Discursul Papei la întâlnirea cu preoții și persoanele consacrate din Congo

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu preoții, diaconii, persoanele consacrate
și seminariștii din Congo
Catedrala „Notre Dame de Congo”, Kinshasa
joi, 2 februarie 2023

Iubiți frați preoți, diaconi și seminariști,

Dragi persoane consacrate, bună seara și sărbătoare frumoasă!

Sunt fericit să mă aflu cu voi chiar astăzi, în sărbătoarea Prezentării Domnului, zi în care ne rugăm în mod special pentru viața consacrată. Toți, ca Simeon, așteptăm lumina Domnului ca să lumineze întunericul vieții noastre și, mai mult, toți dorim să trăim aceeași experiență evanghelică pe care a avut-o el în templul din Ierusalim: să-l țină în brațe pe Isus. A-l ține în brațe în așa fel încât a-l avea în fața ochilor și pe inimă. Astfel, punându-l pe Isus în centru, se schimbă privirea asupra vieții și, chiar înăuntrul suferințelor și al trudelor, ne simțim învăluiți de lumina sa, mângâiați de Duhul său, încurajați de cuvântul său, susținuți de iubirea sa.

Vatican Media

Spun asta gândindu-mă la cuvintele de bun-venit rostite de cardinalul Ambongo, căruia îi mulțumesc; a vorbit despre „provocări enorme” de înfruntat pentru a trăi angajarea sacerdotală și călugărească în această țară marcată de „condiții dificile și adesea periculoase”, țară cu atâta suferință. Și totuși, așa cum amintea el, există și atâta bucurie pentru slujirea adusă evangheliei și sunt numeroase vocațiile la preoție și la viața consacrată. Iată abundența harului lui Dumnezeu, care acționează chiar în slăbiciune (cf. 2Cor 12,9) și care vă face capabili, împreună cu credincioșii laici, să generați speranță în situațiile adesea dureroase ale poporului vostru.

Certitudinea care ne însoțește și în dificultăți este dată de fidelitatea lui Dumnezeu. El, prin intermediul profetului Isaia, spune: „Voi stabili un drum în pustiu și râuri în ținutul uscat” (43,19). M-am gândit să vă propun câteva reflecții pornind tocmai de la aceste cuvinte ale lui Isaia: Dumnezeu stabilește drumuri în pustiurile noastre și noi, slujitori hirotoniți și persoane consacrate, suntem chemați să fim semn al acestei promisiuni și s-o realizăm în istoria poporului sfânt al lui Dumnezeu. Dar, concret, la ce anume suntem chemați? Să slujim poporul ca martori ai iubirii lui Dumnezeu. Isaia ne ajută să înțelegem.

Prin gura profetului, Domnul ajunge la poporul său într-un moment dramatic, în timp ce israeliții au fost deportați în Babilon și reduși la sclavie. Mișcat de compasiune, Dumnezeu vrea să-i mângâie. Această parte a cărții lui Isaia este cunoscută, de fapt, drept „Cartea mângâierii”, pentru că Domnul adresează poporului său cuvinte de speranță și promisiuni de mântuire. Și, în primul rând, amintește legătura de iubire care îl leagă cu poporul său: „Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu ești tu. Când vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, prin râuri, ele nu te vor înghiți; când vei merge prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui” (43,1-2). Astfel, Domnul se revelează ca Dumnezeul compătimirii și asigură că nu ne lasă singuri niciodată, că este mereu alături de noi, refugiu și forță în dificultăți. Dumnezeu este compătimitor. Cele trei nume ale lui Dumnezeu, cele trei trăsături ale lui Dumnezeu sunt milostivire, compătimire și duioșie. Pentru că toate acestea fac apropierea lui Dumnezeu: un Dumnezeu apropiat, compătimitor și duios.

Iubiți preoți și diaconi, persoane consacrate, seminariști: prin intermediul vostru Domnul vrea și astăzi să ungă poporul său cu untdelemnul mângâierii și al speranței. Și voi sunteți chemați să deveniți ecou al acestei promisiuni a lui Dumnezeu, să amintiți că el ne-a plăsmuit și că îi aparținem lui, să încurajați drumul comunității și s-o însoțiți în credință în întâmpinarea Celui care deja merge alături de noi. Dumnezeu nu permite apelor să ne scufunde, nici focului să ne ardă. Să ne simțim purtători ai acestei vești în mijlocul suferințelor oamenilor. Iată ce înseamnă a fi slujitori ai poporului: preoți, surori, misionari care au experimentat bucuria întâlnirii eliberatoare cu Isus și o oferă celorlalți. Să ne amintim asta: preoția și viața consacrată devin aride dacă le trăim pentru „a ne sluji” de popor în loc de „a-l sluji”. Nu este vorba de o meserie pentru a câștiga sau a avea o poziție socială, nici pentru a aranja familia de origine, ci este misiunea de a fi semne ale prezenței lui Cristos, ale iubirii sale necondiționate, ale iertării cu care vrea să ne reconcilieze, ale compătimirii cu care vrea să se îngrijească de cei săraci. Noi am fost chemați să oferim viața pentru frați și surori, ducându-li-l pe Isus, singurul care vindecă rănile inimii.

Pentru a trăi astfel vocația noastră, avem mereu provocări de înfruntat, ispite de învins. Aș vrea să mă opresc, pe scurt, asupra acestor trei: mediocritatea spirituală, comoditatea lumească, superficialitatea.

Înainte de toate, a învinge mediocritatea spirituală. Cum? Prezentarea Domnului la templu, care în Orientul creștin este numită „sărbătoarea întâlnirii”, ne amintește prioritatea vieții noastre: întâlnirea cu Domnul, în special în rugăciunea personală, pentru că relația cu el este fundamentul acțiunii noastre. Să nu uităm că secretul a toate este rugăciunea, pentru că slujirea și apostolatul nu sunt, înainte de toate, lucrarea noastră și nu depind numai de mijloacele umane. Și voi îmi veți spune: da, este adevărat, dar angajările, urgențele pastorale, trudele apostolice, oboseala și așa mai departe riscă să nu lase timp și energii suficiente pentru rugăciune. Pentru aceasta, aș vrea să împărtășesc câteva sfaturi: înainte de toate, să respectăm anumite ritmuri liturgice ale rugăciunii care ritmează ziua, de la Liturghie la breviar. Celebrarea euharistică zilnică este inima pulsantă a vieții sacerdotale și călugărești. Liturgia Orelor ne permite să ne rugăm cu Biserica și cu regularitate: să n-o neglijăm niciodată! Și să nu neglijăm nici Spovada: avem nevoie mereu să fim iertați pentru a putea dărui milostivire. Un alt sfat: așa cum știm, nu ne putem limita la recitarea rituală a rugăciunilor, ci trebuie să rezervăm în fiecare zi un timp intens de rugăciune, pentru a sta inimă la inimă cu Domnul: un moment prelungit de adorație, de meditare a cuvântului, sfântul Rozariu; o întâlnire intimă cu Acela pe care-l iubim mai presus de orice lucru. În afară de asta, atunci când suntem în plină activitate, putem recurge și la rugăciunea inimii, la scurte „iaculatorii” – sunt o comoară iaculatoriile -, cuvinte de laudă, de mulțumire și de invocație de repetat Domnului oriunde ne aflăm. Rugăciunea ne descentrează, ne deschide față de Dumnezeu, ne repune pe picioare, pentru că ne pune în mâinile sale. Ea creează în noi spațiul pentru a experimenta apropierea lui Dumnezeu, pentru ca al său cuvânt să ne devină familiar nouă și, prin intermediul nostru, celor pe care-i întâlnim. Fără rugăciune nu se merge departe. În sfârșit, pentru a depăși mediocritatea spirituală, să nu încetăm niciodată s-o invocăm pe Sfânta Fecioară Maria – este Mama noastră – și să învățăm de la ea să-l contemplăm și să-l urmăm pe Isus.

A doua provocare este a învinge ispita comodității lumești, a unei vieți comode în care să aranjăm mai mult sau mai puțin toate lucrurile și să mergem înainte din inerție, căutând confortul nostru și târându-ne fără entuziasm. Dar, în acest mod, se pierde inima misiunii, care înseamnă a ieși din teritoriile eu-lui pentru a merge către frați și surori exercitând, în numele lui Dumnezeu, arta apropierii. Există un mare risc legat cu mondenitate, în special într-un context de sărăcie și suferințe: acela de a profita de rolul pe care-l avem pentru a satisface nevoile și comoditățile noastre. Este trist, foarte trist atunci când ne concentrăm pe noi înșine devenind birocrați reci ai spiritului. Atunci, în loc de a sluji evanghelia, ne preocupăm să gestionăm finanțele și să ducem înainte vreo afacere avantajoasă pentru noi. Fraților și surorilor, este scandalos atunci când se întâmplă asta în viața unui preot sau a unui călugăr, care în schimb ar trebui să fie modele de sobrietate și de libertate interioară. În schimb, ce frumos este să ne menținem limpezi în intenții și dezlipiți de compromisuri financiare, îmbrățișând cu bucurie sărăcia evanghelică și lucrând alături de cei săraci! Și ce frumos este a fi luminoși în a trăi celibatul ca semn de disponibilitate completă pentru Împărăția lui Dumnezeu! În schimb, să nu se întâmple ca în noi să se găsească, bine plantate, acele vicii pe care am vrea să le dezrădăcinăm în ceilalți și în societate. Vă rog, să veghem asupra comodității lumești!

În sfârșit, a treia provocare este a învinge ispita superficialității. Dacă poporul lui Dumnezeu așteaptă să se ajungă la el și să fie mângâiat de cuvântul Domnului, este nevoie de preoți și călugări pregătiți, formați, pasionați de evanghelie. Ne-a fost pus un dar în mâini și, din partea noastră, ar fi îndrăzneț să credem că putem trăi misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat fără a lucra în fiecare zi asupra noastră înșine și fără a ne forma în mod adecvat, în viața spirituală ca și în pregătirea teologică. Oamenii nu au nevoie de funcționari ai sacrului sau de laureați dezlipiți de popor. Suntem obligați să intrăm în inima misterului creștin, să aprofundăm doctrina, să studiem și să medităm cuvântul lui Dumnezeu; și, în același timp, să rămânem deschiși la neliniștile timpului nostru, la întrebările tot mai complexe ale epocii noastre, pentru a putea înțelege viața și exigențele persoanelor, pentru a înțelege cum să le luăm de mână și să le însoțim. De aceea, formarea clerului nu este un opțional. Spun asta seminariștilor, dar este valabil pentru toți: formarea este un drum de dus înainte mereu și pentru toată viața. Se numește formare permanentă: formare continuă, pentru toată viața.

Aceste provocări despre care v-am vorbit trebuie înfruntate dacă vrem să slujim poporul ca martori ai iubirii lui Dumnezeu, pentru că slujirea este eficace numai dacă trece prin mărturie. Să nu uităm acest cuvânt: mărturia. De fapt, după ce a rostit cuvinte de mângâiere, Domnul spune prin intermediul lui Isaia: „Cine poate spune acestea sau cele de la început să ni le facă auzite? Voi sunteți martorii mei” (43,9.10). Martori. Pentru a fi buni preoți, diaconi, persoane consacrate, nu sunt suficiente cuvintele și intențiile: înainte de toate, vorbește însăși viața, propria viață. Iubiți frați și surori, privindu-vă pe voi aduc mulțumire lui Dumnezeu, pentru că sunteți semne ale prezenței lui Isus care trece de-a lungul străzilor din această țară și atinge viața oamenilor, rănile trupului lor. Dar mai este nevoie de tineri care să spună „da” Domnului, de alți preoți și călugări care cu viața lor să lase să transpară frumusețea sa.

În mărturiile voastre mi-ați amintit cât de greu este de trăit misiunea într-o țară bogată în atâtea frumuseți naturale și resurse, dar rănită de exploatare, de corupție, de violență și de nedreptate. Însă ați vorbit și despre parabola bunului samaritean: este Isus care trece de-a lungul străzilor noastre și, în special prin Biserica sa, se oprește și se îngrijește de rănile celor oprimați. Preaiubiților, slujirea la care sunteți chemați este tocmai aceasta: a oferi apropiere și mângâiere, ca o lumină aprinsă mereu în mijlocul acestui întuneric. Să învățăm de la Domnul, care este aproape, mereu. Și pentru a fi frați și surori ai tuturor, fiți astfel înainte de toate între voi: martori ai fraternității, niciodată în război; martori ai păcii, învățând să depășiți și aspectele particulare ale culturilor și proveniențelor etnice, pentru că, așa cum a afirmat Benedict al XVI-lea, adresându-se preoților africani, „mărturia voastră de viață pașnică, dincolo de frontierele tribale și rasiale, poate să atingă inimile” (Exortația apostolică Africae munus, 108).

Un proverb spune: „Vântul nu frânge ceea ce știe să se aplece”. Istoria multor popoare din acest continent a fost din păcate aplecată și brăzdată de răni și violențe și, de aceea, dacă există o dorință care se ridică din inimă, este aceea de a nu mai trebui să se facă asta, de a nu mai trebui să se supună aroganței celui mai puternic, de a nu mai trebui să aplece capul sub jugul nedreptății. Dar putem primi cuvintele proverbului îndeosebi în sens pozitiv: există o aplecare care nu este sinonim cu slăbiciunea, cu a fi laș, ci cu tăria; atunci înseamnă a fi flexibili, depășind rigiditățile; înseamnă a cultiva o umanitate docilă, care nu se închide în invidie și în supărare; înseamnă a fi disponibili de a ne lăsa schimbați, fără a ne baricada pe propriile idei și poziții. Dacă ne aplecăm în fața lui Dumnezeu, cu umilință, el ne face să devenim asemenea lui, făcători de milostivire. Când rămânem docili în mâinile lui Dumnezeu, el ne plăsmuiește și face din noi persoane reconciliate, care știu să se deschidă și să dialogheze, să primească și să ierte, să pună fluvii de pace în stepele uscate ale violenței. Și, astfel, atunci când suflă cu putere vânturile conflictelor și ale diviziunilor, aceste persoane nu pot fi frânte, pentru că sunt pline de iubirea lui Dumnezeu. Fiți și voi așa: docili față de Dumnezeul milostivirii, niciodată frânți de vânturile diviziunilor.

Surorilor și fraților, vă mulțumesc din inimă pentru ceea ce sunteți și ceea ce faceți, vă mulțumesc pentru mărturia voastră adusă Bisericii și lumii. Nu vă descurajați, este nevoie de voi! Sunteți prețioși, importanți: vă spun asta în numele întregii Biserici. Vă urez să fiți mereu canale ale mângâierii Domnului și martori bucuroși ai evangheliei, profeție de pace în spiralele violenței, discipoli ai iubirii gata să îngrijiți rănile săracilor și ale celor suferinzi. Multe mulțumiri, surorilor și fraților, mulțumesc iarăși pentru slujirea voastră și pentru zelul vostru pastoral. Vă binecuvântez și vă port în inimă. Și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine! Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.02.2023
Publicarea pe acest sit: 02.02.2023
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.