Discursul Papei la Catedrala catolică din Riga

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la vizita la catedrala catolică „Sfântul Iacob”
Riga, 
24 septembrie 2018

Iubiți frați și surori!

Îi mulțumesc arhiepiscopului pentru cuvintele sale și pentru analizarea sa atentă a realității. Prezența voastră, frați bătrâni, îmi amintește de două expresii din Scrisoarea apostolului Iacob, căruia îi este dedicată această catedrală. La începutul și la sfârșitul scrisorii el ne invită la statornicie, folosind însă doi termeni diferiți. Sunt sigur că putem auzi glasul „fratelui Domnului” care astăzi vrea să ni se adreseze nouă.

Voi cei prezenți aici ați fost supuși la tot soiul de încercări: oroarea războiului și apoi reprimarea politică, persecuția și exilul, așa cum a descris bine arhiepiscopul vostru. Și ați fost statornici, ați perseverat în credință. Nici regimul nazist nici cel sovietic nu au stins credința în inimile voastre și, pentru unii dintre voi, nu v-au făcut să renunțați nici de la dedicarea voastră pentru viața sacerdotală, călugărească, să fiți cateheți, și la diferite slujiri ecleziale care puneau în pericol viața; ați luptat lupta cea bună, urmează să încheiați alergarea și ați păstrat credința (cf. 2Tim 4,7).

Însă apostolul Iacob insistă asupra faptului că această răbdare depășește încercarea credinței făcând să iasă în evidență lucrări perfecte (cf. 1,2-4). Lucrarea voastră va fi perfectă așadar și va mai trebui să tindă la perfecțiune în noile circumstanțe. Voi, care v-ați dedicat trup și suflet, care ați dat viața urmărind libertatea patriei voastre, de atâtea ori vă simțiți uitați. Deși sună paradoxal, astăzi, în numele libertății, oamenii liberi îi supun pe bătrâni la singurătate, la ostracism, la lipsa de resurse și la excludere, și chiar la mizerie. Dacă este așa, așa-numitul tren al libertății și al progresului ajunge să aibă, în cei care au luptat pentru a cuceri drepturi, ultimul său vagon, pe spectatorii unei sărbători a altuia, onorați și omagiați, dar uitați în viața zilnică (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 234).

Apostolul Iacob ne invită să fim constanți, să nu coborâm garda. „Pe acest drum, dezvoltarea binelui, maturizarea spirituală și creșterea iubirii sunt cea mai bună contragreutate față de rău” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 163). Nu cedați în fața descurajării, a tristeții, nu pierdeți dulceața și, cu atât mai puțin, speranța!

Încheind epistola sa, sfântul Iacob invită din nou la statornicie (5,7), dar folosește un cuvânt care unește două semnificații: a suporta cu răbdare și a spera cu răbdare. Vă încurajez să fiți și voi, în sânul familiilor voastre și al patriei voastre, exemplu al ambelor atitudini: suportare și speranță, amândouă impregnate de răbdare. Astfel veți continua să construiți poporul vostru. Voi, care ați trecut prin multe perioade, sunteți mărturie vie a statorniciei în adversități, dar și a darului profeției, care amintește tinerelor generații că îngrijirea și ocrotirea celor care ne-au precedat sunt plăcute și apreciate de Dumnezeu și care strigă la Dumnezeu când nu sunt ascultate. Voi care ați trecut prin multe perioade, nu uitați că sunteți rădăcini ale unui popor, rădăcini a vlăstarelor tinere care trebuie să înflorească și să aducă rod; apărați aceste rădăcini, mențineți-le vii pentru ca pruncii și tinerii să se altoiască acolo și să înțeleagă că „tot ceea ce pe copac este înflorit / trăiește din ceea ce zace sub pământ” (F. L. Bernárdez, sonet Si para recobrar lo recobrado).

Așa cum ne spune inscripția de pe pupitrul din acest templu: „Astăzi dacă ați asculta glasul său! Nu vă împietriți inima” (Ps95,7-8). Inima împietrită este cea sclerozată, cea care pierde bucuria noutății lui Dumnezeu, care renunță la tinerețea spiritului, să guste și să vadă că mereu, în orice timp și până la sfârșit, Domnul este bun (cf. Ps 34,9).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 24.09.2018
Publicarea pe acest sit: 24.09.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.