Predica Papei la prima Liturghia celebrată în Yangon

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghie celebrată la Kyaikkasan, Yangon,
miercuri, 29 noiembrie 2017

Iubiți frați și surori (salut în limba birmană)

Înainte de a veni în această țară, am așteptat îndelung acest moment. Mulți dintre voi au venit de departe și din îndepărtate zone muntoase, unii chiar pe jos. Am venit ca pelerin pentru a asculta și a învăța de la voi și pentru a vă oferi câteva cuvinte de speranță și mângâiere.

Prima lectură de astăzi, din Cartea lui Daniel, ne ajută să vedem cât este de limitată înțelepciunea regelui Baltazar și a vizionarilor săi. Ei știau cum să-i laude „pe dumnezeii din aur, din argint, din bronz, din fier, din lemn și din piatră” (Dan 5,4), dar nu aveau înțelepciunea pentru a-l lăuda pe Dumnezeu în mâinile căruia este viața noastră și respirația noastră. Daniel, în schimb, avea înțelepciunea Domnului și era capabil să interpreteze marile sale mistere.

Interpretul definitiv al misterelor lui Dumnezeu este Isus. El este înțelepciunea lui Dumnezeu în persoană (cf. 1Cor 1,24). Isus nu ne-a învățat înțelepciunea sa cu discursuri lungi sau prin mari demonstrații de putere politică și pământească, ci dându-și viața pe cruce. Uneori putem cădea în capcana de a ne încrede în însăși înțelepciunea noastră, însă adevărul este că noi putem pierde cu ușurință simțul orientării. În acel moment este necesar să ne amintim că dispunem de o busolă sigură în fața noastră, pe Domnul răstignit. În cruce, noi găsim înțelepciunea, care poate conduce viața noastră cu lumina care provine de la Dumnezeu.

Din cruce vine și vindecarea. Acolo Isus a oferit rănile sale Tatălui pentru noi, rănile prin care noi suntem vindecați (cf. 1Pt 2,24). Fie ca să nu ne lipsească niciodată înțelepciunea de a găsi în rănile lui Cristos izvorul oricărei îngrijiri! Știu că mulți în Myanmar poartă rănile violenței, atât vizibile cât și invizibile. Tentația este de a răspunde la aceste leziuni cu o înțelepciune mondenă care, ca aceea a regelui în prima lectură, este profund viciată. Credem că îngrijirea poate veni din mânie și din răzbunare. Totuși calea răzbunării nu este calea lui Isus.

Calea lui Isus este în mod radical diferită. Când ura și refuzul l-au dus la pătimire și la moarte, El a răspuns cu iertarea și compasiunea. În Evanghelia de astăzi, Domnul ne spune că, asemenea Lui, și noi putem întâlni refuz și piedici, dar că totuși El ne va dărui o înțelepciune căreia nimeni nu-i poate rezista (cf. Lc 21,15). El vorbește aici despre Duhul Sfânt, prin intermediul căruia iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre (cf. Rom 5,5). Cu darul Duhului, Isus îl face capabil pe fiecare dintre noi să fie semn al înțelepciunii sale, care triumfă asupra înțelepciunii acestei lumi, și al milostivirii sale, care dă alinare chiar și rănilor cele mai dureroase.

În ajunul pătimirii sale, Isus s-a oferit apostolilor săi sub speciile pâinii și vinului. În darul Euharistiei, nu numai că recunoaștem, cu ochii credinței, darul trupului său și al sângelui său; noi învățăm și cum să găsim odihnă în rănile sale, și acolo să fie purificate de toate păcatele noastre și de căile noastre strâmbe. Refugiindu-vă în rănile lui Cristos, iubiți frați și surori, să puteți gusta balsamul vindecător al milostivirii Tatălui și să găsiți forța de a-l duce altora, pentru a unge orice rană și orice amintire dureroasă. În acest mod, veți fi martori fideli ai reconcilierii și ai păcii care Dumnezeu vrea să domnească în orice inimă umană și în orice comunitate.

Știu că Biserica din Myanmar face deja mult pentru a duce balsamul vindecător al milostivirii lui Dumnezeu altora, în special celor mai nevoiași. Există semne clare că, și cu mijloace destul de limitate, multe comunități proclamă Evanghelia altor minorități tribale, fără a forța sau a constrânge vreodată, ci invitând și primind mereu. În mijlocul atâtor sărăcii și dificultăți, mulți dintre voi oferă asistență și solidaritate concretă săracilor și celor suferinzi. Prin îngrijirile zilnice ale episcopilor, preoților, călugărilor și cateheților voștri, și îndeosebi prin munca lăudabilă a Catholic Karuna Myanmar și a asistenței generoase furnizată de Operele Misionare Pontificale, Biserica din această țară ajută un mare număr de bărbați, femei și copii, fără deosebiri de religie sau de proveniență etnică. Pot mărturisi că Biserica este vie aici, că Cristos este viu și este aici cu voi și cu frații voștri și surorile voastre din celelalte comunități creștine. Vă încurajez să continuați să împărtășiți cu alții înțelepciunea inestimabilă pe care ați primit-o, iubirea lui Dumnezeu care provine din inima lui Isus.

Isus vrea să dăruiască această înțelepciune din belșug. Desigur, El va răsplăti eforturile voastre de a semăna semințe de vindecare și reconciliere în familiile, comunitățile voastre și în societatea mai vastă din această națiune. Oare nu ne-a spus că înțelepciunea sa este irezistibilă (cf. Lc21,15)? Mesajul său de iertare și milostivire se folosește de o logică pe care nu toți vor voi s-o înțeleagă și care va întâmpina piedici. Totuși iubirea sa, revelată pe cruce, este, în definitiv, de neoprit. Este ca un „GPS spiritual” care ne conduce în mod infailibil spre viața intimă a lui Dumnezeu și spre inima aproapelui nostru.

Sfânta Fecioară Maria l-a urmat pe Fiul său și pe muntele întunecat al Calvarului și ne însoțește în fiecare pas al drumului nostru pământesc. Fie ca ea să ne dobândească mereu harul de a fi mesageri ai adevăratei înțelepciuni, profund milostivi față de cei nevoiași, cu bucuria care derivă din odihnirea în rănile lui Isus, care ne-a iubit până la sfârșit.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Să binecuvânteze Biserica din Myanmar! Să binecuvânteze această țară cu pacea sa! Dumnezeu să binecuvânteze Myanmarul!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.11.2017
Publicarea pe acest sit: 29.11.2017
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.