Discursul Papei către autoritățile bulgare

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
de la întâlnirea cu autoritățile,
cu societatea civilă și cu corpul diplomatic
Piața Atanas Burov, Sofia,
duminică, 5 mai 2019

Domnule președinte,
Domnule prim ministru,
Iluștri membri ai corpului diplomatic,
Stimate autorități,
Reprezentanți ai diferitelor confesiuni religioase,
Iubiți frați și surori,
Christos vozkrese!

Sunt bucuros să mă aflu în Bulgaria, loc de întâlnire între multiple culturi și civilizații, punte între Europa de est și cea de sud, poartă deschisă spre orientul apropiat; o țară în care se înfig rădăcini creștine antice, care alimentează vocația de a favoriza întâlnirea fie în regiune fie în comunitatea internațională. Aici diversitatea, respectând particularitățile specifice, este văzută ca o oportunitate, o bogăție, și nu ca motiv de contrast.

Salut cordial autoritățile Republicii și le mulțumesc pentru invitația adresată mie de a vizita Bulgaria. Mulțumesc domnului președinte pentru expresiile respectuoase pe care mi le-a adresat primindu-mă în această istorică piață care poartă numele statistului Atanas Burov, care a îndurat rigorile unui regim care nu putea accepta libertatea de gândire.

Trimit cu respect salutul meu Sanctității Sale patriarhul Neofit – pe care îl voi întâlni peste puțin timp –, mitropoliților și episcopilor din Sfântul Sinod și tuturor credincioșilor din Biserica ortodoxă. Adresez un salut afectuos episcopilor, preoților, călugărilor, călugărițelor și tuturor membrilor Bisericii catolice, pe care vin să-i întăresc în credință și să-i încurajez în drumul lor zilnic de viață și mărturie creștină.

Adresez salutul meu cordial creștinilor din celelalte comunități ecleziale, membrilor comunității ebraice și credincioșilor din islam și reafirm cu voi „convingerea fermă că adevăratele învățături ale religiilor invită să rămânem ancorați în valorile păcii; să susținem valorile cunoașterii reciproce, a fraternității umane și a conviețuirii comune” (Document despre fraternitatea umană, Abu Dhabi, 4 februarie 2019). Profităm de ospitalitatea pe care poporul bulgar ne-o oferă pentru ca fiecare religie, chemată să promoveze armonia și înțelegerea, să ajute creșterea unei culturi și a unui ambient impregnate de respectul deplin față de persoana umană și față de demnitatea sa, instaurând legături vitale între civilizații, sensibilități și tradiții diferite și refuzând orice violență și constrângere. În acest mod se vor înfrânge cei care caută cu orice mijloc s-o manipuleze și s-o instrumentalizeze.

Vizita mea de astăzi vrea să se lege în mod ideal cu aceea făcută de sfântul Ioan Paul al II-lea în mai 2002 și se desfășoară în amintirea recunoscătoare a prezenței la Sofia, timp de circa un deceniu, a delegatului apostolic de atunci, monseniorul Angelo Giuseppe Roncalli. Acesta a purtat mereu în inimă sentimente de recunoștință și de profundă stimă față de națiunea voastră, până acolo încât a afirmat că, oriunde ar fi mers, casa sa ar fi fost mereu deschisă, fără a fi nevoie să spună dacă e catolic sau ortodox, ci numai: frate din Bulgaria (cf. Omilia, 25 decembrie 1934). Sfântul Ioan al XXIII-lea a lucrat neobosit pentru a promova colaborarea fraternă între toți creștinii și cu Conciliul al II-lea din Vatican, convocat și prezidat de el în prima sa fază, a dat mare impuls și incisivitate dezvoltării raporturilor ecumenice.

Pe urma acestor evenimente providențiale, începând din 1968 – așadar de cincizeci de ani – o delegație oficială bulgară, compusă din cele mai înalte autorități civile și ecleziastice, face în fiecare an o vizită în Vatican cu ocazia sărbătorii sfinților Ciril și Metodiu. Ei au evanghelizat popoarele slave și au fost la originea dezvoltării limbii și culturii lor și mai ales a roadelor abundente și durabile de mărturie creștină și de sfințenie.

Să fie binecuvântați sfinții Ciril și Metodiu, co-patroni ai Europei, care cu rugăciunile lor, cu geniul lor și truda lor apostolică unanimă sunt exemplu și rămân, la distanță de peste un mileniu, inspiratori ai dialogului rodnic, ai armoniei, ai întâlnirii fraterne dintre Biserici, state și popoare! Fie ca exemplul lor strălucitor să ridice numeroși imitatori și în zilele noastre și să facă să apară noi parcursuri de pace și de înțelegere!

Acum, în această perioadă istorică, la treizeci de ani de la sfârșitul regimului totalitar care îngrădea libertatea și inițiativele, Bulgaria a ajuns să înfrunte consecințele emigrației, petrecută în ultimele decenii, a peste două milioane de concetățeni ai săi în căutarea de noi oportunități de muncă. În același timp Bulgaria – ca atâtea alte țări din bătrânul continent – trebuie să se confrunte cu ceea ce poate să fie considerată ca o nouă iarnă: cea demografică, ce a coborât ca o cortină de ger pe o așa de mare parte a Europei, consecință a unei diminuări a încrederii față de viitor. Așadar, scăderea numărului de nașteri, însumându-se la fluxul migrator intens, a comportat depopularea și abandonarea atâtor sate și orașe. În afară de asta, Bulgaria a ajuns să se confrunte cu fenomenul celor care caută să intre în interiorul granițelor sale, pentru a scăpa de războaie și conflicte sau de mizerie, și încearcă să ajungă în orice mod în zonele mai bogate din continentul european, pentru a găsi noi oportunități de existență sau pur și simplu un refugiu sigur.

Domnule președinte,

Cunosc angajarea cu care guvernanții din această țară, de mulți ani, se străduiesc să creeze condiții pentru ca, mai ales tinerii, să nu fie constrânși să emigreze. Aș vrea să vă încurajez să continuați pe acest drum, să faceți orice efort pentru a promova condiții favorabile pentru ca tinerii să poată investi energiile lor proaspete și să programeze viitorul lor personal și familial, găsind în patrie condiții care să permită o viață demnă. Și vouă, care cunoașteți drama emigrației, îmi permit să vă sugerez să nu închideți ochii, inima și mâna – așa cum este în tradiția voastră – celui care bate la ușile voastre.

Țara voastră s-a remarcat mereu ca o punte între est și vest, capabilă să favorizeze întâlnirea între culturi, etnii, civilizații și religii diferite, care de secole au conviețuit aici în pace. Dezvoltarea Bulgariei, și economică și civilă, trece în mod necesar prin recunoașterea și valorizarea acestei caracteristici specifice. Fie ca această țară, delimitată de marele fluviu Dunărea și de malurile Mării Negre, făcută fertilă de munca umilă a atâtor generații și deschisă la schimburile culturale și comerciale, integrată în Uniunea Europeană și de legăturile solide cu Rusia și Turcia, să ofere fiilor săi un viitor de speranță.

Dumnezeu să binecuvânteze Bulgaria, să o păstreze pașnică și primitoare și să o facă prosperă și fericită!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.05.2019
Publicarea pe acest sit: 05.05.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.