Discursul Papei la întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă și cu corpul diplomatic din Ungaria

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă
și cu corpul diplomatic din Ungaria
vineri, 28 aprilie 2023

Doamnă președinte al Republicii,
Domnule prim-ministru,
Distinși membri ai guvernului și ai corpului diplomatic,
Stimate autorități și reprezentanți ai societății civile,
Doamnelor și domnilor!

Vă salut cordial și îi mulțumesc doamnei președinte pentru primirea, precum și pentru cuvintele sale respectuoase și profunde. Politica se naște din oraș, din polis, din pasiunea concretă pentru trăirea împreună, garantând drepturi și respectând obligații. Puține orașe ne ajută să reflectăm asupra acestui lucru ca Budapesta, care nu este numai o capitală elegantă și vitală, ci un loc central în istorie: martoră a cotiturilor semnificative de-a lungul secolelor, este chemată să fie protagonistă a prezentului și a viitorului; aici, așa cum a scris un mare poet al vostru, „se îmbrățișează valurile morbide ale Dunării, care este trecut, prezent și viitor” (A. József, La Dunăre). Așadar, aș vrea să împărtășesc câteva gânduri, inspirându-mă de la Budapesta ca oraș de istorie, oraș de poduri și oraș de sfinți.

foto: Vatican Media

1. Oraș de istorie. Această capitală are origini antice, așa cum dau mărturie rămășițele din epoca celtică și romană. Însă splendoarea sa ne duce la modernitate, când a fost capitală a Imperiului Austro-Ungar de-a lungul acelei perioade de pace cunoscută ca belle époque, care s-a extins de la anii întemeierii sale până la Primul Război Mondial. Apărut în timp de pace, a cunoscut conflicte dureroase: nu numai invazii din timpuri îndepărtate, ci, în secolul trecut, violențe și oprimări provocate de dictaturile nazistă și comunistă – cum să uităm anul 1956? Și, în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial, deportarea a zeci și zeci de mii de locuitori, cu populația rămasă de origine ebraică închisă în ghetou și supusă la numeroase măceluri. În acest context, au existat mulți drepți valoroși – mă gândesc la nunțiul Angelo Rotta, de exemplu -, atâta rezistență și mare angajare în a reconstrui, așa încât Budapesta este astăzi unul dintre orașele europene cu cel mai mare procent de populație ebraică, centru al unei țări care cunoaște valoarea libertății și care, după ce a plătit prețul mare dictaturilor, poartă în sine misiunea de a păzi comoara democrației și visul păcii.

În această privință, aș vrea să mă întorc asupra întemeierii Budapestei, care în acest an se celebrează cu solemnitate. De fapt, ea a avut loc în urmă cu 150 de ani, în 1873, din unirea a trei orașe: Buda Óbuda la vestul Dunării cu Pest, situat pe malul opus. Nașterea acestei mari capitale în inima continentului amintește de drumul unitar întreprins de Europa, în care Ungaria își are propria albie vitală. În perioada de după război, Europa a reprezentat, împreună cu Națiunile Unite, marea speranță, în obiectivul comun că o legătură mai strânsă între națiuni ar preveni alte conflicte. Din păcate, nu a fost așa. Totuși, în lumea în care trăim, pasiunea pentru politica comunitară și pentru multilateralitate pare o amintire frumoasă din trecut: pare că asistăm la apusul trist al visului coral de pace, în timp ce își fac spațiu soliștii războiului. În general, pare că s-a dezagregat în suflete entuziasmul de a edifica o comunitate a națiunilor pașnică și stabilă, în timp ce se marchează zonele, se însemnează diferențele, rag din nou naționalismele și se exasperează judecăți și tonuri față de ceilalți. La nivel internațional, pare chiar că politica are ca efect înflăcărarea sufletele în loc de a rezolva problemele, uită de maturitatea obținută după ororile războiului și regresată la un soi de infantilism războinic. Dar pacea nu va veni niciodată din urmărirea propriilor interese strategice, ci din politici capabile de a privi la ansamblu, la dezvoltarea tuturor: atente față de persoane, față de săraci și față de ziua de mâine; nu numai față de putere, față de câștiguri și față de oportunitățile prezentului.

În această perioadă istorică, Europa este fundamentală. Pentru că ea, grație istoriei sale, reprezintă memoria umanității și de aceea este chemată să interpreteze rolul care îi corespunde: acela de a-i uni pe cei depărtați, de a primi în interiorul său popoarele și de a nu lăsa pe nimeni pentru totdeauna dușman. Așadar, este esențial a regăsi sufletul european: entuziasmul și visul părinților fondatori, oameni de stat care au știut să privească dincolo de propriul timp, dincolo de granițele naționale și de nevoile imediate, generând diplomații capabile să coase din nou unitatea, nu să lărgească rupturile. Mă gândesc la momentul când De Gasperi, la o masă rotundă la care au participat și Schuman și Adenauer, a spus: „Pentru ea însăși, nu pentru a o opune altora, noi preconizăm Europa unită… lucrăm pentru unitate, nu pentru dezbinare” (Intervenție la Masa rotundă din Europa, Roma, 13 octombrie 1953). De asemenea, la ceea ce a spus Schuman: „Contribuția pe care o Europă organizată și vitală o poate aduce civilizației este indispensabilă pentru menținerea relațiilor pașnice”, deoarece – cuvinte memorabile! – „pacea mondială nu va putea să fie salvgardată decât cu eforturi creative, proporționale cu pericolele care o amenință” (Declarație Schuman, 9 mai 1950). În această fază istorică, pericolele sunt multe; dar, mă întreb, gândindu-mă și la martirizata Ucraina, unde sunt eforturile creative de pace?

2. Budapesta este oraș de poduri. Văzută de sus, „perla Dunării” arată particularitatea sa tocmai grație podurilor care îi unesc părțile, armonizând configurarea sa cu aceea a marelui fluviu. Această armonie cu ambientul mă face să vă felicit pentru grija ecologică pe care această țară o continuă cu mare angajare. Dar podurile, care unesc realități diferite, sugerează să reflectăm și asupra importanței unei unități care nu înseamnă uniformitate. La Budapesta, acest lucru se evidențiază din varietatea însemnată a circumscripțiilor care o compun, peste douăzeci. Și Europa celor douăzeci și șapte, construită pentru a crea poduri între națiuni, are nevoie de contribuția tuturor fără a diminua singularitatea vreunuia. În această privință, un părinte fondator preconiza: „Europa va exista și nimic nu va fi pierdut din ceea ce a făcut gloria și fericirea fiecărei națiuni. Tocmai într-o societate mai vastă, într-o armonie mai puternică, individul se poate afirma” (Intervenția cit.). Este nevoie de această armonie: de un ansamblu care să nu aplatizeze părțile și de părți care să se simtă bine integrate în ansamblu, dar păstrând propria identitate. Este semnificativ în această privință ceea ce afirmă Constituția ungară: „Libertatea individuală se poate dezvolta numai în colaborarea cu ceilalți”; de asemenea: „Considerăm că a noastră cultură națională este o contribuție bogată la unitatea europeană multicoloră”.

Așadar, mă gândesc la o Europă care să nu fie ostatic al părților, devenind pradă a populismelor autoreferențiale, dar nici să nu se transforme într-o realitate fluidă, dacă nu gazoasă, într-un soi de supranaționalism abstract, care uită de viața popoarelor. Aceasta este calea nefastă a „colonizărilor ideologice”, care elimină diferențele, ca în cazul așa-numitei culturi gender, sau pun înaintea realității vieții concepte reductive de libertate, de exemplu considerând ca o cucerire un deșănțat „drept la avort”, care este mereu o înfrângere tragică. În schimb, ce frumos este a construi o Europă centrată pe persoană și pe popoare, unde să existe politici efective pentru natalitate și familie – avem țări în Europa cu vârsta medie de 46-48 de ani -, urmărite cu atenție în această țară, unde națiuni diferite să fie o familie în care se păstrează creșterea și singularitatea fiecăruia. Podul cel mai celebru din Budapesta, cel al lanțurilor, ne ajută să ne imaginăm o asemenea Europă, formată din atâtea mari inele diferite, care găsesc propria trăinicie în a forma împreună legături solide. În asta credința creștină este de ajutor și Ungaria poate să fie „podar”, folosindu-se de caracterul său ecumenic specific: aici diferite confesiuni conviețuiesc fără antagonisme – îmi amintesc de reuniunea pe care am avut-o cu ei în urmă cu un an și jumătate -, colaborând respectuos, cu spirit constructiv. Cu mintea și inima mă îndrept spre Abația din Pannonhalma, unul dintre marile monumente spirituale din această țară, loc de rugăciune și pod de fraternitate.

3. Și asta mă duce să iau în considerare ultimul aspect: Budapesta oraș de sfinți – doamna președinte a vorbit despre Sfânta Elisabeta -, așa cum ne sugerează și noul tablou pus în această sală. Gândul nu poate decât să meargă la Sfântul Ștefan, primul rege al Ungariei, care a trăit într-o epocă în care creștinii din Europa erau în comuniune deplină; statuia sa, în interiorul Castelului din Buda, se înalță și protejează orașul, în timp ce bazilica dedicată lui în inima capitalei este, împreună cu aceea din Esztergom, edificiul religios cel mai impunător din țară. Așadar, istoria ungară se naște marcată de sfințenie, și nu numai a unui rege, ci a unei întregi familii: soția sa, Fericita Ghizela, și fiul, Emeric. Aceștia au primit de la tatăl unele recomandări, care constituie un soi de testament pentru poporul maghiar. Astăzi, mi-au promis că-mi vor dărui tomul, îl aștept! Acolo citim cuvinte foarte actuale: „Îți recomand să fii respectuos nu numai față de familia și rudenia ta, sau cu cei puternici și bogați, sau cu aproapele tău și cu locuitorii tăi, ci și cu străinii”. Sfântul Ștefan motivează toate acestea cu spirit creștin genuin, scriind: „Practica iubirii conduce la fericirea supremă”. Și comentează, spunând: „Fii blând pentru a nu combate niciodată adevărul” (Avertismente, X). În acest mod unește inseparabil adevărul și blândețea. Este o mare învățătură de credință: valorile creștine nu pot fi mărturisite prin rigiditate și închideri, pentru că adevărul lui Cristos comportă blândețe, comportă gentilețe, în spiritul Fericirilor. Aici se înrădăcinează acea bunătate populară ungară, revelată de anumite expresii din vorbirea comună, ca de exemplu: „jónak lenni jó” [„este bine să fii bun”] și „jobb adni mint kapni” [„este mai bine a da decât a primi”].

Din asta transpare nu numai bogăția unei identități solide, ci necesitatea de deschidere spre ceilalți, așa cum recunoaște Constituția când declară: „Respectăm libertatea și cultura celorlalte popoare, ne angajăm să colaborăm cu toate națiunile din lume”. Ea mai afirmă: „Minoritățile naționale care trăiesc cu noi fac parte din comunitatea politică ungară și sunt părți constitutive ale statului”, și își propune angajarea „pentru îngrijirea și protejarea […] limbilor și a culturilor minorităților naționale din Ungaria”. Este cu adevărat evanghelică această perspectivă, care contrastează o anumită tendință, justificată uneori în numele propriilor tradiții și chiar al credinței, de a se concentra numai asupra sieși.

Textul constitutiv, în puține și decisive cuvinte impregnate de spirit creștin, mai afirmă: „Declarăm că este o obligație asistența față de cei nevoiași și față de cei săraci”. Asta amintește continuarea istoriei sfințeniei ungare, relatată de numeroasele locuri de cult din capitală: de la primul rege, care a stabilit temeliile trăirii comune, se trece la o principesă care ridică edificiul spre o puritate ulterioară. Este Sfânta Elisabeta a cărei mărturie a ajuns în toate părțile lumii. Această fiică a țării voastre a murit la douăzeci și patru de ani după ce a renunțat la toate bunurile și a împărțit totul săracilor. S-a dedicat până la sfârșit, în spitalul pe care-l construise, îngrijirii bolnavilor: este o piatră prețioasă strălucitoare de evanghelie.

Stimate autorități, aș vrea să vă mulțumesc pentru promovarea operelor caritative și educative inspirate din aceste valori și în care se angajează comunitatea catolică locală, precum și pentru sprijinul concret dat atâtor creștini încercați în lume, în special în Siria și în Liban. Este rodnică o colaborare utilă între Biserică și stat care, pentru a fi astfel, are nevoie însă de a salvgarda distincțiile oportune. Este important ca fiecare creștin să-și amintească asta, ținând ca punct de referință evanghelia, pentru a adera la alegerile libere și eliberatoare ale lui Isus și a nu se presta unui soi de colateralism cu logicile puterii. Din acest punct de vedere, face bine o laicitate sănătoasă, care să nu se reducă la laicismul răspândit, care se arată alergic față de orice aspect sacru pentru a se jertfi după aceea pe altarele profitului. Cel care se mărturisește creștin, însoțit de martorii credinței, este chemat îndeosebi să mărturisească și să meargă cu toți, cultivând un umanism inspirat din evanghelie și instalat pe două șine fundamentale: a se recunoaște fii iubiți ai Tatălui și a iubi pe fiecare ca frate.

În acest sens, Sfântul Ștefan îi lăsa fiului cuvinte extraordinare de fraternitate, spunând că „împodobește țara” cel care ajunge acolo cu limbi și obiceiuri diferite. De fapt – scria el -, „o țară care are o singură limbă și un singur obicei este slab și instabil. Pentru aceasta, îți recomand să-i primești cu bunăvoință pe străini și să-i cinstești, așa încât să prefere mai degrabă să stea la tine decât în altă parte” (Avertismente, VI). Este o temă, cea a primirii, care trezește atâtea dezbateri în zilele noastre și este cu siguranță complexă. Totuși, pentru cel care este creștin, atitudinea de fond nu poate să fie diferită de aceea pe care Sfântul Ștefan a transmis-o, după ce a învățat-o de la Isus, care s-a identificat în străinul care trebuie primit (cf. Mt 25,35). Gândindu-ne la Cristos prezent în atâția frați și surori disperați care fug de conflicte, sărăcie și schimbări climatice, trebuie să facem față problemei fără scuze și întârzieri. Este o temă de înfruntat împreună, comunitar, pentru că, în contextul în care trăim, mai devreme sau mai târziu, consecințele se vor repercuta asupra tuturor. De aceea este urgent, ca Europă, să lucrăm la căi sigure și legale, la mecanisme împărtășite în fața unei provocări epocale care nu se va putea îndigui respingând, ci trebuie primită pentru a pregăti un viitor care, dacă nu va fi împreună, nu va fi. Asta îi cheamă în linia întâi pe cei care-l urmează pe Isus și vor să imite exemplul martorilor evangheliei.

Nu este posibil să cităm toți marii mărturisitori ai credinței din Pannonia Sacra, dar aș vrea măcar să-i menționez pe Sfântul Ladislau și pe Sfânta Margareta și să fac referință la anumite figuri maiestuoase din secolul trecut, precum cardinalul József Mindszenty, fericiții episcopi martiri Vilmos Apor și Zoltán Meszlényi, Fericitul László Batthyány-Strattmann. Sunt, împreună cu atâția drepți de crezuri diferite, tați și mame ai patriei voastre. Lor aș vrea să le încredințez viitorul acestei țări atât de dragă mie. Și, în timp ce vă mulțumesc pentru că ați ascultat ceea ce aveam în suflet să împărtășesc – vă mulțumesc pentru răbdarea voastră -, asigur apropierea mea și rugăciunea mea pentru toți ungurii și fac asta cu un gând special pentru cei care trăiesc în afara patriei și pentru cei pe care i-am întâlnit în viață și mi-au făcut mult bine. Mă gândesc la comunitatea călugărească maghiară pe care am asistat-o la Buenos Aires. Isten, áldd meg a magyart! [„Dumnezeule, binecuvântează-i pe maghiari!”].

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.04.2023
Publicarea pe acest sit: 28.04.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.