Discursul Papei la întâlnirea cu autoritățile, societatea civilă și corpul diplomatic din Myanmar

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile, societatea civilă
și corpul diplomatic din Myanmar
Nay Pyi Taw, 28 noiembrie 2017

Doamnă consilier de stat,
Stimați membri ai guvernului și alte autorități,
Domnul cardinal, venerați frați întru episcopat,
Stimați membri ai corpului diplomatic,
Doamnelor și domnilor,

Exprim recunoștință vie pentru invitația gentilă de a vizita Myanmarul și îi mulțumesc doamnei consilier de stat pentru cuvintele sale cordiale.

Sunt foarte recunoscător tuturor celor care au muncit neobosit pentru a face posibilă această vizită. Am venit, mai ales, ca să mă rog cu mica dar ferventa comunitate catolică din națiune, pentru a o întări în credință și a o încuraja în truda de a contribui la binele țării. Sunt foarte bucuros că vizita mea se realizează după instituirea relațiilor diplomatice formale între Myanmar și Sfântul Scaun. Aș vrea să vă această decizie ca semn al angajării națiunii de a continua dialogul și cooperarea constructivă în cadrul comunității internaționale mai mari, precum și de a reînnoi țesutul societății civile.

Aș vrea ca vizita mea să poată îmbrățișa și întreaga populație din Myanmar și să ofere un cuvânt de încurajare tuturor celor care lucrează pentru a construi o ordine socială dreaptă, reconciliată și inclusivă. Myanmarul a fost binecuvântat cu darul unei frumuseți extraordinare și al numeroaselor resurse naturale, însă comoara sa cea mai mare este desigur poporul său, care a suferit mult și încă mai suferă, din cauza conflictelor interne și a ostilităților care au durat prea mult timp și au creat profunde diviziuni. Deoarece națiunea este angajată acum pentru a restabili pacea, vindecarea de aceste răni se impune ca o prioritate politică și spirituală fundamentală. Pot doar să exprim apreciere pentru eforturile guvernului în înfruntarea acestei provocări, îndeosebi prin Conferința de Pace de la Panglong, care reunește reprezentanții diferitelor grupuri în tentativa de a pune capăt violenței, de a construi încredere și de a garanta respectarea drepturilor tuturor celor care consideră această țară casa lor.

De fapt, procesul greu de construire a păcii și a reconcilierii naționale poate înainta numai prin angajarea pentru dreptate și respectarea drepturilor umane. Înțelepciunea înțelepților a definit dreptatea ca voința de a recunoaște fiecăruia ceea ce i se cuvine, în timp ce profeții antici au considerat-o ca fundamentul păcii adevărate și durabile. Aceste intuiții confirmate de experiența tragică a celor două războaie mondiale, au dus la crearea Națiunilor Unite și la Declarația universală a drepturilor omului ca bază pentru eforturile comunității internaționale de a promova în toată lumea dreptatea, pacea și dezvoltarea umană și pentru a rezolva conflictele prin dialog și nu prin folosirea forței. În acest sens, prezența corpului diplomatic în jurul nostru dă mărturie nu numai despre rolul pe care Myanmarul îl ocupă între națiuni, dar și despre angajarea țării de a menține și a respecta aceste principii fundamentale. Viitorul Myanmarului trebuie să fie pacea, o pace întemeiată pe respectarea demnității și a drepturilor fiecărui membru al societății, pe respectarea fiecărui grup etnic și a identității sale, pe respectarea statului de drept și a unei ordini democratice care să permită fiecărui individ și fiecărui grup – nimeni exclus – să ofere contribuția sa legitimă la binele comun.

În marea lucrare a reconcilierii și a integrării naționale, comunitățile religioase din Myanmar au un rol privilegiat de desfășurat. Diferențele religioase nu trebuie să fie izvor de diviziune și de neîncredere, ci mai degrabă o forță pentru unitate, pentru iertare, pentru toleranță și pentru construirea înțeleaptă a țării. Religiile pot desfășura un rol semnificativ în vindecarea rănilor emotive, spirituale și psihologice ale celor care au suferit în anii de conflict. Inspirându-se din valorile profund înrădăcinate, ele pot ajuta la extirparea cauzelor conflictului, la construirea de punți de dialog, la căutarea dreptății și la a fi glas profetic pentru cei care suferă. Este un mare semn de speranță că liderii diferitelor tradiții religioase din această țară se angajează să lucreze împreună, cu spirit de armonie și respect reciproc, pentru pace, pentru a-i ajuta pe săraci și pentru a educa la valorile religioase și umane autentice. În încercarea de a construi o cultură a întâlnirii și a solidarității, ei contribuie la binele comun și pun bazele morale indispensabile pentru un viitor de speranță și prosperitate pentru generațiile viitoare.

Acel viitor este și astăzi în mâinile tinerilor națiunii. Tinerii sunt un dar care trebuie iubit și încurajat, o investiție care va produce un profit bogat numai în fața oportunităților reale de locuri de muncă și ale unei instruiri bune. Aceasta este o condiție urgentă de dreptate între generații. Viitorul Myanmarului, într-o lumea aflată în rapidă evoluție și interconexiune, va depinde de formarea tinerilor săi, nu numai în sectoarele tehnice, ci mai ales în valorile etice de onestitate, integritate și solidaritate umană, care pot garanta consolidarea democrației și a creșterii unității și a păcii la toate nivelurile societății. Dreptatea intergenerațională cere de asemenea ca generațiile viitoare să poată moșteni un mediu natural necontaminat de aviditate și de jefuirea umană. Este indispensabil ca tinerilor noștri să nu li se fure speranța și posibilitatea de a folosi idealismul lor și talentele lor în proiectarea viitorul țării lor, ba chiar, al întregii familii umane.

Doamnă consilier de stat, dragi prieteni!

În aceste zile, doresc să-i încurajez pe frații mei și surorile mele catolici să persevereze în credința lor și să continue să exprime propriul mesaj de reconciliere și fraternitate prin opere caritative și umanitare, de care să poată beneficia toată societatea. Este speranța mea ca, în cooperarea respectuoasă cu adepții altor religii și cu toți bărbații și femeile de bunăvoință, ei să contribuie să deschidă o nouă eră de înțelegere și de progres pentru popoarele din această iubită națiune. Viață lungă Myanmarului! Vă mulțumesc pentru atenția voastră și, cu cele mai bune urări pentru slujirea voastră pentru binele comun, invoc asupra voastră a tuturor binecuvântările divine de înțelepciune, putere și pace. mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 28.11.2017
Publicarea pe acest sit: 28.11.2017
Etichete: , ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?