Discursul Papei la întâlnirea cu Episcopii din Congo

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu Episcopii
 din Congo
Catedrala „Notre Dame de Congo”, Kinshasa
vineri, 3 februarie 2023

Iubiți frați episcopi, bună ziua!

Sunt bucuros să vă întâlnesc și vă mulțumesc din inimă pentru primirea călduroasă. Mulțumesc monseniorului Utembi Tapa pentru salutul pe care mi l-a adresat și pentru că v-a dat glas cu cuvintele sale: vă sunt recunoscător pentru modul în care vestiți cu curaj mângâierea Domnului, mergând în mijlocul poporului, împărtășind trudele și speranțele sale.

Vatican Media

A fost frumos pentru mine să petrec aceste zile în țara voastră, care cu marea sa pădure reprezintă „inima verde” a Africii, un plămân pentru întreaga lume. Importanța acestui patrimoniu ecologic ne amintește că suntem chemați să păzim frumusețea creației și s-o apărăm de rănile provocate de egoismul rapace. Dar această întindere verde imensă care este pădurea voastră este și o imagine care vorbește vieții noastre creștine: ca Biserică avem nevoie să respirăm aerul curat al evangheliei, să alungăm aerul poluat a mondenității, să păzim inima tânără a credinței. Așa îmi imaginez Biserica africană și așa văd eu această Biserică congoleză: o Biserică tânără, dinamică, bucuroasă, animată de dorință misionară, de vestea că Dumnezeu ne iubește și că Isus este Domnul. Biserica voastră este una prezentă în istoria concretă a acestui popor, înrădăcinată în mod capilar în realitate, protagonistă de caritate; o comunitate capabilă să atragă și să contagieze cu entuziasmul său și de aceea, exact ca pădurile voastre, cu mult „oxigen”: mulțumesc, pentru că sunteți un plămân care dă respirație Bisericii universale.

Este urât a începe un paragraf cu expresia „din păcate”, dar trebuie să fac asta! Din păcate, știu bine că această comunitate creștină din această țară are și o altă fizionomie. Fața voastră tânără, luminoasă și frumoasă este brăzdată de fapt de durere și de trudă, marcată uneori de frică și de descurajare. Este fața unei Biserici care suferă pentru poporul său, este o inimă în care palpită trepidantă viața oamenilor cu bucuriile lor și cu suferințele lor. Este o Biserică semn vizibil al lui Cristos care, și astăzi, este refuzat, condamnat și disprețuit în mulții răstigniți din lume, și plânge cu înseși lacrimile noastre. Asemenea lui Isus, Biserica vrea să șteargă și lacrimile poporului, angajându-se să ia asupra sa rănile materiale și spirituale ale oamenilor și făcând să curgă asupra lor apa vie și vindecătoare din coasta lui Cristos.

Cu voi, fraților, îl văd pe Isus suferind în istoria acestui popor, popor răstignit, popor oprimat, răscolit de o violență care nu cruță, marcat de durerea nevinovată, constrâns să conviețuiască împreună cu apele murdare ale corupției și nedreptății care poluează societatea și să îndure în atâția fii ai săi sărăcia. Dar văd în același timp un popor care nu a pierdut speranța, care îmbrățișează cu entuziasm credința și privește la păstorii săi, care știe să se întoarcă la Domnul și să se încredințeze în mâinile sale, pentru ca pacea la care tânjește, sufocată de exploatare, de egoism de parte, de otrăvurile conflictelor și adevărurilor manipulate, să poată veni în sfârșit ca un dar de sus.

Ne vine să ne întrebăm: cum se exercită slujirea în această situație? Gândindu-mă la voi, păstori ai poporului sfânt al lui Dumnezeu, mi-a venit în minte istoria lui Ieremia, un profet chemat să trăiască misiunea sa într-un moment dramatic al istoriei lui Israel, printre nedreptăți, orori și suferințe. El și-a dedicat viața pentru a vesti că Dumnezeu nu abandonează niciodată poporul său și duce înainte proiecte de pace și în situațiile care par pierdute și irecuperabile. Dar această veste mângâietoare de credință Ieremia a trăit-o înainte de toate în persoana sa, el cel dintâi a experimentat apropierea lui Dumnezeu. Numai așa a putut să ducă altora o curajoasă profeție de speranță. Și slujirea voastră episcopală trăiește între aceste două dimensiuni, despre care aș vrea să vă vorbesc, apropierea lui Dumnezeu și profeția pentru popor.

Înainte de toate aș vrea să vă spun: lăsați-vă atinși și mângâiați de apropierea lui Dumnezeu. El este aproape de noi. Primul cuvânt pe care Domnul îl adresează lui Ieremia este acesta: „Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam” (Ier 1,5). Este o declarație de iubire pe care Dumnezeu o sculptează în inima fiecăruia dintre noi, pe care nimeni n-o poate șterge și care, în mijlocul furtunilor vieții, devine izvor de întărire. Pentru noi, care am primit chemarea de a fi păstori ai poporului lui Dumnezeu, este important să ne întemeiem pe această apropiere a Domnului, „să ne structurăm în rugăciune”, stând ore în fața lui. Numai așa se apropie de Bunul Păstor poporul care ne este încredințat și numai așa devenim cu adevărat păstori, pentru că noi, fără el, nu putem face nimic (cf. In 15,5). Am fi antreprenori, „maeștri”, dar nu în urma vocației Domnului. Fără el nu putem face nimic. Să nu se întâmple să ne credem autosuficienți, cu atât mai puțin să vedem în episcopat posibilitatea de a urca poziții sociale și de a exercita puterea. Acel spirit urât al „carierismului”. Și mai ales: să nu intre spiritul mondenității, care ne face să interpretăm slujirea după criteriile propriilor beneficii utile, care ne face reci și dezlipiți în administrarea a ceea ce ne este încredințat, care ne face să ne slujim de rol în loc să-i slujim pe ceilalți și să nu mai îngrijim relația indispensabilă, cea umilă și zilnică a rugăciunii. Să nu uităm că mondenitatea este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla Bisericii, este cel mai rău lucru. Pe mine m-a atins mereu acel final al cărții cardinalului De Lubac despre Biserică, ultimele trei, patru pagini, unde spune așa: mondenitatea spirituală este cel mai rău lucru care se poate întâmpla, mai rău și decât epoca papilor mondeni și concubinari. Este mai rău. Și mondenitatea este mereu la pândă. Să fim atenți!

Iubiți frați episcopi, să îngrijim apropierea cu Domnul pentru a fi martorii săi credibili și purtători de cuvânt ai iubirii sale pe lângă popor. Prin intermediul nostru El vrea să-l ungă cu uleiul mângâierii și al speranței! Voi sunteți glasul cu care Dumnezeu vrea să le spună congolezilor: „Tu ești un popor consacrat Domnului Dumnezeului tău” (Dt 7,6). Vestirea evangheliei, animarea vieții pastorale, conducerea poporului nu se pot rezolva în principii distante de realitatea vieții zilnice, ci trebuie să atingă rănile și să comunice apropierea divină, pentru ca persoanele să descopere demnitatea lor de fii ai lui Dumnezeu și să învețe să meargă cu capul sus, fără a apleca vreodată capul în fața umilirilor și a oprimărilor. Prin intermediul vostru acest popor are harul de a simți adresate lui cuvinte asemănătoare cu acelea pe care Domnul le-a încredințat lui Ieremia: „Ești un popor binecuvântat, mai înainte de a te forma în sânul mamei eu te-am gândit, te-am cunoscut, te-am iubit”. Dacă noi cultivăm apropierea cu Dumnezeu, ne simțim împinși spre popor și vom simți mereu compătimire față de cei care ne sunt încredințați. Acea atitudine a compătimirii, care nu este un sentiment, este o pătimire cu. Reanimați și întăriți de Domnul, devenim la rândul nostru instrumente de mângâiere și de reconciliere pentru ceilalți, pentru a vindeca rănile celui care suferă, a alina durerea celui care plânge, a ridica pe cei săraci, a elibera persoanele de atâtea forme de sclavie și de oprimare. Adică, apropierea de Dumnezeu ne face profeți pentru popor, capabili să semănăm Cuvântul care mântuiește în istoria rănită a propriei țări.

Și pentru a intra în acest al doilea punct, profeția pentru popor, să privim iar la experiența lui Ieremia. După ce a primit cuvântul iubitor și mângâietor al lui Dumnezeu, el este chemat să fie „profet al națiunilor” (cf. Ier 1,5), trimis să ducă lumină în întuneric, să mărturisească într-un context de violență și corupție. Și Ieremia, care devorează cuvântul Domnului, deoarece pentru el este bucurie și fericire a inimii (cf. Ier 15,10), mărturisește că tot acest cuvânt seamănă în el o neliniște nesuprimabilă și îl face să ajungă la ceilalți pentru ca să fie atinși de prezența lui Dumnezeu. „În inima mea – scrie el – era ca un foc aprins, închis în oasele mele: am obosit purtându-l și nu mai pot” (Ier 20,9). Nu putem ține numai pentru noi cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să-i împiedicăm puterea: el este un foc care arde apatia noastră și aprinde în noi dorința de a lumina pe cel care este în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu este un foc care arde înăuntru și ne determină să ieșim afară! Iată identitatea noastră episcopală: arși de cuvântul lui Dumnezeu, în ieșire spre poporul lui Dumnezeu, cu zel apostolic!

Dar – putem să ne întrebăm – în ce anume constă această vestire profetică a cuvântului, această ardoare? Domnul îi spune profetului Ieremia: „Iată, am pus cuvintele mele în gura ta! Vezi, te stabilesc astăzi peste popoare și peste domnii, ca să smulgi și să dărâmi, să distrugi și să dobori, să construiești și să plantezi” (Ier 1,9-10). Sunt verbe puternice: mai întâi a smulge și a dărâma, pentru a putea în sfârșit a construi și a planta. Este vorba de a colabora la o istorie nouă pe care Dumnezeu dorește s-o construiască în mijlocul unei lumi de pervertire și de nedreptate. Așadar, și voi sunteți chemați să continuați să faceți auzit glasul vostru profetic, pentru ca toate conștiințele să se simtă interpelate și fiecare să poată deveni protagonist și responsabil al unui viitor diferit. Așadar, trebuie smulse plantele otrăvitoare ale urii și egoismului, ale supărării și violenței; dărâmate altarele consacrate banului și corupției; construită o conviețuire întemeiată pe dreptate, pe adevăr și pe pace; și, în sfârșit, plantate semințe de renaștere, așa încât Congo de mâine să fie cu adevărat ceea ce Domnul visează: o țară binecuvântată și fericită, care să nu mai fie violentată, oprimată și însângerată.

Însă să fim atenți: nu este vorba de o acțiune politică. Profeția creștină se întrupează în atâtea acțiuni politice și sociale, dar misiunea episcopilor și a păstorilor în general nu este aceasta. Este aceea a vestirii cuvântului pentru a trezi conștiințele, pentru a denunța răul, pentru a-i reanima pe cei care sunt obosiți și fără speranță. „Mângâie, mângâie pe poporul meu”: acel moto care revine, revine, este o invitație a Domnului: a mângâia poporul. „Mângâie, mângâie pe poporul meu”. Este o veste făcută nu numai din cuvinte, ci din apropiere și mărturie: apropiere, înainte de toate, de preoți – preoții sunt primii aproapele ai unui episcop -, ascultare a lucrătorilor pastorali, încurajare la spiritul sinodal pentru a lucra împreună. Și mărturie, pentru că păstorii trebuie să fie credibili cei dintâi și în toate, și îndeosebi în cultivarea comuniunii, în viața morală și în administrarea bunurilor. Este esențial, în acest sens, a ști să se construiască armonie, fără a se ridica pe piedestale, fără asprimi, ci dând exemplul bun în sprijinirea și în iertarea reciprocă, lucrând împreună, ca modele de fraternitate, de pace și de simplitate evanghelică. Să nu se întâmple niciodată ca, în timp ce poporul suferă de foame, despre voi să se poată spune: „aceia nu se îngrijesc și merg care la ogorul propriu, care la afacerile proprii” (cf. Mt 22,5). Nu, afacerile, vă rog, să le lăsăm în afara viei Domnului! Un păstor nu poate să fie un afacerist, nu poate! Suntem păstori și slujitori ai poporului lui Dumnezeu, nu administratori de lucruri, nu afaceriști, păstori! Administrația episcopului trebuie să fie aceea a păstorului: în fața turmei, în mijlocul turmei, în spatele turmei. În fața turmei pentru a indica drumul; în mijlocul turmei pentru a simți mirosul turmei, pentru a nu-l pierde; în spatele turmei pentru a-i ajuta pe cei care merg mai lent, precum și pentru a lăsa un pic turma singură să vadă unde găsește pășuni. Păstorul trebuie să se miște în aceste trei direcții.

Iubiți frați episcopi, am împărtășit cu voi ceea ce simțeam în inimă: a cultiva apropierea cu Domnul pentru a fi semne profetice ale compătimirii sale față de popor. Vă rog să nu neglijați dialogul cu Dumnezeu și să nu lăsați ca focul profeției să fie stins de calcule sau ambiguități cu puterea, și nici de viața liniștită și de obișnuință. În fața poporului care suferă și în fața nedreptății, evanghelia ne cere să ridicăm glasul. Când conform lui Dumnezeu ridicăm glasul, riscăm. A făcut asta un frate al vostru, slujitorul lui Dumnezeu monseniorul Christophe Munzihirwa, păstor curajos și voce profetică, ce a păzit poporul său oferindu-și viața. Cu o zi înainte de a muri a lansat tuturor un mesaj spunând: „În aceste zile ce anume mai putem face? Să rămânem tari în credință. Să avem încredere că Dumnezeu nu ne va abandona și că din vreo parte va apare și pentru noi o mică rază de speranță. Dumnezeu nu ne va abandona dacă noi ne angajăm să respectăm viața vecinilor noștri, la orice etnie ar aparține ei”. Ziua următoare a fost ucis într-o piață a orașului, dar sămânța sa, plantată în acest pământ, împreună cu cea a atâtor alții, va aduce rod. Este bine să comemorăm, cu recunoștință, pe păstorii mari care au marcat istoria țării voastre și a Bisericii voastre, pe cei care v-au evanghelizat și v-au precedat în credință. Fraților, sunt rădăcinile voastre, care vă întăresc în ardoarea evanghelică. Mă gândesc la binele pe care l-am primit cunoscându-l pe cardinalul Laurent Monsengwo Pasinya.

Preaiubiților, nu vă fie teamă să fiți profeți de speranță pentru popor, voci unite ale mângâierii Domnului, martori și vestitori bucuroși ai evangheliei, apostoli ai dreptății, samariteni ai solidarității: martori ai milostivirii și ai reconcilierii în mijlocul violențelor dezlănțuite nu numai de exploatarea resurselor și de conflicte etnice și tribale, ci mai ales și de forța întunecată a celui rău, dușman al lui Dumnezeu și al omului. Însă, nu vă descurajați niciodată: Răstignitul a înviat, Isus învinge, ba chiar deja a învins lumea (cf. In 16,33) și dorește să strălucească în voi, în lucrarea voastră prețioasă, în sămânța voastră rodnică de pace! Fraților, vreau să vă mulțumesc, pentru slujirea voastră, pentru zelul vostru pastoral, pentru mărturia voastră.

Și, ajuns de acum la sfârșitul acestei călătorii, aș vrea să exprim toată recunoștința mea vouă și celor care au pregătit-o aici. Ați avut răbdarea de a aștepta un an, sunteți buni! Mulțumesc pentru asta! A trebuit să lucrați de două ori, pentru că prima dată vizita a fost anulată, dar știu că sunteți milostivi cu papa! Cu adevărat mulțumesc! În iunie veți celebra, la Lubumbashi, Congresul Euharistic Național: Isus este realmente prezent și activ în Euharistie; acolo împăciuiește și vindecă, mângâie și unește, iluminează și transformă; acolo inspiră, susține și face eficace slujirea voastră. Prezența lui Isus, Păstor blând și smerit cu inima, învingător al răului și al morții, să transforme această țară mare și să fie mereu bucuria voastră și speranța voastră! Vă binecuvântez din inimă.

Aș vrea să adaug un singur lucru: am spus „fiți milostivi”. Milostivirea. A ierta mereu. Când un credincios vine să se spovedească, el vine să ceară iertarea, vine să ceară mângâierea Tatălui. Și noi, cu degetul acuzator: „De câte ori? Și cum ai făcut asta?…”. Nu, asta nu. A ierta. Mereu. „Dar nu știu…, deoarece codul îmi spune…”. Codul trebuie să-l respectăm, pentru că este important, dar inima păstorului merge dincolo! Riscați. Pentru iertare riscați. Mereu. Iertați mereu, în sacramentul Reconcilierii. Și astfel veți semăna iertare pentru toată societatea.

Vă binecuvântez din inimă. Și, vă rog, continuați să vă rugați pentru mine, pentru că această funcție este un pic dificilă! Am încredere în voi. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.02.2023
Publicarea pe acest sit: 03.02.2023
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.