântul Aleksander Nevskij, din tradiția rusă, și sfinții frați, care provin din tradiția greacă și apostoli ai popoarelor slave, revelează cât de mult Bulgaria este o țară-punte. Sanctitate, iubiți frați, asigur rugăciunea mea pentru voi, pentru credincioșii din acest popor iubit, pentru înalta vocație a acestei țări, pentru drumul nostru într-un ecumenism al sângelui, al săracului și al misiunii. La rândul meu cer un loc în rugăciunile voastre, având certitudinea că rugăciunea este ușa care deschide orice cale de bine. Doresc să reînnoiesc mulțumirea pentru primirea primită și să vă asigur că voi purta în inimă amintirea acestei întâlniri fraterne.

Christos vozkrese!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.05.2019
Publicarea pe acest sit: 05.05.2019
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.