Discursul Papei la întâlnirea cu Episcopii din Ungaria

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu Episcopii, preoții, diaconii,
persoanele consacrate, seminariștii și lucrătorii pastorali din Ungaria
Budapesta, 28 aprilie 2023

Dragi frați episcopi,
Dragi preoți și diaconi, consacrate, consacrați și seminariști,
Dragi lucrători pastorali, fraților și surorilor,
Dicsértessék a Jézus Krisztus! [Laudetur Jesus Christus!]

Sunt fericit să fiu din nou aici după ce am împărtășit cu voi al 52-lea Congres Euharistic Internațional. A fost un moment de mare har și sunt sigur că roadele spirituale vă însoțesc. Îi mulțumesc Monseniorului Veres pentru salutul pe care mi l-a adresat și pentru că a adunat dorința catolicilor din Ungaria cu următoarele cuvinte: „În această lume care se schimbă, vrem să mărturisim că Cristos este viitorul nostru”. Cristos. Nu „viitorul este Cristos”, nu: Cristos este viitorul nostru. A nu schimba lucrurile. Este una dintre exigențele cele mai importante pentru noi: a interpreta schimbările și transformările din epoca noastră, încercând să înfruntăm cât mai bine provocările pastorale. Cu Cristos și în Cristos. Nimic în afară de Domnul, nimic departe de Domnul.

foto: Vatican Media

Dar acest lucru este posibil privind la Cristos ca viitor al nostru. El este „Alfa și Omega, Cel care este, care era și care vine, Cel Atotputernic” (Ap 1,8), începutul și sfârșitul, fundamentul și ținta ultimă a istoriei omenirii. Contemplând în acest timp pascal gloria sa, a lui care este „cel dintâi și cel de pe urmă” (Ap 1,17), putem privi la furtunile care uneori se abat asupra lumii noastre, la schimbările rapide și continue ale societății și la însăși criza de credință a Occidentului cu o privire care nu cedează în fața resemnării și care nu pierde din vedere centralitatea Paștelui: Cristos înviat, centru al istoriei, este viitorul. Viața noastră, oricât ar fi de marcată de fragilitate, este trainic pusă în mâinile sale. Dacă uităm asta, și noi, păstori și laici, vom căuta mijloace și instrumente pentru a ne apăra de lume, închizându-ne în oazele noastre religioase, comode și liniștite; sau, dimpotrivă, ne vom adapta la vânturile policrome ale mondenității și, atunci, creștinismul nostru va pierde vigoarea și vom înceta să fim sare a pământului. A ne întoarce la Cristos, care este viitorul, pentru a nu cădea în vânturile policrome ale mondenității, care este cel mai rău lucru ce i se poate întâmpla Bisericii: o Biserică mondenă.

De aceea, acestea sunt cele două interpretări – aș vrea să spun cele două ispite – de care trebuie să ne ferim mereu ca Biserică: o lectură catastrofică a istoriei prezente, care se hrănește din defetismul celui care repetă că totul este pierdut, că nu vor mai fi valorile de odinioară, că nu se știe unde vom ajunge să sfârșim. Este frumos că rev. Sándor a manifestat recunoștința sa față de Dumnezeu care l-a „eliberat de defetism”! Și ce a făcut din viața sa, o mare catedrală? Nu, o mică biserică de urgență, de la țară. Dar a făcut-o, nu s-a lăsat învins. Mulțumesc, frate! Și apoi celălalt risc, cel al lecturii naive a propriului timp, care, în schimb, se întemeiază pe comoditatea conformismului și ne face să credem că în fond totul merge bine, că lumea de acum s-a schimbat și trebuie să ne adaptăm – fără discernământ; este urât acest lucru. Iată, împotriva defetismului catastrofal și a conformismului monden, evanghelia ne dăruiește ochi noi, ne dăruiește harul discernământului pentru a intra în timpul nostru cu o atitudine primitoare, dar și cu un spirit de profeție. Așadar, cu primire deschisă la profeție. Nu-mi place să folosesc adjectivul „profetic”, se folosește prea mult. Substantiv: profeție. Trăim într-o criză a substantivelor și mergem foarte, foarte des la adjective. Nu: profeție. Duh, atitudine primitoare, deschisă și cu profeție în inimă.

În această privință, aș vrea să mă opresc pe scurt asupra unei imagini frumoase folosite de Isus: cea a copacului de smochin (cf. Mc 13,28-29). Ne-o oferă în contextul templului din Ierusalim. Celor care admirau frumoasele sale pietre și trăiau astfel într-un soi de conformism monden, punându-și siguranța în spațiul sacru și în grandoarea sa solemnă, Isus le spune că nu trebuie absolutizat nimic pe acest pământ, pentru că totul este precar și nu va rămâne piatră peste piatră – citim în aceste zile în Oficiul divin cartea Apocalipsului, unde ne arată că nu va rămâne piatră peste piatră – dar, în același timp, Domnul nu vrea să inducă la descurajare sau la frică. Și de aceea adaugă: când va trece totul, când se vor prăbuși templele umane, se vor întâmpla lucruri teribile și vor fi persecuții violente, atunci „îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere mare și glorie” (v. 26). Și aici ne invită să privim la copacul de smochin: „Învățați de la smochin parabola: când mlădița devine deja fragedă și dau frunzele, știți că vara este aproape. La fel și voi, când veți vedea că se împlinesc acestea, să știți că este aproape, la ușă” (v. 28-29). Așadar, suntem chemați să primim ca o plantă rodnică timpul pe care-l trăim, cu schimbările sale și provocările sale, pentru că tocmai prin toate acestea – spune evanghelia – Domnul se apropie. Și, între timp, suntem chemați să cultivăm această perioadă a noastră, s-o citim, să semănăm în ea evanghelia, să curățăm ramurile uscate ale răului, să aducem rod. Suntem chemați la o primire cu profeție.

Primire cu profeție: este vorba de a învăța să recunoaștem semnele prezenței lui Dumnezeu în realitate, chiar și acolo unde ea nu apare explicit marcată de spiritul creștin și ne vine în întâmpinare cu caracterul său de provocare sau de interogare. Și, în același timp, este vorba de a interpreta totul în lumina evangheliei fără a ne lăsa mondenizați – fiți atenți! -, ci ca vestitori și martori ai profeției creștine. Fiți atenți la procesul de mondenizare! A cădea în mondenitate este probabil cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unei comunități creștine. Vedem că și în această țară, unde tradiția de credință rămâne bine înrădăcinată, se asistă la răspândirea secularismului și la ceea ce îl însoțește, ceea ce adesea riscă să amenințe integritatea și frumusețea familiei, să-i expună pe tineri la modele de viață impregnate de materialism și de hedonism, să polarizeze dezbaterea pe tematici și provocări noi. Și atunci, tentația poate să fie aceea de a se înăspri, de a se închide și de a asuma o atitudine de „combatanți”. Dar aceste realități pot reprezenta niște oportunități pentru noi, creștinii, pentru că stimulează credința și aprofundarea unor teme, invită să ne întrebăm în ce mod aceste provocări pot să intre în dialog cu evanghelia, să căutăm căi, instrumente și limbaje noi. În acest sens, Benedict al XVI-lea a afirmat că diferitele epoci de secularizare vin în ajutor Bisericii, pentru că „au contribuit în mod esențial la purificarea și reforma sa interioară. De fapt, secularizările […] au însemnat de fiecare dată o eliberare profundă a Bisericii de forme de mondenitate” (Întâlnire cu catolicii angajați în Biserică și în societate, Freiburg im Breisgau, 25 septembrie 2011). În fața oricărui soi de secularizare, există o provocare și o invitație de a purifica Biserica de orice soi de mondenitate. Să ne întoarcem asupra acestui cuvânt, care este cel mai rău: a cădea în mondenitate este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Este un păgânism soft, este un păgânism care nu-ți ia pacea, de ce? Pentru că este bun? Nu, pentru că tu ești anesteziat.

Angajarea de a intra în dialog cu situațiile de astăzi cere comunității creștine să fie prezentă și mărturisitoare, să știe să asculte întrebările și provocările fără frică sau rigiditate. Și acest lucru nu este ușor în situația actuală, pentru că nici în interior nu lipsesc greutățile. Îndeosebi, aș vrea să subliniez supraîncărcarea de muncă a preoților. De fapt, pe de o parte, exigențele vieții parohiale și pastorale sunt numeroase, dar, pe de altă parte, vocațiile coboară și preoții sunt puțini, adesea înaintați în ani și cu vreun semn de oboseală. Aceasta este o condiție comună la multe realități europene, față de care este important ca toți – păstori și laici – să se simtă coresponsabili: înainte de toate în rugăciune, pentru că răspunsurile vin de la Domnul și nu de la lume, de la tabernacol și nu de la computer. Și apoi în pasiunea pentru pastorația vocațională, căutând modurile pentru a oferi cu entuziasm tinerilor fascinația urmării lui Isus și în consacrarea specială.

Este frumos ceea ce ne-a relatat sora Krisztina… Dar vocația sa a fost una dificilă! Deoarece, pentru a deveni dominicană, a fost ajutată mai întâi de un preot franciscan, apoi de iezuiți cu exercițiile… și la sfârșit a devenit dominicană. Bravo! Ai făcut un parcurs frumos! Este frumos ceea ce ea ne-a relatat cu privire la „discuția cu Isus” cu privire la motivul pentru care o chema chiar pe ea – voia să le cheme pe surori, nu pe ea -; este nevoie de cel care ascultă și ajută la a discuta bine cu Domnul! Și, în general, este nevoie de a demara o reflecție eclezială – sinodală, de făcut toți împreună – pentru a actualiza viața pastorală, fără a se mulțumi cu repetarea trecutului și fără frică de a reconfigura parohia după teritoriu, ci punând ca prioritate evanghelizarea și demarând o colaborare activă între preoți, cateheți, lucrători pastorali, profesori. Sunteți deja în mișcare pe acest drum: vă rog, nu vă opriți! Căutați căile posibile pentru a colabora cu bucurie la cauza evangheliei și a duce înainte împreună, fiecare cu propria carismă, pastorația ca vestire, vestire kerigmatică, adică aceea care mișcă conștiințele. Este frumos în acest sens ceea ce ne-a spus Dorina cu privire la nevoie de a ajunge la aproapele prin narațiune, comunicare, atingând viața zilnică. Și aici mă opresc un pic pentru a sublinia munca frumoasă a cateheților, acest antiquum ministerium. Există locuri în lume – să ne gândim la Africa, de exemplu – unde evanghelizarea o duc înainte cateheții. Aceștia sunt coloane ale Bisericii! Mulțumesc pentru ceea ce faceți! Și mulțumesc diaconilor și cateheților, care au un rol decisiv în transmiterea credinței la tinerele generații, și celor care, profesori și formatori, sunt angajați cu generozitate în domeniul educativ: mulțumesc, mulțumesc mult!

Apoi, permiteți-mi să vă spun că o pastorație bună este posibilă dacă suntem capabili să trăim acea iubire pe care Domnul ne-a poruncit-o și care este dar al Duhului său. Dacă suntem distanți sau dezbinați, dacă ne înăsprim în poziții și în grupuri, nu aducem rod; ne gândim la noi înșine, la ideile noastre și la teologiile noastre. Este trist când ne dezbinăm, pentru că, în loc de a face joc de echipă, se face jocul dușmanului: diavolul este cel care dezbină și este un artist în a face asta, este specialitatea sa. Și noi vedem episcopi deconectați între ei, preoții în tensiune cu episcopul, cei bătrâni în conflict cu cei mai tineri, diecezanii cu călugării, preoții cu laicii, latinii cu grecii; se polarizează pe probleme care interesează viața Bisericii, dar și pe aspecte politice și sociale, baricadându-se pe poziții ideologice. Nu lăsați să intre ideologiile! Viața de credință, actul de credință nu poate să fie redus la ideologie: acest lucru este al diavolului. Nu, vă rog: prima muncă pastorală este mărturia comuniunii, pentru că Dumnezeu este comuniune și este prezent acolo unde este caritate fraternă. Să depășim diviziunile umane pentru a lucra împreună în via Domnului! Să ne cufundăm în spiritul evangheliei, să ne înrădăcinăm în rugăciune, în special în adorație și în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, să cultivăm formarea permanentă, fraternitatea, apropierea și atenția față de alții. O mare comoară ne-a fost pusă în mâini, să n-o irosim urmărind realități secundare față de evanghelie!

Și aici îmi permit să vă spun: fiți atenți la bârfă, bârfa între episcopi, între preoți, între surori, între laici… Bârfa distruge. Pare un lucru atât de frumos, bârfa, o bomboană de zahăr, este frumos a bârfi pe alții. Se cade adesea în asta. Fiți atenți, pentru că este calea distrugerii. Dacă un consacrat sau un laic care trăiește seriosar reuși să nu vorbească rău niciodată despre altul, acesta este un sfânt, o sfântă. Mergeți pe acest drum: fără bârfă. „Eh, părinte, este greu, pentru că uneori unul alunecă: acel comentariu, celălalt…”. Există un remediu frumos împotriva bârfei: rugăciunea, de exemplu; dar există un alt remediu frumos: mușcarea limbii. Știi? Îți muști limba și fără bârfă. De acord?

Și un alt lucru aș vrea să-l spun preoților, pentru a oferi poporului sfânt al lui Dumnezeu fața Tatălui și a crea un spirit de familie: să încercăm să nu fim rigizi, ci să avem priviri și abordări milostive și compătimitoare. Cu privire la asta vreau să subliniez un lucru: care este stilul lui Dumnezeu. Primul stil al lui Dumnezeu este atitudinea de apropiere. El însuși a spus asta în Deuteronom: „Spune-mi, care popor are pe dumnezeii săi aproape de el așa cum tu mă ai aproape pe mine?”. Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu este apropierea, cu compasiune și duioșie. Apropiere, compasiune și duioșie: acesta este stilul lui Dumnezeu. Să mergem după acest stil. Eu sunt aproape de oameni, îi ajut pe oameni, sunt compătimitor sau îi condamn pe toți? Sunt duios, suav? Pentru aceasta, fără rigiditate, ci apropiere, compasiune și duioșie. În această privință, m-au impresionat cuvintele părintelui József, care a readus în amintire dăruirea și slujirea fratelui său, Fericitul János Brenner, ucis în mod barbar la numai 26 de ani. Câți martori și mărturisitori ai credinței a avut acest popor în timpul totalitarismelor din secolul trecut! Ați suferit mult! Fericitul János a trăit pe pielea sa atâtea suferințe și ar fi fost ușor pentru el să țină supărare, să se închidă, să se înăsprească. În schimb, a fost un păstor bun. Acest lucru ne este cerut nouă tuturor, îndeosebi preoților: o privire milostivă, o inimă compătimitoare, care iartă mereu, care iartă mereu, care iartă mereu, care ajuta la reîncepere, care primește și nu judecă și nu alungă, și care încurajează și nu critică, slujește și nu bârfește.

Această atitudine ne antrenează la primire, o primire care este profeție: adică la transmiterea mângâierii Domnului în situațiile de durere și de sărăcie din lume, stând aproape de creștinii persecutați, de migranții care caută ospitalitate, de persoanele de alte etnii, de oricine se află în nevoie. Aveți în acest sens mari exemple de sfințenie, ca Sfântul Martin. Gestul său de a împărți mantia cu săracul este mult mai mult decât o operă de caritate: este imaginea unei Biserici spre care tindem, este ceea ce Biserica din Ungaria poate duce ca profeție în inima Europei: milostivire, proximitate. Dar aș vrea să-l amintesc iar pe Sfântul Ștefan, a cărui relicvă este aici lângă mine: el, care cel dintâi a încredințat națiunea Născătoarei de Dumnezeu, care a fost evanghelizator curajos și fondator de mănăstiri și abații, știa bine și să asculte și să dialogheze cu toți și să se ocupe de săraci: a scăzut taxele pentru ei și mergea să ceară de pomană travestindu-se pentru a nu fi recunoscut. Aceasta este Biserica pe care trebuie s-o visăm: o Biserică ce este capabilă de ascultare reciprocă, de dialog, de atenție față de cei mai slabi; o Biserică primitoare față de toți, o Biserică îndrăzneață în a duce la fiecare profeția evangheliei.

Fraților și surorilor preaiubiți, Cristos este viitorul nostru, pentru că el conduce istoria, el este Stăpânul istoriei. Erau ferm convinși despre asta mărturisitorii de credință ai voștri: atâția episcopi, preoți, călugărițe și călugări martirizați în timpul persecuției ateiste; ei mărturisesc credința granitică a maghiarilor. Și aceasta nu este exagerare, eu sunt convins: voi aveți credință granitică și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Doresc să-l amintesc pe cardinalul Mindszenty, care credea în puterea rugăciunii, până acolo încât și astăzi, aproape ca o vorbă populară, aici se repetă: „Dacă vor fi un milion de maghiari în rugăciune, nu-mi va fi frică de viitor”. Fiți primitori, fiți femei și bărbați ai rugăciunii, pentru că istoria și viitorul depind de asta. Eu vă mulțumesc pentru credința voastră și pentru fidelitatea voastră, pentru tot binele care sunteți și pe care-l faceți. Și nu pot uita mărturia curajoasă și răbdătoare a surorilor maghiare din Societatea lui Isus, pe care le-am întâlnit în Argentina după ce au părăsit Ungaria în timpul persecuției religioase. Erau femei de mărturie acelea, era brave! Cu mărturia mi-au făcut mult bine. Mă rog pentru voi, pentru ca, după exemplul marilor voștri martori de credință, să nu fiți cuprinși niciodată de oboseala interioară, care ne duce la mediocritate, și să mergeți înainte cu bucurie. Și vă cer să continuați să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.04.2023
Publicarea pe acest sit: 28.04.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.