Discursul Papei adresat autorităților sud-sudaneze

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă
și corpul diplomatic din Sudanul de Sud
Grădina de la Palatul Prezidențial, Juba,
vineri, 3 februarie 2023

Domnule președinte al republicii,
Domnilor vicepreședinți,
Iluștri membri ai guvernului și ai corpului diplomatic,
Distinse autorități religioase,
Stimați reprezentanți ai societății civile și ai lumii culturii,

Doamnelor și domnilor!

Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră. Sunt bucuros să fiu în această țară pe care o port în inimă. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru primirea pe care mi-ați adresat-o. Salut cordial pe fiecare dintre voi și, prin intermediul vostru, toate femeile și bărbații care populează această tânără și îndrăgită țară. Vin ca pelerin de reconciliere, cu visul de a vă însoți pe drumul vostru de pace, un drum întortocheat, dar care nu mai poate fi amânat. Nu am venit aici singur, pentru că în pace, ca și în viață, se merge împreună. Iată-mă, așadar, la voi cu doi frați, arhiepiscopul de Canterbury și moderatorul Adunării Generale a Bisericii din Scoția, cărora le mulțumesc pentru ceea ce vor spune. Împreună, ținându-vă mâna, ne prezentăm la voi și la acest popor în numele lui Isus Cristos, Principe al păcii.

Vatican Media

De fapt, am întreprins acest pelerinaj ecumenic de pace după ce am ascultat strigătul unui întreg popor care, cu mare demnitate, plânge pentru violența pe care o îndură, pentru lipsa perenă de siguranță, pentru sărăcia care-l lovește și pentru dezastrele naturale care se dezlănțuie. Anii de războaie și conflicte nu par să cunoască sfârșit și recent, chiar ieri, au avut loc ciocniri aspre, în timp ce procesele de reconciliere par paralizate și promisiunile de pace rămân neîmplinite. Această suferință extenuantă să nu fie zadarnică: răbdarea și sacrificiile poporului sud-sudanez, ale acestor oameni tineri, umili și curajoși, să-i interpeleze pe toți și, ca semințe care în pământ dau viață plantei, să vadă îmbobocind vlăstare de pace care să aducă rod. Fraților și surorilor, este ora păcii!

Roadele și vegetația abundă aici grație marelui fluviu care traversează țara. Ceea ce istoricul antic Herodot spunea despre Egipt, și anume că este un „dar al Nilului”, este valabil și pentru Sudanul de Sud. Cu adevărat, așa cum se spune aici, aceasta este o „țară cu mare abundență”. Așadar, aș vrea să mă las transportat de imaginea marelui fluviu care traversează această țară recentă, dar cu istorie antică. De-a lungul secolelor, exploratorii au intrat în teritoriul în care ne aflăm pentru a urca la Nilul Alb în căutarea izvoarelor celui mai lung fluviu din lume. Tocmai de la căutarea izvoarelor vieții comune aș vrea să încep parcursul meu cu voi. Pentru că această țară, care abundă în atâtea bunuri în subteran, dar mai ales în inimile și în mințile locuitorilor săi, astăzi are nevoie să fie adăpată din nou de izvoare proaspete și vitale.

Distinse autorități, voi sunteți aceste izvoare care irigă conviețuirea comună, pe tații și pe mamele din această țară copilă. Voi sunteți chemați să regenerați viața socială, ca izvoare limpezi de prosperitate și de pace, pentru că de asta au nevoie fiii din Sudanul de Sud: au nevoie de părinți, nu de stăpâni; de pași stabili de dezvoltare, nu de căderi continue. Anii care au urmat după nașterea țării, marcați de o copilărie rănită, să lase locul pentru o creștere pașnică: este ora. Stimate autorități, „fiii” voștri și istoria însăși vă vor aminti dacă veți fi făcut bine acestei populații, care v-a fost încredințată pentru a o sluji. Generațiile viitoare vă vor onora sau vor șterge amintirea numelor voastre pe baza a ceea ce faceți acum, pentru că, așa cum fluviul părăsește izvoarele pentru a-și începe cursul său, tot așa cursul istoriei va lăsa în urmă dușmanii păcii și va da cinste celui care lucrează pentru pace: de fapt, așa cum învață Scriptura, „omul de pace va avea o descendență” (cf. Ps 37,37).

În schimb, violența face să regreseze cursul istoriei. Același Herodot îi releva tulburările generaționale, observând cum în război nu copiii îi îngroapă pe părinți, ci părinții îi îngroapă pe copii (cf. Istorii, I,87). Pentru ca această țară să nu se reducă la un cimitir, ci să fie din nou o grădină înfloritoare, vă rog, cu toată inima, să primiți un cuvânt simplu: nu al meu, ci al lui Cristos. El l-a rostit chiar într-o grădină, în Ghetsemani, când, în fața unui discipol al său care scosese sabia din teacă, a spus: „Până aici!” (Lc 22,51). Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, în numele lui Dumnezeu, al Dumnezeului pe care l-am rugat împreună la Roma, al Dumnezeul blând și smerit cu inima (cf. Mt 11,29) în care cred atâția oameni din această țară, este ora de a spune până aici, fără „dacă” și fără „dar”: până aici sânge vărsat, până aici conflicte, până aici violențe și acuze reciproce asupra celui care le comite, până aici a lăsa poporul însetat de pace. Până aici distrugere, este ora construirii! Să se arunce în urmă timpul războiului și să apară un timp de pace! Și cu privire la asta, domnule președinte, îmi vine la inimă acel colocviu nocturn pe care l-am avut cu ani în urmă în Uganda: voința dumneavoastră de pace era acolo… Să mergem înainte în privința aceasta!

Să ne întoarcem la izvoarele fluviului, la apa care simbolizează viața. La izvoarele acestei țări este un alt cuvânt, care desemnează cursul întreprins de poporul sud-sudanez la 9 iulie 2011: republică. Dar ce înseamnă a fi o res publica? Înseamnă a se recunoaște ca realitate publică, adică a afirma că statul este al tuturor; și, prin urmare, că acela care, în interiorul său, ocupă responsabilități mai mari, prezidându-l sau guvernându-l, nu poate decât să se pună în slujba binelui comun. Iată scopul puterii: a sluji comunitatea. În schimb, ispita aflată mereu la pândă este de a se folosi de ea pentru propriile interese. De aceea nu este suficient a se numi republică, trebuie să fie astfel, de la bunurile primare: resursele abundente cu care Dumnezeu a binecuvântat această țară să nu fie rezervate câtorva, ci să fie apanajul tuturor, iar planurilor de revenire economică să le corespundă proiecte pentru o distribuire egală a bogățiilor.

Fundamentală, pentru viața unei republici, este dezvoltarea democratică. Ea tutelează distincția benefică a puterilor, așa încât, de exemplu, cel care administrează justiția s-o poată exercita fără condiționări din partea celui care legiferează sau guvernează. În afară de asta, democrația presupune respectarea drepturilor umane, păzite de lege și de aplicarea sa, și îndeosebi libertatea de a exprima propriile idei. De fapt, trebuie amintit că fără dreptate nu există pace (cf. Sfântul Ioan Paul al II-lea, Mesaj pentru celebrarea celei de-a XXXV-a Zile Mondiale a Păcii, 1 ianuarie 2002), dar și că fără libertate nu există dreptate. De aceea, trebuie dată fiecărei cetățene și fiecărui cetățean posibilitatea de a dispune de darul unic și irepetabil al existenței cu mijloacele adecvate pentru a-l realiza: cum scria Papa Ioan al XXIII-lea, „fiecare ființă umană are dreptul la existență, la integritatea fizică, la mijloacele indispensabile și suficiente pentru un nivel demn de viață” (Sfântul Ioan al XXIII-lea, Scrisoarea enciclică Pacem in terris, 6).

Fluviul Nil, părăsind izvoarele, după ce a traversat câteva zone stâncoase care creează cascade și torente, odată intrat în câmpia sud-sudaneză, chiar pe lângă Juba, devine navigabil, pentru a intra după aceea în zone mai mlăștinoase. În mod analog, doresc ca parcursul de pace al republicii să nu înainteze cu suișuri și coborâșuri, ci, pornind din această capitală, să devină practicabil, fără a rămâne împotmolit în inerție. Prieteni, este timpul de a trece de la cuvinte la fapte. Este timpul de a da pagina, este timpul angajării pentru o transformare urgentă și necesară. Procesul de pace și de reconciliere cere o nouă tresăltare. Să se înțeleagă și să se ducă înainte Acordul de pace, precum și Road Map! Într-o lume marcată de diviziuni și conflicte, această țară găzduiește un pelerinaj ecumenic de pace, care constituie o raritate; să reprezinte o schimbare a pasului, ocazia, pentru Sudanul de Sud, de a reîncepe să navigheze în ape liniștite, reluând dialogul, fără duplicități și oportunisme. Să fie pentru toți o ocazie pentru a relansa speranța, nu numai pentru guvern, ci pentru toți: fiecare cetățean să poată înțelege că nu mai este timp de a se lăsa transportat de apele nesănătoase ale urii, tribalismului, regionalismului și diferențelor etnice. Fraților și surorilor, este timpul de a naviga împreună spre viitor! Împreună. Acest cuvânt nu trebuie uitat: împreună.

Parcursul marelui fluviu ne ajută iarăși, sugerându-ne modalitatea. În continuarea sa, pe lângă lacul No se unește cu un alt fluviu, dând viață la ceea ce este numit Nilul Alb. Claritatea limpede a apelor apare, așadar, din întâlnire. Aceasta este calea, fraților și surorilor: a se respecta, a se cunoaște, a dialoga. Pentru că, dacă în spatele oricărei violențe sunt furia și supărarea, și în spatele oricărei furii și supărări este amintirea nevindecată a rănilor, umilirilor și torturilor, direcția pentru a ieși din asta este numai aceea a întâlnirii, cultura întâlnirii: a-i primi pe ceilalți ca frați și a le da spațiu, știind să se facă și pași înapoi. Această atitudine, esențială pentru procesele de pace, este indispensabilă și pentru dezvoltarea unită a societății. Și pentru a trece de la necivilizația ciocnirii la civilizația întâlnirii este decisiv rolul pe care pot și vor să-l desfășoare tinerii. De aceea, să le fie asigurate spații libere pentru a se întâlni și a dezbate; și să poată lua în mână, fără frică, viitorul care le aparține! Să fie implicate mai mult, și în procesele politice și decizionale, și femeile, mamele care știu cum se generează și se păzește viața. Față de ele să fie respect, pentru că acela care comite violență împotriva unei femei o comite împotriva lui Dumnezeu, care dintr-o femeie a luat trup.

Cristos, Cuvântul întrupat, ne-a învățat astfel: cu cât ne facem mai mici, dând spațiu celorlalți și primind pe fiecare aproape ca frate, cu atât devenim mai mari în ochii Domnului. Istoria tânără a acestei țări, sfâșiată de ciocniri etnice, are necesitatea de a regăsi mistica întâlnirii, harul ansamblului. Este nevoie de a privi dincolo de grupuri și de diferențe pentru a merge ca un popor unic, în care, așa cum i se întâmplă Nilului, diferiții afluenți aduc bogății. Tocmai prin intermediul fluviului primii misionari, în urmă cu peste un secol, au ajuns la aceste maluri; la prezența lor s-a adăugat în timp cea a atâtor lucrători umanitari: tuturor aș vrea să le mulțumesc pentru opera prețioasă pe care o desfășoară. Însă mă gândesc și la misionarii care, din păcate, găsesc moartea în timp ce seamănă viața. Să nu-i uităm și să nu se uite să li se garanteze lor și lucrătorilor umanitari siguranța necesară, iar operelor lor de bine susținerile necesare, pentru ca fluviul binelui să continue să curgă.

Totuși, un mare fluviu poate uneori să se reverse și să provoace dezastre. În această țară au experimentat asta din păcate multele victime ale inundațiilor, cărora le exprim apropierea mea, apelând pentru a nu le lipsi ajutoare oportune. Calamitățile naturale relatează o creație rănită și zdruncinată, care din izvor de viață se poate transforma în amenințare de moarte. Trebuie să ne îngrijim de ea, cu o privire clarvăzătoare, îndreptată spre generațiile viitoare. Mă gândesc, îndeosebi, la necesitatea de a combate despădurirea cauzată de aviditatea câștigului.

Pentru a preveni revărsările unui fluviu este necesar să fie menținută curată albia. În mod explicit, curățenia de care are nevoie cursul vieții sociale este lupta împotriva corupției. Circulații ilegale de bani, cursele ascunse pentru a se îmbogăți, afaceri clientelare, lipsă de transparență: iată albia poluată a societății umane, care face să lipsească resursele necesare pentru ceea ce este mai de folos. Înainte de toate, pentru a contrasta sărăcia, care constituie terenul fertil în care se înrădăcinează uri, diviziuni și violență. Urgența unei țări civile este să se îngrijească de cetățenii săi, îndeosebi de cei mai fragili și năpăstuiți. Mă gândesc mai ales la milioanele de evacuați care locuiesc aici: câți au trebuit să lase casa și sunt izolați la marginile vieții ca urmare a ciocnirilor și mutărilor forțate!

Pentru ca apele de viață să nu se transforme în pericole de moarte este fundamental de a înzestra un fluviu cu diguri adecvate. Este valabil același lucru pentru conviețuirea umană. Înainte de toate, trebuie îndiguită sosirea armelor care, în pofida interdicțiilor, continuă să ajungă în atâtea țări din zonă precum, și în Sudanul de Sud: aici este nevoie de multe lucruri, dar desigur nu de alte instrumente de moarte. Alte diguri sunt indispensabile pentru a garanta cursul vieții sociale: mă refer la dezvoltarea de politici sanitare adecvate, la nevoie de infrastructuri vitale și, în mod special, la rolul primar al alfabetizării și al instruirii, singura cale pentru ca fiii acestei țări să ia în mână viitorul lor. Ei, ca toți copiii din acest continent și din lume, au dreptul de a crește ținând în mână caiete și jucării, nu instrumente de muncă și arme.

În sfârșit, Nilul Alb lasă Sudanul de Sud, traversează alte state, se întâlnește cu Nilul Albastru și ajunge la mare: fluviul nu știe de granițe, ci unește teritorii. În mod asemănător, pentru a ajunge la o dezvoltare adecvată este esențial, astăzi mai mult ca oricând, să se cultive relații pozitive cu alte țări, începând de la cele înconjurătoare. Mă gândesc și la contribuția prețioasă a comunității internaționale față de această țară: exprim recunoștință pentru angajarea menită să favorizeze reconcilierea și dezvoltarea ei. Sunt convins că, pentru a aduce contribuții utile, este indispensabilă înțelegerea reală a dinamicelor și a problemelor sociale. Nu este suficient a le observa și a le denunța din exterior; trebuie să se implice, cu răbdare și determinare, și, în general, să se reziste la tentația de a impune modele prestabilite, dar străine de realitatea locală. Așa cum a spus Sfântul Ioan Paul al II-lea în urmă cu treizeci de ani în Sudan: „Trebuie să fie găsite soluții africane la problemele africane” (Apel la ceremonia de bun-venit, 10 februarie 1993).

Domnule președinte, stimate autorități, urmând parcursul Nilului, am voit să intru pe drumul acestei țări pe cât de tinere, pe atât de îndrăgite. Știu că unele expresii ale mele poate că au fost clare și directe, dar vă rog să credeți că asta se naște din afectul și din preocuparea cu care urmăresc evenimentele voastre, împreună cu frații cu care am venit aici, pelerin de pace. Dorim să oferim din inimă rugăciunea noastră și sprijinul nostru pentru ca Sudanul de Sud să se reconcilieze și să schimbe direcția, pentru ca și cursul său vital să nu mai fie împiedicat de inundația violenței, împiedicat de mlaștinile corupției și zădărnicit de revărsarea sărăciei. Stăpânul cerului, care iubește această țară, să-i dăruiască un timp nou de pace și de prosperitate: Dumnezeu să binecuvânteze Republica Sudanul de Sud! Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.03.2023
Publicarea pe acest sit: 03.02.2023
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.