Discursul Papei la acordarea „Premiului Ratzinger”

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la acordarea „Premiului Ratzinger”
sâmbătă, 9 noiembrie 2019

Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să acord personal și anul acesta „Premiile Ratzinger”. Este pentru mine o circumstanță plăcută. Înainte de toate exprim aprecierea mea față de cele două personalități ilustre care ne-au fost prezentate acum de cardinalul Amato, președinte al Comitetului Științific al Fundației Joseph Ratzinger – Benedict al XVI-lea. Salut cu recunoștință pe prof. Charles Taylor și pe părintele Paul Béré, S.J., precum și rudele și estimatorii lor, care îi însoțesc în acest moment de sărbătoare, și responsabilii și prietenii Fundației.

Dar sunt bucuros că am această ocazie frumoasă și pentru a exprima încă o dată stima și afectul față de predecesorul meu, dragul papă emerit Benedict al XVI-lea.

Îi suntem recunoscători pentru învățătura și exemplul pe care ni le-a dat în slujirea Bisericii reflectând, gândind, studiind, ascultând, dialogând, rugându-se, pentru ca să se păstreze vie și conștientă credința noastră în pofida schimbării timpurilor și a situațiilor, și pentru ca să știe să dea cont credincioșii de credința lor cu un limbaj capabil de a se face înțeles de contemporanii lor și de a intra în dialog cu ei, pentru a căuta împreună căile întâlnirii cu Dumnezeu în timpul nostru.

Aceasta a fost mereu dorința intensă a lui Joseph Ratzinger, teolog și păstor care nu s-a închis niciodată în cadrul unei culturi pur conceptuale și rupte de realitate, ci ne-a dat exemplul unei căutări a adevărului în care rațiunea și credința, inteligența și spiritualitatea, sunt integrate încontinuu. Toate disciplinele și artele conlucrează în acest sens să dea contribuția lor la creșterea umanului spre plinătatea sa. În sfârșit, aceasta se găsește numai în întâlnirea cu persoana vie a lui Isus Cristos, Logosul întrupat, revelarea lui Dumnezeu care este iubire.

A fi și a rămâne în dialog activ cu culturile, care se schimbă în cursul timpurilor și se diversifică în diferitele părți ale lumii, este o datorie pentru teologie, dar este în același timp condiție necesară pentru vitalitatea credinței creștine, pentru misiunea de evanghelizare a Bisericii.

În această perspectivă cei doi premiați ai noștri au oferit un aport însemnat, pe care li-l recunoaștem astăzi cu admirație și recunoștință.

În cursul vieții sale lungi de cercetare, învățământ și acțiune, prof. Taylor a cuprins multe domenii, dar îndeosebi a dedicat angajarea minții sale și a inimii sale pentru a înțelege fenomenul secularizării în timpul nostru. Ea pune efectiv o mare provocare pentru Biserica catolică, ba chiar pentru toți creștinii și putem spune pentru toți cei care cred în Dumnezeu. Papa Benedict ne-a repetat de mai multe ori că prioritatea pontificatului său era să re-vestească pe Dumnezeu – pe Dumnezeul lui Isus Cristos – într-un timp în care pare să apună la orizontul vastelor zone ale omenirii. Or, puțini studioși și-au pus problema secularizării cu atâta lărgime a privirii ca prof. Taylor. Îi suntem recunoscători pentru asta, pentru profunzimea cu care a tratat asta, analizând cu atenție dezvoltarea culturii occidentale, mișcările spiritului uman în decursul timpului, găsind caracteristicile modernității în articulația lor complexă, în umbre și în lumini. Astfel el ne ajută să citim în mod nereductiv motivele schimbărilor petrecute în practica religioasă; ne invită să intuim și să căutăm noi căi pentru a trăi și a exprima dimensiunile transcendente ale sufletului uman, dimensiunile spirituale în care Duhul Sfânt continuă să lucreze și atunci când noi la prima vedere nu ne dăm seama de asta. Toate acestea ne permit să ne confruntăm cu secularizarea occidentală în mod nesuperficial sau în mod fatalist descurajat. Și acest lucru este necesar nu numai pentru o reflecție asupra culturii din timpul nostru, ci mai ales pentru un dialog și un discernământ în profunzime în contextul său, pentru a asuma atitudinile adecvate pentru a trăi, a mărturisi, a exprima, a vesti credința în timpul nostru.

Părintele Paul Béré este primul african care primește Premiul Ratzinger și este un studios stimat al Sfintei Scripturi. Cu această distincție sunt bucuros să exprim aprecierea mea și încurajarea mea tuturor celor care se angajează pentru înculturarea credinței în Africa printr-o contribuție de studiu original și aprofundat. În primele secole ale creștinismului, Africa de nord a dat Bisericii figuri uriașe – ca Tertulian, Ciprian, Augustin –, dar după aceea răspândirea islamului și apoi secole de colonialism au împiedicat o adevărată înculturare africană a mesajului creștin până în a doua jumătate a secolului trecut. De aceea teologia africană contemporană este încă tânără, dar apare dinamică și bogată în promisiuni. Părintele Béré ne dă un exemplu luminos lucrând asupra interpretării textelor din Vechiul Testament într-un context de cultură „orală”, profitând astfel de experiența culturilor africane; precum și angajându-se pentru cunoașterea, înțelegerea și receptarea în contextul african a Sinoadelor la care a luat parte.

În marea sa exortație apostolică Evangelii nuntiandi, sfântul papă Paul al VI-lea afirma: „A evangheliza, pentru Biserică, înseamnă a duce Vestea Bună în toate straturile umanității, înseamnă, cu influența sa, a transforma dinăuntru, a face nouă însăși omenirea” (nr. 18). Acest lucru este valabil pentru toate culturile: accesul la dimensiunile umanității în căutarea răscumpărării trebuie căutat în toate direcțiile, cu creativitate, cu imaginație; trebuie să se exprime cu limbajele corespunzătoare în toate domeniile și spațiile în care omenirea trăiește suferințele sale, bucuriile sale, speranțele sale.

În acest sens, deși cei doi premiați provin din continente și domenii culturale diferite, mesajul lor este mult mai asemănător decât poate să pară la prima vedere. În varietatea culturilor, în diferențierea lor în timp și în spațiu, se poate și trebuie să se caute și să se găsească mereu calea de acces la Dumnezeu și la întâlnirea cu Cristos. Aceasta a fost și este angajarea profesorului Taylor și a părintelui Béré, aceasta este misiunea tuturor celor care, urmând învățătura teologului Joseph Ratzinger și papei emerit Benedict al XVI-lea, își propun să fie „cooperatori ai Adevărului”.

Urez deci premiaților și vouă tuturor prezenți să puteți continua cu entuziasm și cu bucurie drumul pe această cale. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.11.2019
Publicarea pe acest sit: 09.11.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.