Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Vocaţiilor

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru cea de-a 60-a Zi Mondială
de Rugăciune pentru Vocații
30 aprilie 2023

Vocația: har și misiune

Iubiți frați și surori, preaiubiți tineri!

Este a șaizecea oară când se celebrează Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații, instituită de Sfântul Paul al VI-lea în 1964, în timpul Conciliului Ecumenic Vatican II. Această inițiativă providențială își propune să ajute membrii poporului lui Dumnezeu, personal și în comunitate, să răspundă la chemarea și la misiunea pe care Domnul o încredințează fiecăruia în lumea de astăzi, cu rănile sale și speranțele sale, provocările sale și cuceririle sale.

foto: Vatican Media

Anul acesta, vă propun să reflectați și să vă rugați conduși de tema „Vocația: har și misiune”. Este o ocazie prețioasă pentru a redescoperi cu uimire că această chemare a Domnului este har, este dar gratuit și, în același timp, este angajare de a merge, de a ieși pentru a duce evanghelia. Suntem chemați la credința care dă mărturie, care strânge puternic legătura dintre viața harului, prin sacramente și comuniunea eclezială, și apostolatul în lume. Animat de Duhul, creștinul se lasă interpelat de periferiile existențiale și este sensibil la dramele umane, ținând cont mereu de faptul că misiunea este lucrarea lui Dumnezeu și nu se realizează singuri, ci în comuniunea eclezială, împreună cu frații și surorile, conduși de păstori. Pentru că acesta este dintotdeauna și pentru totdeauna visul lui Dumnezeu: ca să trăim cu el în comuniune de iubire.

„Aleși mai înainte de întemeierea lumii”

Apostolul Paul deschide larg în fața noastră un orizont minunat: în Cristos, Dumnezeu Tatăl „ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea lui! În iubire, el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinței sale” (Ef 1,4-5). Sunt cuvinte care ne permit să vedem viața în sensul său deplin: Dumnezeu ne „concepe” după chipul și asemănarea sa și ne vrea fii ai săi: am fost creați din iubire, prin iubire și cu iubire și suntem făcuți pentru a iubi.

În cursul vieții noastre, această chemare, înscrisă înlăuntrul fibrelor ființei noastre și purtătoare a secretului fericirii, ajunge la noi, prin acțiunea Duhului Sfânt, în manieră mereu nouă, luminează inteligența noastră, revarsă vigoare în voință, ne umple de uimire și face să ardă inima noastră. Uneori chiar năvălește în mod neașteptat. Așa a fost pentru mine la 21 septembrie 1953 când, în timp ce mergeam la sărbătoarea anuală a studentului, am simțit stimulentul de a intra în biserică și de a mă spovedi. Acea zi a schimbat viața mea și i-a dat o amprentă care durează până astăzi. Însă chemarea divină la dăruirea de sine se afirmă încet-încet, printr-un drum: în contact cu o situație de sărăcie, într-un moment de rugăciune, grație unei mărturii limpezi a evangheliei, grație unei lecturi care ne deschide mintea, când ascultăm un cuvânt al lui Dumnezeu și îl simțim adresat chiar nouă, în sfatul unui frate sau al unei surori care ne însoțește, într-un timp de boală sau de doliu… Fantezia lui Dumnezeu care ne cheamă este infinită.

Și inițiativa sa și darul său gratuit așteaptă răspunsul nostru. Vocația este „împletirea între alegerea divină și libertatea umană”1, un raport dinamic și stimulant care are ca interlocutori pe Dumnezeu și inima umană. Astfel, darul vocației este ca o sămânță divină care încolțește în terenul vieții noastre, ne deschide la Dumnezeu și ne deschide la ceilalți pentru a împărtăși cu ei comoara găsită. Aceasta este structura fundamentală a ceea ce înțelegem prin vocație: Dumnezeu cheamă iubind și noi, recunoscători, răspundem iubind. Ne descoperim fii și fiice iubiți de același Tată și ne recunoaștem frați și surori între noi. Sfânta Tereza a Pruncului Isus, atunci când „a văzut” în sfârșit cu claritate această realitate, a exclamat: „Am găsit în sfârșit vocația mea! Vocația mea este iubirea. Da, am găsit locul meu în Biserică […]. În inima Bisericii, mama mea, eu voi fi iubirea”2.

„Eu sunt o misiune pe acest pământ”

Chemarea lui Dumnezeu, așa cum spuneam, include trimiterea. Nu există vocație fără misiune. Și nu există fericire și realizare deplină de sine fără a oferi celorlalți viața nouă pe care am găsit-o. Chemarea divină la iubire este o experiență care nu poate fi redusă la tăcere. „Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!”, exclama Sfântul Paul (1Cor 9,16). Și Prima Scrisoare a lui Ioan începe așa: „Ceea ce am auzit, văzut, contemplat și atins – și anume Cuvântul făcut trup – noi vă vestim și vouă pentru ca bucuria noastră să fie deplină” (cf. 1,1-4).

În urmă cu cinci ani, în exortația apostolică Gaudete et exsultate, mă adresam astfel fiecărui botezat și botezată: „Și tu ai nevoie de a concepe totalitatea vieții tale ca o misiune” (nr. 23). Da, pentru că fiecare dintre noi, nimeni exclus, poate să spună: „Eu sunt o misiune pe acest pământ și pentru aceasta mă aflu în această lume” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 273).

Misiunea comună pentru noi toți creștinii este aceea de a mărturisi cu bucurie, în orice situație, cu atitudini și cuvinte, ceea ce experimentăm stând cu Isus și în comunitatea sa care este Biserica. Și se traduce în fapte de milostivire materială și spirituală, într-un stil de viață primitor și blând, capabil de apropiere, compasiune și duioșie, împotriva curentului față de cultura rebutării și a indiferenței. A deveni aproapele, ca bunul samaritean (cf. Lc 10,25-37), permite să se înțeleagă „miezul” vocației creștine: a-l imita pe Isus Cristos care a venit pentru a sluji și nu pentru a fi slujit (cf. Mc 10,45).

Această acțiune misionară nu se naște pur și simplu din capacitățile, intențiile sau proiectele noastre, nici din voința noastră și nici măcar din efortul nostru de a practica virtuțile, ci dintr-o experiență profundă cu Isus. Numai atunci putem deveni martori ai Cuiva, ai unei Vieți, și asta ne face „apostoli”. Atunci ne recunoaștem pe noi înșine „ca marcați cu foc de această misiune de a lumina, a binecuvânta, a da viață, a ridica, a vindeca, a elibera” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 273).

Icoană evanghelică a acestei experiențe sunt cei doi discipoli de la Emaus. După întâlnirea cu Isus înviat, își destăinuiesc reciproc: „Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica Scripturile?” (Lc 24,32). În ei putem vedea ce anume înseamnă a avea „inimi arzătoare și picioare în mișcare”3. Este ceea ce îmi doresc și pentru următoarea Zi Mondială a Tineretului de la Lisabona, pe care o aștept cu bucurie și care are ca moto: „Ridicându-se, Maria s-a dus în grabă” (Lc 1,39). Fie ca fiecare să se simtă chemat să se ridice și să meargă în grabă, cu inimă arzătoare!

Chemați împreună: convocați

Evanghelistul Marcu relatează momentul în care Isus a chemat la sine doisprezece discipoli, fiecare cu propriul nume. I-a constituit ca să fie cu el și pentru a-i trimite să predice, să vindece bolile și să alunge diavolii (cf. Mc 3,13-15). Astfel, Domnul pune bazele noii sale comunități. Cei doisprezece erau persoane din ambiente sociale și meserii diferite, care nu aparțineau categoriilor mai importante. Evangheliile ne relatează, după aceea, despre alte chemări, ca aceea a celor șaptezeci și doi de discipoli pe care Isus îi trimite doi câte doi (cf. Lc 10,1).

Biserica este întocmai Ekklesía, termen grec care înseamnă: adunare de persoane chemate, convocate, pentru a forma comunitatea discipolilor și a discipolelor misionari ai lui Isus Cristos, angajați să trăiască iubirea sa între ei (cf. In 13,34; 15,12) și s-o răspândească printre toți, ca să vină Împărăția lui Dumnezeu.

În Biserică, toți suntem servitori și servitoare, conform diferitelor vocații, carisme și slujiri. Vocația la dăruirea de sine în iubire, comună pentru toți, se desfășoară și se concretizează în viața creștinilor laici și laice, angajați să construiască familia ca mică biserică familială și să reînnoiască diferitele ambiente ale societății cu drojdia evangheliei; în mărturia consacratelor și a consacraților, dăruiți toți lui Dumnezeu pentru frați și surori ca profeție a Împărăției lui Dumnezeu; în slujirile primite prin hirotonire (diaconi, preoți, episcopi) puși în slujba cuvântului, a rugăciunii și a comuniunii sfântului popor al lui Dumnezeu. Numai în relație cu toate celelalte, fiecare vocație specifică în Biserică iese la lumină pe deplin cu propriul adevăr și bogăție. În acest sens, Biserica este o simfonie vocațională, cu toate vocațiile unite și distincte în armonie și împreună „în ieșire” pentru a iradia în lume viața nouă a Împărăției lui Dumnezeu.

Har și misiune: dar și îndatorire

Iubiți frați și surori, vocația este dar și îndatorire, izvor de viață nouă și de bucurie adevărată. Inițiativele de rugăciune și de animare legate de această zi să poată întări sensibilitatea vocațională în familiile noastre, în comunitățile parohiale și în cele de viață consacrată, în asociațiile și în mișcările ecleziale. Duhul Domnului înviat să ne zdruncine din apatie și să ne dăruiască simpatie și empatie, pentru a trăi în fiecare zi regenerați ca fii ai lui Dumnezeu Iubire (cf. 1In 4,16) și să fim la rândul nostru generativi în iubire: capabili să ducem viață pretutindeni, în special acolo unde există excludere și exploatare, lipsă și moarte. Așa încât să se lărgească spațiile iubirii4 și Dumnezeu să domnească tot mai mult în această lume.

Să ne însoțească pe acest drum rugăciunea compusă de Sfântul Paul al VI-lea pentru Prima Zi Mondială a Vocațiilor, 11 aprilie 1964:

„O, Isuse, Păstor divin al sufletelor, care i-ai chemat pe apostoli pentru a face din ei pescari de oameni, mai atrage la tine suflete arzătoare și generoase de tineri, pentru a-i face ucenici ai tăi și slujitori ai tăi; fă-i părtași de setea ta de Răscumpărare universală, […] deschide-le orizonturile lumii întregi, […] pentru ca, răspunzând la chemarea ta, să prelungească aici pe pământ misiunea ta, să edifice Trupul tău mistic, care este Biserica, și să fie «sare a pământului», «lumină a lumii» (Mt 5,13)”.

Să vă însoțească și să vă ocrotească Fecioara Maria! Cu binecuvântarea mea.

Note
1 Documentul final al celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor (2018), Tinerii, credința și discernământul vocațional, nr. 78.
2 Manuscris B, scris în timpul ultimei sale reculegeri (septembrie 1896): Opere complete, Roma, 1997, 223.
3 Cf. Mesaj pentru a 97-a Zi Mondială Misionară (6 ianuarie 2023).
4 „Dilatentur spatia caritatis”: Sfântul Augustin, Sermo 69: PL 5, 440-441.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.04.2023
Publicarea pe acest sit: 27.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.