Predica Papei la Liturghia din Sofia

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată în
Piața Knyaz Alesandar I, Sofia,
duminică, 5 mai 2019

Iubiți frați și surori, Cristos a înviat! Christos vozkrese!

Este minunat salutul cu care creștinii din țara voastră își schimbă unul altuia bucuria Celui Înviat în acest timp pascal.

Tot episodul pe care l-am ascultat, relatat la sfârșitul Evangheliilor, ne permite să ne cufundăm în această bucurie pe care Domnul ne invită s-o „contagiem” amintindu-ne trei realități minunate care marchează viața noastră de discipoli: Dumnezeu cheamă, Dumnezeu surprinde, Dumnezeu iubește.

 

Dumnezeu cheamă. Totul are loc pe malul lacului Galileii, unde Isus l-a chemat pe Petru. L-a chemat să părăsească meseria de pescar pentru a deveni pescar de oameni (cf. Lc 5,4-11). Acum, după tot drumul, după experiența de a-l vedea murind pe Învățător și în pofida veștii învierii sale, Petru se întoarce la viața de dinainte: „Mă duc să pescuiesc”, spune el. Și ceilalți discipoli nu sunt mai prejos: „Mergem și noi cu tine” (In 21,3). Par să facă un pas înapoi; Petru reia în mâini năvoadele la care renunțase pentru Isus. Povara suferinței, a dezamăgirii, chiar a trădării devenise o piatră greu de înlăturat în inima discipolilor; încă erau răniți sub povara durerii și a vinei și vestea bună a Învierii nu-și înfipsese rădăcini în inima lor. Domnul știe cât este de puternică pentru noi tentația de a ne întoarce la lucrurile de dinainte. Năvoadele lui Petru, ca și cepele din Egipt, sunt în Biblie simbol al tentației nostalgiei trecutului, al voinței de a avea înapoi ceva din ceea ce s-a voit să se părăsească. În fața experiențelor de eșec, de durere și chiar a faptului că lucrurile nu sunt așa cum se spera, apare mereu o tentație subtilă și periculoasă care invită la descurajare și la a lăsa să cadă brațele jos. Este psihologia mormântului care unge totul cu resemnare, făcându-ne să ne afecționăm de o tristețe dulceagă care ca o molie roade orice speranță. Așa se dezvoltă cea mai mare amenințare care se poate înrădăcina în sânul unei comunități: pragmatismul cenușiu al vieții, în care aparent totul merge cu normalitate, dar în realitate credința se epuizează și degenerează în meschinărie (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 83).

Dar tocmai acolo, în eșecul lui Petru, vine Isus, reîncepe de la capăt și cu răbdare iese ca să-l întâlnească și îi spune „Simon” (v. 15): era numele primei chemări. Domnul nu așteaptă situații sau stări sufletești ideale, le creează. Nu așteaptă să se întâlnească cu persoane fără probleme, fără dezamăgiri, fără păcate sau limitări. El însuși a înfruntat păcatul și dezamăgirea pentru a merge în întâmpinarea fiecărei ființe vii și a o invita să meargă. Fraților, Domnul nu încetează să cheme. Este forța Iubirii care a răsturnat orice pronostic și știe să reînceapă. În Isus, Dumnezeu încearcă să dea mereu o posibilitate. Face astfel și cu noi: ne cheamă în fiecare zi să retrăim istoria noastră de iubire cu El, să ne reîntemeiem în noutatea care este El. În fiecare dimineață, ne caută acolo unde suntem și ne invită „să ne ridicăm, să înviem la Cuvântul său, să privim în sus și să credem că suntem făcuți pentru cer, nu pentru pământ; pentru înălțimile vieții, nu pentru josniciile morții”, și ne invită să nu-l căutăm „pe Cel Viu printre cei morți” (Omilia la Veghea Pascală, 20 aprilie 2019). Când îl primim, urcăm tot mai în sus, îmbrățișăm viitorul nostru mai frumos nu ca o posibilitate ci ca o realitate. Când chemarea lui Isus orientează viața, inima reîntinerește.

Dumnezeu surprinde. Este Domnul surprizelor care invită nu numai să nu uimim, ci să realizăm lucruri surprinzătoare. Domnul cheamă și, întâlnindu-i pe discipoli cu năvoadele goale, le propune ceva neobișnuit: să pescuiască ziua, lucru mai degrabă straniu pe acel lac. Le redă încredere punându-i în mișcare și determinându-i din nou să riște, să nu considere pierdut nimic și în special pe nimeni. Este Domnul surprizei care strică închiderile paralizante redând îndrăzneala capabilă să depășească suspiciunea, neîncrederea și teama care se ascunde în spatele acelui „mereu s-a făcut așa”. Dumnezeu surprinde atunci când cheamă și invită să aruncăm nu numai năvoadele, ci pe noi înșine în largul istoriei și să privim viața, să-i privim pe ceilalți și chiar pe noi înșine cu înșiși ochii săi care „în păcat, vede fii de ridicat; în moarte, frați de înviat; în dezolare, inimi de mângâiat. Așadar, nu te teme: Domnul iubește această viață a ta, și atunci când îți este frică s-o privești și s-o iei în mână” (ibid.).

Ajungem astfel la a treia certitudine de astăzi. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu surprinde pentru că Dumnezeu iubește. Iubirea este limbajul său. De aceea îi cere lui Petru și nou să  ne sintonizăm pe aceeași limbă: „Mă iubești?”. Pentru primește invitația și, după atâta timp petrecut cu Isus, înțelege că a iubi înseamnă a înceta să stea în centru. Acum nu mai pornește de la el, ci de la Isus: „Tuștii toate” (In 21,18), răspunde el. Se recunoaște fragil, înțelege că nu poate merge înainte numai cu forțele sale. Și se întemeiază pe Domnul, pe forța iubirii sale, până la sfârșit. Aceasta este forța noastră pe care suntem invitați s-o reînnoim în fiecare zi: Domnul ne iubește. A fi creștin este o chemare de a avea încredere că Iubirea lui Dumnezeu este mai mare decât orice limită sau păcat. Una dintre marile dureri și piedici pe care o experimentăm astăzi nu se naște atât în a înțelege că Dumnezeu este iubire, ci în faptul că am ajuns să-l vestim și să-l mărturisim în așa fel încât pentru mulți acesta nu este numele său. Dumnezeu este iubire, o iubire care se dăruiește, cheamă și surprinde.

Iată miracolul lui Dumnezeu, care face din viețile noastre opere de artă dacă ne lăsăm conduși de iubirea sa. Atâția martori ai Paștelui în această țară binecuvântată au realizat capodopere magnifice, inspirate dintr-o credință simplă și dintr-o iubire mare. Oferind viața, au fost semne vii ale Domnului, știind să depășească apatia cu curaj și oferind un răspuns creștin la preocupările care li se prezentau (cf. Exortația apostolică post-sinodală Christus vivit, 174). Astăzi suntem invitați să privim și să descoperim ceea ce Domnul a făcut în trecut pentru a ne lansa împreună cu El spre viitor, știind că, în succes și în greșeli, va reveni mereu ca să ne cheme pentru a ne invita să aruncăm năvoadele. Ceea ce am spus tinerilor în Exortația apostolică pe care am scris-o recent, doresc să vă spun și vouă. O Biserică tânără, o persoană tânără, nu prin vârstă ci prin forța Duhului, ne invită să mărturisim iubirea lui Cristos, o iubire care stimulează și ne face să fim gata să luptăm pentru bunul comun, slujitori ai săracilor, protagoniști ai revoluției carității și ai slujirii, capabili să rezistăm în fața patologiilor individualismului consumist și superficial. Îndrăgostiți de Cristos, martori vii ai Evangheliei în fiecare colț al acestui oraș (cf. ibid., 174-175). Nu vă fie frică să fiți sfinții de care această țară are nevoie, o sfințenie care nu vă va lua forța, nu vă va lua viața sau bucuria; dimpotrivă, pentru că veți ajunge voi și fiii acestei țări să fiți ceea ce Tatăl a visat când v-a creat (cf. Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 32).

Chemați, surprinși și trimiși din iubire!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.05.2019
Publicarea pe acest sit: 05.05.2019
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.