Discursul Papei către participanții la întâlnirea comunităţilor Laudato si’

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea comunităților Laudato si’
sâmbătă, 12 septembrie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Vă spun bun-venit și salutându-vă pe voi doresc să ajung la toți membrii Comunităților Laudato si’ din Italia și din lume. Îi mulțumesc domnului Carlo Petrini în limba mea patern, nu maternă: „Carlìn”. Ați pus drept centru propulsor al fiecărei inițiative a voastre ecologia integrală propusă de enciclica Laudato si’. Integrală, pentru că toți suntem creaturi și totul în creație este în relație, totul este corelat. Ba chiar, aș îndrăzni să spun, totul este armonios. Și pandemia a demonstrat asta: sănătatea omului nu poate face abstracție de aceea a ambientului în care trăiește. După aceea, este evident că schimbările climatice nu răstoarnă numai echilibrele naturii, ci provoacă sărăcie și foame, lovesc pe cei mai vulnerabili și uneori îi obligă să părăsească țara lor. Neglijarea creației și nedreptățile sociale se influențează reciproc: se poate spune că nu există ecologie fără echitate și nu există echitate fără ecologie.

Voi sunteți motivați să vă îngrijiți de cei din urmă și de creație, împreună, și vreți să faceți asta după exemplul sfântului Francisc de Assisi, cu blândețe și hărnicie. Vă mulțumesc pentru asta și reînnoiesc apelul de a ne angaja pentru a salvgarda casa noastră comună. Este o misiune care-i privește pe toți, în special pe responsabilii națiunilor și ai activităților de producție. Este nevoie de voința reală de a înfrunta la rădăcină cauzele tulburărilor climatice care sunt în desfășurare. Nu sunt suficiente angajări generice – cuvinte, cuvinte… – și nu se poate privi numai la consensul imediat al propriilor alegători sau finanțatori. Trebuire privit departe, altminteri istoria nu va ierta. Este nevoie să se lucreze astăzi pentru ziua de mâine a tuturor. Tinerii și săracii ne vor cere cont de asta. Este provocarea noastră. Iau o frază a teologului martir Dietrich Bonhoeffer: astăzi, provocarea noastră nu este „cum ne descurcăm”, cum ieșim noi din această realitate; provocarea noastră adevărată este „cum va putea să fie viața următoarei generații”: trebuie să ne gândim la asta!

Dragi prieteni, acum aș vrea să împărtășesc cu voi două cuvinte-cheie ale ecologiei integrale: contemplație și compasiune.

Contemplație. Astăzi, natura care ne înconjoară nu mai este admirată, contemplată, ci „devorată”. Am devenit voraci, dependenți de profit și de rezultate imediat și cu orice preț. Privirea asupra realității este tot mai rapidă, distrasă, superficială, în timp ce în scurtă vreme se ard știrile și pădurile. Bolnavi de consum. Aceasta este boala noastră! Bolnavi de consum. Ne consumăm pentru ultima „app”, dar nu se mai știu numele vecinilor, cu atât mai puțin se știe să se distingă un copac de altul. Și, ceea ce este mai grav, cu acest stil de viață se pierd rădăcinile, se pierde recunoștința pentru ceea ce există și pentru cel care ni l-a dat. Pentru a nu uita, trebuie să ne contemplăm din nou; pentru a nu ne distrage în mii de lucruri inutile, trebuie să regăsim tăcerea; pentru ca inima să nu devină bolnavă, trebuie să ne oprim. Nu este ușor. De exemplu, trebuie să ne eliberăm de închisoarea celularului, pentru a privi în ochi pe cel pe care-l avem alături și creația care ne-a fost dăruită.

A contempla înseamnă a ne dărui timp pentru a face tăcere, pentru a ne ruga, așa încât în suflet să se întoarcă armonia, echilibrul sănătos între cap, inimă și mâini; între gândire, sentiment și acțiune. Contemplația este antidotul la alegerile grăbite, superficiale și neconcludente. Cine contemplă învață să simtă terenul care-l susține, înțelege că nu este pe lume singur și fără sens. Descoperă duioșia privirii lui Dumnezeu și înțelege că este prețios. Fiecare este important în ochii lui Dumnezeu, fiecare poate transforma un pic din lumea poluată de voracitatea umană în realitatea bună voită de Creator. De fapt, cine știe să contemple, nu stă cu mâinile în mână, ci se dedică în mod concret. Contemplația te duce la acțiune, la a face.

Iată așadar al doilea cuvânt: compasiune. Este rodul contemplației. Cum se înțelege că unul este contemplativ, că a asimilat privirea lui Dumnezeu? Dacă are compasiune față de alții – compasiune nu înseamnă a spune: „asta mă deranjează…”, compasiune înseamnă „a pătimi cu” –, dacă merge dincolo de scuze și teorii, pentru a vedea în alții niște frați și niște surori de păzit. Ceea ce a spus la sfârșit Carlo Petrini despre fraternitate. Aceasta este dovada, pentru că așa face privirea lui Dumnezeu care, în pofida a tot răul pe care-l gândim și-l facem, ne vede mereu ca fii iubiți. Nu vede indivizi, ci fii, ne vede frați și surori dintr-o unică familie, care locuiește în aceeași casă. Nu suntem niciodată străini de ochii săi. Compasiunea sa este contrariul indiferenței noastre. Indiferența – îmi permit un cuvânt un pic vulgar – este acea nepăsare care intră în inimă, în mentalitate și care se termină cu un „să se descurce”. Compasiunea este contrariul indiferenței.

Este valabil și pentru noi: compasiunea noastră este cel mai bun vaccin împotriva epidemiei indiferenței. „Nu mă privește”, „nu-mi revine mie”, „nu sunt amestecat”, „este treaba sa”: iată simptomele indiferenței. Există o fotografie frumoasă – am spus asta alte dăți –, făcută de un fotograf roman, se află în Elemosinerie. Într-o noapte de iarnă, se vede că iese dintr-un restaurant de lux o doamnă de o anumită vârstă, cu haină de blană, pălărie, mănuși, bine acoperită de frig iese, după ce a mâncat bine – ceea ce nu este păcat, a mânca bine! [râd] – și este la ușă o altă femeie, cu o cârjă, îmbrăcată rău, se vede că simte frigul… o homeless, cu mâna întinsă… Și doamna care iese din restaurant privește în altă parte. Fotografia se numește „Indiferență”. Când am văzut-o, l-am sunat pe fotograf pentru a-i spune: „Ai fost bun să prinzi asta în mod spontan”, și am spus s-o pună în Elemosinerie. Pentru a nu cădea în spiritul indiferenței. În schimb, cel care are compasiune trece de la acel „de tine nu-mi pasă” la acel „tu ești important pentru mine”. Sau cel puțin „tu atingi inima mea”. Însă compasiunea nu este un sentiment frumos, nu este pietism, înseamnă a crea o legătură nouă cu celălalt. Înseamnă a-l lua asupra noastră, ca bunul samaritean care, mișcat de compasiune, se îngrijește de acel nenorocit pe care nici măcar nu-l cunoaște (cf. Lc 10, 33-34). Lumea are nevoie de această caritate creativă și reală, de oameni care nu stau în fața unui ecran ca să comenteze, ci de oameni care se murdăresc pe mâini pentru a înlătura degradarea și a restitui demnitatea. A avea compasiune este o alegere: înseamnă a alege de a nu avea niciun dușman pentru a vedea în fiecare pe aproapele meu. Și aceasta este o alegere.

Asta nu înseamnă a deveni statici și a înceta să luptăm. Dimpotrivă, cel care are compasiune intră într-o luptă zilnică dură împotriva rebutului și a irosirii, rebutarea altora și irosirea lucrurilor. Face rău să ne gândim la câți oameni sunt rebutați fără compasiune: bătrâni, copii, muncitori, persoane cu dizabilități… Însă este scandaloasă și irosirea lucrurilor. FAO a documentat că, în țările industrializate, sunt aruncat peste un miliard – peste un miliard! – de tone de mâncare comestibilă! Aceasta este realitatea. Să ne ajutăm, împreună, să luptăm împotriva rebutării și a irosirii, să cerem alegeri politice care să unească progresul și echitatea, dezvoltarea și sustenabilitatea pentru toți, pentru ca nimeni să nu fie privat de pământul în care locuiește, de aerul bun pe care-l respiră, de apa pe care dreptul s-o bea și de mâncarea pe care are dreptul s-o mănânce.

Sunt sigur că membrii fiecărei comunități a voastre nu se vor mulțumi să trăiască precum spectatorii, ci vor fi mereu protagoniști blânzi și determinați în construirea viitorului tuturor. Și toate acestea le face fraternitatea. A lucra ca frați. A construi fraternitatea universală. Și acesta este momentul, aceasta este provocarea de astăzi. Vă urez să alimentați contemplația și compasiunea, ingrediente indispensabile ale ecologiei integrale. Vă mulțumesc iar pentru prezența voastră și pentru angajarea voastră. Vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre. Celor care dintre voi se roagă, le cer să se roage, și celui care nu se roagă, cel puțin trimiteți-mi valuri bune, am nevoie! [râd, aplauze]

Și acum aș vrea să-i cer lui Dumnezeu ca să binecuvânteze pe fiecare dintre voi, să binecuvânteze inima fiecăruia dintre voi, fie că este credincios sau necredincios, de orice tradiție religioasă ar fi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți. Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.09.2020
Publicarea pe acest sit: 12.09.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.