Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
21. Sfântul Daniel Comboni,
apostol pentru Africa și profet al misiunii

miercuri, 20 septembrie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Pe drumul de cateheză despre pasiunea evanghelizatoare, adică zelul apostolic, astăzi ne oprim asupra mărturiei Sfântului Daniel Comboni. El a fost un apostol plin de zel pentru Africa. Despre acele popoare a scris: „au pus stăpânire pe inima mea care trăiește numai pentru ele” (Scrieri, 941), „voi muri cu Africa pe buzele mele” (Scrieri, 1441). Este frumos!… Și lor li se adresează astfel: „Cea mai fericită dintre zilele mele va fi aceea în care voi putea să-mi dau viața pentru voi” (Scrieri, 3159). Aceasta este expresia unei persoane îndrăgostite de Dumnezeu și de frații pe care-i slujea în misiune, în privința cărora nu înceta să amintească faptul că „Isus Cristos a pătimit și a murit și pentru ei” (Scrieri, 2499; 4801).

foto: Vatican Media

Afirma asta într-un context caracterizat de oroarea sclaviei la care era martor. Sclavia „îl transformă în lucru” pe om, a cărui valoare se reduce la a fi util pentru cineva sau pentru ceva. Dar Isus, Dumnezeu făcut om, a ridicat demnitatea fiecărei ființe umane și a demascat falsitatea oricărei sclavii. Comboni, în lumina lui Cristos, a conștientizat răul sclaviei; în afară de asta, a înțeles că sclavia socială se înrădăcinează într-o sclavie mai profundă, cea a inimii, cea a păcatului, de care Domnul ne eliberează. Așadar, fiind creștini, suntem chemați să combatem orice formă de sclavie. Însă, din păcate, sclavia, ca și colonialismul, nu este o amintire din trecut. În Africa atât de iubită de Comboni, astăzi sfâșiată de multe conflicte, „după cel politic, s-a dezlănțuit (…) un «colonialism economic», la fel de înrobitor (…). Este o dramă în fața căreia lumea mai înaintată economic adesea închide ochii, urechile și gura”. Așadar, reînnoiesc apelul meu: „Ajunge cu sufocarea Africii: nu este o minieră de exploatat sau un sol de prăduit” (Întâlnirea cu autoritățile, Kinshasa, 31 ianuarie 2023).

Și să ne întoarcem la aventura Sfântului Daniel. După ce a petrecut o primă perioadă în Africa, a trebuit să părăsească misiunea din motive de sănătate. Prea mulți misionari muriseră după ce au contractat boli, fiind complice puțina cunoaștere a realității locale. Totuși, dacă alții părăseau Africa, nu tot așa a făcut Comboni. După un timp de discernământ, a simțit că Domnul îi inspira o nouă cale de evanghelizare, pe care el a sintetizat-o în aceste cuvinte: „A salva Africa folosind Africa” (Scrieri, 2741 ș.u.). Este o intuiție puternică, fără niciun colonialism, în asta: este o intuiție puternică ce a contribuit la reînnoirea angajării misionare: persoanele evanghelizate nu erau numai „obiecte”, ci „subiecți” ai misiunii. Și Sfântul Daniel Comboni dorea să-i facă pe toți creștinii protagoniști ai acțiunii evanghelizatoare. Și cu acest suflet s-a gândit și a acționat în mod integral, implicând clerul local și promovând slujirea laicală a cateheților. Cateheții sunt o comoară a Bisericii: cateheții sunt cei care merg înainte în evanghelizare. Astfel a conceput și dezvoltarea umană, îngrijind artele și profesiile, favorizând rolul familiei și al femeii în transformarea culturii și a societății. Și cât de important este, și astăzi, a face să progreseze credința și dezvoltarea umană din interiorul contextelor de misiune, în loc de a transplanta acolo modele externe sau de a se limita la un asistențialism steril! Nici modele externe, nici asistențialism. A lua din cultura popoarelor calea pentru a face evanghelizarea. A evangheliza cultura și a încultura evanghelia: merg împreună.

Totuși, marea pasiune misionară a lui Comboni nu a fost îndeosebi un rod al angajării umane: el nu a fost determinat de curajul său sau motivat numai de valori importante, precum libertatea, dreptatea și pacea; zelul său s-a născut din bucuria evangheliei, se inspira din iubirea lui Cristos și ducea la iubirea față de Cristos! Sfântul Daniel a scris: „O misiune așa de grea și laborioasă cum este a noastră nu poate trăi din patină, din subiecți cu gâtul strâmb plini de egoism și de ei înșiși, care nu îngrijesc cum se cuvine sănătatea și convertirea sufletelor”. Aceasta este drama clericalismului, care îi face pe creștini, chiar și pe laici, să se clericalizeze și să-i transforme – așa cum spune aici – în subiecți cu gâtul strâmb plini de egoism. Aceasta este ciuma clericalismului. Și a adăugat: „trebuie să-i aprindem de caritate, ca să aibă izvorul său de la Dumnezeu și de la iubirea lui Cristos; și atunci când Cristos este iubit cu adevărat, atunci privațiunile, pătimirile și martiriul sunt lucruri dulci” (Scrieri, 6656). Dorința sa era aceea de a vedea misionari arzători, bucuroși, angajați: misionari – a scris el – „sfinți și capabili. […] Primul: sfinți, adică străini de păcat și umili. Dar nu este suficient: este nevoie de caritate care îi face capabili pe subiecți” (Scrieri, 6655). Izvorul capacității misionare, pentru Comboni, este, așadar, caritatea, îndeosebi zelul în a-și însuși suferințele celuilalt.

În afară de asta, pasiunea sa evanghelizatoare nu l-a determinat niciodată să acționeze ca solist, ci mereu în comuniune, în Biserică. „Eu nu am decât viața de consacrat pentru mântuirea acelor suflete – a scris el -, aș vrea să am mii pentru a le consuma în acest scop” (Scrieri, 2271).

Fraților și surorilor, Sfântul Daniel mărturisește iubirea bunului păstor, care merge în căutarea celui care este pierdut și își dă viața pentru turmă. Zelul său a fost energic și profetic în a se opune indiferenței și excluderii. În scrisori chema din inimă Biserica sa iubită, care prea mult timp a uitat de Africa. Visul lui Comboni este o Biserică ce face cauză comună cu răstigniții din istorie, pentru a experimenta învierea împreună cu ei. Eu, în acest moment, vă dau o sugestie. Gândiți-vă la răstigniții din istoria de astăzi: bărbați, femei, copii, bătrâni care sunt răstigniți de istorii de nedreptate și de dominare. Să ne gândim la ei și să ne rugăm. Mărturia sa pare să ne repete nouă tuturor, bărbați și femei din Biserică: „Nu-i uitați pe săraci, iubiți-i, pentru că în ei este prezent Isus răstignit, în așteptarea învierii”. Nu-i uitați pe săraci: înainte de a veni aici, am avut o reuniune cu legislatori brazilieni care lucrează pentru săraci, care încearcă să-i promoveze pe săraci cu asistența și dreptatea socială. Și ei nu-i uită pe săraci: lucrează pentru săraci. Vouă vă spun: nu uitați de cei săraci, pentru că ei vă vor deschide poarta cerului.

* * *

Apel

Ieri am primit știri îngrijorătoare din Nagorno-Karabah, în Caucazul de Sud, unde situația umanitară deja critică acum s-a agravat de ulterioare ciocniri armate. Adresez apelul meu din inimă tuturor părților aflate în cauză și comunității internaționale, ca să tacă armele și să se facă orice efort pentru a găsi soluții pașnice pentru binele persoanelor și respectarea demnității umane.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.09.2023
Publicarea pe acest sit: 20.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.