Audiența generală de miercuri

A vindeca lumea
7. Îngrijirea casei comune și atitudinea contemplativă
miercuri, 16 septembrie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Pentru a ieși dintr-o pandemie, trebuie să ne îngrijim și să avem grijă reciproc. Și trebuie susținut cel care se îngrijește de cei mai slabi, de bolnavi și de bătrâni. Există obiceiul de a-i lăsa deoparte pe bătrâni, de a-i abandona: este urât acest lucru. Aceste persoane – bine definite de termenul spaniol „cuidadores”, cei care se îngrijesc de cei bolnavi – desfășoară un rol esențial în societatea de astăzi, chiar dacă adesea nu primesc recunoașterea și remunerarea pe care le merită. A se îngriji este o regulă de aur a noastră ca ființe umane și aduce cu sine sănătate și speranță (cf. Enciclica Laudato si’ [LS], 70). A se îngriji de cel care este bolnav, de cel care are nevoie, de cel care este lăsat deoparte: aceasta este o bogăție umană, precum și creștină.

Această îngrijire trebuie s-o îndreptăm și spre casa noastră comună: spre pământ și spre fiecare creatură. Toate formele de viață sunt interconectate (cf. ibid., 137-138) și sănătatea noastră depinde de cea a ecosistemelor pe care Dumnezeu le-a creat și de care ne-a dat funcția de a ne îngriji (cf. Gen 2,15). În schimb, a abuza de ea este un păcat grav care dăunează, care face rău și care îmbolnăvește (cf. LS, 8; 66). Cel mai bun antidot împotriva aceste folosiri improprii a casei noastre comune este contemplația (cf. ibid., 85; 214). Dar cum așa? Nu există un vaccin pentru asta, pentru îngrijirea casei comune, pentru a nu o lăsa deoparte? Care este antidotul împotriva bolii de a nu ne îngriji de casa comună? Este contemplația. „Când nu se învață să se oprească pentru a admira și a aprecia frumosul, nu este straniu că fiecare lucru se transformă în obiect de uz și abuz fără scrupule” (ibid., 215). Și în obiect de „folosește și aruncă”. Totuși, casa noastră comună, creația, nu este o simplă „resursă”. Creaturile au valoare în ele însele și „reflectă, fiecare în modul său, o rază a înțelepciunii și bunătății infinite a lui Dumnezeu” (Catehismul Bisericii Catolice, 339). Această valoare și această rază de lumină divină trebuie descoperită și, pentru a o descoperi, avem nevoie să facem tăcere, avem nevoie să ascultăm, avem nevoie să contemplăm. Și contemplația vindecă sufletul.

Fără contemplație, este ușor de a cădea într-un antropocentrism dezechilibrat și mândru, „eu”-l în centru a toate, care supradimensionează rolul nostru de ființe umane, poziționându-ne ca dominatori absoluți ai tuturor celorlalte creaturi. O interpretare deformată a textelor biblice despre creație a contribuit la această privire greșită, care duce la exploatarea pământului până la sufocarea lui. A exploata creația: acesta este păcatul. Credem că suntem în centru, pretinzând să ocupăm locul lui Dumnezeu și astfel ruinăm armonia creației, armonia planului lui Dumnezeu. Devenim prădători, uitând vocația noastră de păzitori ai vieții. Desigur, putem și trebuie să lucrăm pământul pentru a trăi și a ne dezvolta. Însă munca nu este sinonim cu exploatarea și este mereu însoțită de îngrijire: a ara și a proteja, a lucra și a se îngriji… Aceasta este misiunea noastră (cf. Gen 2,15). Nu putem pretinde să continuăm să creștem la nivel material, fără a ne îngriji de casa comună care ne primește. Frații noștri mai săraci și mama noastră Terra gem din cauza vătămării și nedreptății pe care le-am provocat și reclamă o altă rută. Reclamă de la noi o convertire, o schimbare a drumului: să ne îngrijim și de pământ, de creație.

Așadar, este important a recupera dimensiunea contemplativă, adică a privi pământul, creația ca pe un dar, nu ca pe un lucru de exploatat pentru profit. Când contemplăm, descoperim în ceilalți și în natură ceva mult mai mare decât utilitatea lor. Aici este miezul problemei: a contempla înseamnă a merge dincolo de utilitatea unui lucru. A contempla frumosul nu înseamnă a-l exploata: a contempla înseamnă gratuitate. Descoperim valoarea intrinsecă a lucrurilor conferită lor de Dumnezeu. Așa cum au învățat atâția maeștri spirituali, cerul, pământul, marea, fiecare creatură posedă această capacitate iconică, această capacitate mistică de a ne raporta la Creator și la comuniunea cu creația. De exemplu, Sfântul Ignațiu de Loyola, la sfârșitul Exercițiilor spirituale, invită să se facă „Contemplația pentru a ajunge la iubire”, adică la a lua în considerare cum privește Dumnezeu creaturile sale și a se bucura cu ele; la a descoperi prezența lui Dumnezeu în creaturile sale și, cu libertate și har, a le iubi și a se îngriji de ele.

Contemplația, care ne conduce la o atitudine de îngrijire, nu înseamnă a privi natura din exterior, ca și cum noi n-am fi cufundați în ea. Însă noi suntem în cadrul naturii, suntem parte a naturii. Mai degrabă se face pornind dinăuntru, recunoscându-ne parte a creației, făcându-ne protagoniști și nu simpli spectatori ai unei realități amorfe care ar fi vorba numai să fie exploatată. Cine contemplă în acest mod simte uimire nu numai pentru ceea ce vede, ci și pentru că se simte parte integrantă a acestei frumuseți; și se simte chemat și la păzirea ei, la protejarea ei. Și există un lucru pe care nu trebuie să-l uităm: cine nu știe să contemple natura și creația, nu știe să contemple persoanele în bogăția lor. Și cine trăiește pentru a exploata natura, ajunge să exploateze persoanele și să le trateze ca sclavi. Aceasta este o lege universală: dacă tu nu știi să contempli natura, va fi foarte greu ca să știi să contempli oamenii, frumusețea persoanelor, fratele, sora.

Cine știe să contemple, mai ușor va acționa pentru a schimba ceea ce produce degradare și daune sănătății. Se va angaja să educe și să promoveze noi obișnuințe de producție și consum, să contribuie la un nou model de creștere economică aptă să garanteze respectul față de casa comună și respectul față de persoane. Contemplativul în acțiune tinde să devină păzitor al ambientului: este frumos acest lucru! Fiecare dintre noi trebuie să fie păzitor al ambientului, al purității ambientului, încercând să unească științe ancestrale din culturi milenare cu noile cunoștințe tehnice, pentru ca stilul nostru de viață să fie mereu sustenabil.

În sfârșit, a contempla și a se îngriji: iată două atitudini care arată calea pentru a corecta și a reechilibra raportul nostru de ființe umane cu creația. De atâtea ori, raportul nostru cu creația pare să fie un raport între dușmani: a distruge creația în folosul meu; a exploata creația în folosul meu. Să nu uităm că asta se plătește scump; să nu uităm acea vorbă spaniolă: „Dumnezeu iartă mereu; noi iertăm uneori; natura nu iartă niciodată”. Astăzi citeam în ziar despre cei doi mari ghețari din Antarctida, aproape de Marea Amundsen: urmează să cadă. Va fi teribil, pentru că nivelul mării va crește și asta va aduce atâtea, atâtea dificultăți și atâta rău. Și de ce? Datorită supraîncălzirii, datorită neîngrijirii ambientului, datorită neîngrijirii casei comune. În schimb, atunci când avem acest raport – îmi permit cuvântul – „fratern” în sens figurat cu creația, vom deveni păzitori ai casei comune, păzitori ai vieții și păzitori ai speranței, vom păzi patrimoniul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat pentru ca să se poată bucura de el generațiile viitoare. Și cineva poate să spună: „Dar, eu mă descurc așa!”. Însă problema nu este cum te vei descurca tu astăzi – asta o spune un teolog german, protestant, bun: Bonhoeffer – problema nu este cu te descurci tu, astăzi; problema este: care va fi moștenirea, viața generației viitoare? Să ne gândim la copii, la nepoți ce le vom lăsa, lor, dacă noi exploatăm creația? Să păstrăm acest drum, astfel vom deveni „păzitori” ai casei comune, păzitori ai vieții și ai speranței. Să păzim patrimoniul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, pentru ca să se poată bucura de el generațiile viitoare. Mă gândesc în mod special la popoarele indigene, față de care toți avem o datorie de recunoștință – și de pocăință, pentru a repara răul pe care l-am făcut lor. Dar mă gândesc și la acele mișcări, asociații, grupuri populare, care se angajează pentru a ocroti propriul teritoriu cu valorile sale naturale și culturale. Nu sunt apreciate întotdeauna aceste realități sociale, uneori chiar sunt împiedicate, pentru că nu produc bani; însă în realitate contribuie la o revoluție pașnică, am putea s-o numim „revoluția îngrijirii”. A contempla pentru a îngriji, a contempla pentru a păzi, a ne păzi pe noi, creația, pe copiii noștri, pe nepoții noștri și a păzi viitorul. A contempla pentru a îngriji și pentru a păzi și pentru a lăsa o moștenire generației viitoare.

Însă nu trebuie să delegăm unora ceea ce este misiunea fiecărei ființe umane. Fiecare dintre noi poate și trebuie să devină un „păzitor al casei comune”, capabil să-l laude pe Dumnezeu pentru creaturile sale, să contemple creaturile și să le protejeze.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 16.09.2020
Publicarea pe acest sit: 16.09.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.