Discursul Papei către membrii Comisiei Biblice Pontificale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
către membrii Comisiei Biblice Pontificale
primiți în audiență la 20 aprilie 2023

Domnule cardinal,
dragi membri ai Comisiei Pontificale Biblice,

Sunt bucuros să vă primesc la sfârșitul Adunării plenare anuale. Mulțumesc domnului cardinal Luis Ladaria pentru mesajul său de salut și pentru expunerea pe care ne-a oferit-o despre tema pe care ați tratat-o: Boala și suferința în Biblie. Este vorba despre o temă care ne privește pe toți, credincioși și necredincioși. De fapt, natura umană, rănită de păcat, poartă înscrisă în sine realitatea limitei, a fragilității și a morții.

foto: Vatican Media

În afară de asta, tema aceasta răspunde la o preocupare pe care o îndrăgesc în mod deosebit, și anume că boala și finitudinea în gândirea modernă sunt adesea considerate ca o pierdere, o non-valoare, un deranj care trebuie minimizat, contrastat și anulat cu orice preț. Nu se vrea să se pună întrebarea cu privire la semnificația lor, probabil pentru că se tem de implicațiile lor morale și existențiale. Și totuși, nimeni nu se poate sustrage de la căutarea acestui „pentru ce” (cf. Sf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea apostolică Salvifici doloris, 9).

Și credinciosul uneori poate șovăi în fața experienței durerii. Este o realitate care provoacă frică și care, atunci când năvălește și asaltează, îl poate lăsa pe om răscolit, până la compromiterea credinței sale. Atunci persoana este pusă în fața unei răscruci: poate permite suferinței s-o ducă la concentrarea pe ea însăși, până la disperare și la răzvrătire; sau poate s-o primească drept o ocazie de creștere și de discernământ despre ceea ce contează cu adevărat în viață, până la întâlnirea cu Dumnezeu.

Aceasta din urmă este viziunea de credință pe care o găsim în Sfânta Scriptură.

Omul din Vechiul Testament trăiește boala cu gândul îndreptat constant spre Dumnezeu: se încredințează lui în momentele de lacrimi (cf. Ps 38), imploră de la el vindecarea în infirmitate (cf. Ps 6,3; Is 38) și adesea se întoarce la el, în momentele de încercare, cu mișcări de convertire (cf. Ps 38,5.12; 39,9; Is 53,11).

În Noul Testament, intră năvalnic evenimentul Isus (cf. Is 3,16): Fiul care revelează iubirea Tatălui, milostivirea sa, iertarea sa și căutarea sa constantă a omului păcătos, rătăcit și rănit. Nu întâmplător, activitatea publică a lui Cristos este marcată în mare parte tocmai de contactul cu bolnavii. Vindecările miraculoase sunt una dintre caracteristicile principale ale activității sale (cf. Mt 9,35; 4,23): vindecă leproșii și paraliticii (cf. Mc 1,40-42; 2,10-12); o vindecă pe soacra lui Simon și pe slujitorul centurionului (cf. Mt 8,5-15); îi eliberează pe cei posedați de diavol și-i vindecă pe toți bolnavii care i se încredințează (cf. Mc 6,56).

Tocmai compasiunea sa față de ei și numeroasele vindecări pe care le face sunt prezentate ca semnul că „Dumnezeu l-a vizitat pe poporul său” (Lc 7,16) și că împărăția cerurilor este aproape (cf. Lc 10,9); ele revelează identitatea sa divină, misiunea sa mesianică (cf. Lc 7,20-23) și iubirea sa față de cei slabi până la identificarea cu ei atunci când spune: „Am fost bolnav și m-ați vizitat” (Mt 25,36). Culmea acestei identificări are loc în Pătimire, așa încât crucea lui Cristos devine semnul prin excelență al solidarității lui Dumnezeu cu noi și, în același timp, posibilitatea pentru noi de a ne uni cu el în opera de mântuire (cf. Col 1,24). Și după Înviere, când Domnul le încredințează discipolilor mandatul de a continua opera sa, le spune să vindece bolnavii, impunând mâinile asupra lor și binecuvântându-i în numele său (cf. Mc 16,15-18).

Astfel, Biblia nu oferă un răspuns banal și utopic la întrebarea despre boală și despre moarte, nici un răspuns fatalist, care să justifice totul atribuind-o unei judecăți divine incomprehensibile sau, mai rău, unui destin inexorabil în fața căruia nu ne rămâne decât să ne plecăm fără a înțelege. Omul biblic se simte mai degrabă invitat să înfrunte condiția universală a durerii ca loc de întâlnire cu apropierea și compasiunea lui Dumnezeu, Tată bun, care cu milostivire infinită ia asupra sa creaturile sale rănite pentru a le îngriji, a le ridica și a le salva.

Astfel, în Cristos și pătimirea se transformă în iubire și sfârșitul lucrurilor din această lume devine speranță de înviere și de mântuire, așa cum ne amintește autorul cărții Apocalipsului (cf. Ap 21,4). În substanță, pentru creștin și infirmitatea este un mare dar de comuniune, cu care Dumnezeu îl face părtaș de plinătatea sa de bine tocmai prin experiența slăbiciunii sale.

În realitate, lumea în care trăim durerea ne vorbește despre posibilitatea noastră de a iubi și de a ne lăsa iubiți, de capacitatea noastră de a da sens evenimentelor existenței în lumina carității și a disponibilității noastre de a primi limita ca ocazie de creștere și de răscumpărare (cf. Omilia cu ocazia Jubileului Bolnavilor și al Persoanelor cu Dizabilități, 12 iunie 2016). Este ceea ce sublinia Sfântul Ioan Paul al II-lea când, pornind de la trăirea sa personală, indica drumul suferinței drept cale pentru a ne deschide la o iubire mai mare (cf. Scrisoarea apostolică Salvifici doloris, 20).

În sfârșit, un ultim aspect al experienței bolii pe care aș vrea să-l subliniez este că ea ne învață să trăim solidaritatea umană și creștină conform stilului lui Dumnezeu care este apropiere, compasiune și duioșie. Parabola bunului samaritean ne amintește că aplecarea asupra durerii celorlalți nu este pentru om o alegere opțională, ci mai degrabă o condiție indispensabilă, fie pentru realizarea sa deplină ca persoană, fie pentru construirea unei societăți inclusive și cu adevărat orientate spre binele comun (cf. Scrisoarea enciclică Fratelli tutti, 67-68).

Dragi membri ai Comisiei Pontificale Biblice, exprim vouă tuturor mulțumirea și încurajarea mea personală pentru munca angajantă pe care o desfășurați în slujba cuvântului lui Dumnezeu, prin cercetare și învățământ. Voi vă ocupați de unul dintre domeniile cele mai importante ale înculturării credinței, care este parte fundamentală a misiunii Bisericii. Însă amintiți-vă că opera voastră va crește cu atât mai mult cu cât mai mult veți ști să primiți personal misterul Întrupării în viața voastră de credință.

Pentru aceasta vă urez o continuare rodnică a muncii voastre, invoc asupra voastră lumina Duhului Sfânt și din inimă vă binecuvântez. Și, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.04.2023
Publicarea pe acest sit: 20.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.