Discursul Papei la rugăciunea mariană cu clerul Diecezei de Marsilia

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la rugăciunea mariană cu clerul Diecezei de Marsilia
vineri, 22 septembrie 2023

Iubiți frați și surori, bon après-midi!

Sunt fericit să încep vizita mea împărtășind cu voi acest moment de rugăciune. Mulțumesc cardinalului Jean-Marc Aveline pentru cuvintele de bun-venit și îl salut pe E.S. Mons. Eric de Moulins- Beaufort, pe frații episcopi, pe părinții rectori și pe voi toți, preoți, diaconi și seminariști, consacrate și consacrați care lucrați în această arhidieceză cu generozitate și angajare pentru a edifica o civilizație a întâlnirii cu Dumnezeu și cu aproapele. Mulțumesc pentru prezența voastră și pentru slujirea voastră, și mulțumesc pentru rugăciunile voastre!

foto: Vatican Media

Ajuns la Marsilia, mă alipesc de cei mari: de Sfânta Tereza a Pruncului Isus, Charles de Foucauld, Ioan Paul al II-lea și de atâția alții, care au venit pelerini aici, pentru a se încredința lui Notre Dame de la Garde. Să punem sub mantia sa roadele Întâlnirilor Mediteranei, împreună cu așteptările și cu speranțele inimilor voastre.

În lectura biblică, profetul Sofonia ne-a îndemnat la bucurie și la încredere, amintind că Domnul Dumnezeul nostru nu este departe, este aici, aproape de noi, pentru a ne mântui (cf. 3,17). Este un mesaj care face trimitere, într-un anumit sens, la istoria acestei bazilici și la ceea ce reprezintă. De fapt, ea a fost întemeiată în amintirea unei minuni sau a unei apariții particulare, dar pur și simplu pentru că, încă din secolul al XIII-lea, sfântul popor al lui Dumnezeu a căutat și a găsit aici, pe colina La Garde, prezența Domnului prin ochii Sfintei sale Mame. De aceea, de multe secole, cei din Marsilia – în special cei care navighează pe valurile Mediteranei – urcă aici pentru a se ruga. Sfântul popor al lui Dumnezeu a fost cel care a – folosesc cuvântul – „uns” acest sanctuar, acest loc de rugăciune. Sfânt popor al lui Dumnezeu care, așa cum spune Conciliul, este infailibil in credendo.

Astăzi iarăși, pentru toți, Bonne Mère este protagonistă a unei „încrucișări de priviri” foarte duioase: pe de o parte, cea a lui Isus, pe care ea mereu ni-l arată și a cărui iubire se reflectă în ochii săi – gestul cel mai autentic al Sfintei Fecioare Maria este: „Faceți ceea ce vă va spune el”, a-l arăta pe Isus -, pe de altă parte, cele ale atâtor bărbați și femei de orice vârstă și condiție, pe care ea le adună și le duce la Dumnezeu, așa cum am amintit la începutul acestei rugăciuni, depunând la picioarele sale o lumânare aprinsă. Iată, la intersecția de popoare, care este Marsilia, tocmai asupra acestei intersecții de priviri aș vrea să reflectez cu voi, pentru că în ea mi se pare că se exprimă bine dimensiunea mariană a slujirii noastre. Și noi, preoți, consacrați, diaconi, suntem chemați de fapt să-i facem pe oameni să simtă privirea lui Isus și, în același timp, să ducă la Isus privirea fraților. Un schimb de priviri. În primul caz suntem instrumente de milostivire, în al doilea, instrumente de mijlocire.

Prima privire: cea a lui Isus care îl mângâie pe om. Este o privire care merge de sus în jos, dar nu pentru a judeca, ci pentru a ridica pe cel care este la pământ. Este o privire plină de duioșie, care transpare în ochii Mariei. Și noi, chemați să transmitem această privire, suntem ținuți să ne înjosim, să simțim compasiune – acest cuvânt îl subliniez: compasiune. Să nu uităm că stilul lui Dumnezeu este cel al apropierii, al compasiunii și al duioșiei – să ne însușim „bunăvoința răbdătoare și încurajatoare a Bunului Păstor, care nu ceartă oaia rătăcită, ci o ia pe umeri și face sărbătoare pentru întoarcerea sa la staul (cf. Lc 15,4-7)” (Congregația pentru Cler, Directoriu pentru slujirea și viața preoților, 41). Mie îmi place să cred că Domnul nu știe să facă gestul de a arăta cu degetul pentru a judeca, ci știe să-l facă pe cel de a întinde mâna pentru a ridica.

Fraților, surorilor, să învățăm de la această privire, să nu lăsăm să treacă o zi fără a comemora momentul în care l-am primit asupra noastră și să ne-o însușim, pentru a fi bărbați și femei de compasiune. Apropiere, compasiune, duioșie. Să nu uităm. A fi compătimitori înseamnă a fi aproape și duioși. Să deschidem ușile bisericilor și ale caselor parohiale, dar mai ales pe cele ale inimii, pentru a arăta prin blândețea, gentilețea și primirea noastră fața Domnului nostru. Oricine se apropie de voi să nu găsească distanțe și judecăți, să găsească mărturia unei bucurii umile, mai rodnice decât orice capacitate expusă. Să găsească răniții vieții un port sigur, o primire în privirea voastră, o încurajare în îmbrățișarea voastră, o mângâiere în mâinile voastre, capabile să șteargă lacrimi. Chiar și în multele ocupații de fiecare zi, nu lăsați, vă rog, să dispară căldura privirii paterne și materne a lui Dumnezeu. Și preoților, vă rog: în sacramentul Pocăinței iertați mereu, iertați! Fiți generoși așa cum Dumnezeu este generos cu noi. Iertați! Și cu iertarea lui se deschid atâtea drumuri în viață. Și acest lucru este frumos de făcut împărțind iertarea sa cu generozitate, mereu, mereu, pentru a-i dezlega, prin har, pe oameni de lanțurile păcatului și a-i elibera de blocări, remușcări, supărări și frici împotriva cărora singuri nu pot să facă față. Este frumos a descoperi cu uimire, la orice vârstă, bucuria de a lumina viețile, în momentele fericite și triste, cu sacramentele, și de a transmite, în numele lui Dumnezeu, speranțe neașteptate: apropierea sa care mângâie, compasiunea sa care vindecă, duioșia sa care înduioșează. Apropiere, compasiune, duioșie. Fiți aproape de toți, în special de cei mai fragili și de cei mai puțin norocoși, și să nu lipsească niciodată celor care suferă apropierea voastră atentă și discretă. Astfel vor crește, în ei, dar și în voi, credința care însuflețește prezentul, speranța care deschide spre viitor și caritatea care durează pentru totdeauna. Iată prima mișcare: a duce fraților privirea lui Isus. Există o singură situație în viață în care este permis să se privească o persoană de sus în jos: este atunci când noi încercăm s-o luăm de mână pentru a o ridica. În celelalte situații este un păcat de mândrie. Priviți persoanele care se află jos și care cu mâna – conștient sau inconștient – vă cer să le ridicați. Luați-le de mână și ridicați-le: este un gest foarte frumos, este un gest care nu se poate face fără duioșie.

Și apoi este a doua privire: aceea a bărbaților și a femeilor care se îndreaptă spre Isus. Ca Maria, care la Cana a perceput și a dus în fața Domnului preocupările a doi soți tineri (cf. In 2,3), și voi sunteți chemați să deveniți, pentru ceilalți – bărbați și femei-, glasul care mijlocește (cf. Rom 8,34). Așadar, recitarea Breviarului, meditarea zilnică a cuvântului, Rozariul și orice altă rugăciune, vă recomand în special pe cea de adorație. Noi am pierdut un pic simțul adorației, trebuie să recuperăm, vă recomand asta. Toate aceste rugăciuni vor fi îngrămădite de fețele celor pe care Providența le pune pe drumul vostru. Veți purta cu voi ochii lor, vocile lor, întrebările lor: pe Masa euharistică, în fața Tabernacolului sau în tăcerea camerei voastre, unde Tatăl vede (cf. Mt 6,6). Veți deveni ecoul lor fidel, ca mijlocitori, ca „îngeri pe pământ”, mesageri care duc totul „în fața gloriei Domnului” (Tob 12,12).

Și aș vrea să rezum această scurtă meditație chemând atenția voastră asupra a trei imagini ale Mariei care se venerează în această bazilică. Prima este marea imagine care se înalță în vârful său, care o reprezintă în timp ce îl ține pe Pruncul Isus care binecuvântează: iată, asemenea Mariei să ducem binecuvântarea și pacea lui Isus pretutindeni, în fiecare familie și în fiecare inimă. Semănați pace! Este privirea de milostivire. A doua imagine se află sub noi, în criptă: este Vierge au bouquet, dar al unui laic generos. Și ea îl poartă pe un braț pe Pruncul Isus și ni-l arată, dar în cealaltă mână, în locul sceptrului, ține un buchet de flori. Ne face să ne gândim la modul în care Maria, model al Bisericii, în timp ce ni-l prezintă pe Fiul său, ne prezintă și pe noi lui ca un buchet de flori în care fiecare persoană este unică, este frumoasă și prețioasă în ochii Tatălui. Este privirea de mijlocire. Acest lucru este foarte important: mijlocirea. Prima era privirea de milostivire a Sfintei Fecioare Maria, aceasta este privirea de mijlocire. În sfârșit, a treia imagine este aceea pe care o vedem aici în centru, pe altar, care impresionează prin strălucirea pe care o iradiază. Și noi, iubiți frați și surori, devenim evanghelie vie în măsura în care o dăruim, ieșind din noi înșine, reflectând lumina și frumusețea ei cu o viață umilă, bucuroasă, bogată în zel apostolic. Să ne fie stimulent în asta misionarii mulți plecați din acest loc înalt pentru a anunța vestea bună a lui Isus Cristos în lumea întreagă.

Preaiubiților, să ducem fraților privirea lui Dumnezeu, să ducem la Dumnezeu setea fraților, să răspândim bucuria evangheliei. Aceasta este viața noastră și este incredibil de frumoasă, în pofida trudelor și a căderilor, chiar și a păcatelor noastre. Să o rugăm împreună pe Sfânta Fecioară Maria să ne însoțească, să ne păzească. Și voi, vă rog, rugați-vă pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.09.2023
Publicarea pe acest sit: 22.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.