Discursul Papei adresat participanților la adunarea plenară a Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la adunarea plenară
a Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață
sâmbătă, 22 aprilie 2023

Iubiți frați și surori!

Vă spun bun-venit vouă tuturor, care participați la această a doua Adunare Plenară a Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață și îi mulțumesc cardinalului Farrell pentru cuvintele sale respectuoase.

Vă mulțumesc pentru munca desfășurată în acești ani și pentru angajarea cu care lucrați în toate zonele din competența voastră. Ele se referă la viața zilnică a atâtor persoane: familiile, tinerii, bătrânii, grupurile asociate de credincioși și, mai în general, laicii care trăiesc în lume cu bucuriile și trudele lor. Sunteți un Dicaster „popular”, aș spune, și acest lucru este frumos! Vă recomand: nu pierdeți niciodată acest caracter de apropiere de femeile și bărbații din timpul nostru. Apropiere, subliniez asta.

foto: Vatican Media

În aceste zile, v-ați reunit pentru a reflecta împreună asupra temei: Laicii și ministerialitatea în Biserica sinodală.

Când se vorbește despre ministere (slujiri), în general, se gândește imediat la slujirile „instituite” – lector, acolit, catehet -, care sunt bine cunoscute și asupra cărora s-a reflectat mult. Aceste slujiri se caracterizează printr-o intervenție publică a Bisericii – un act specific de instituire – și printr-o anumită vizibilitate. Ele sunt legate de slujirea primită prin hirotonire, deoarece comportă diferite moduri de participare la misiunea care îi este proprie, deși nu cer sacramentul Preoției.

Însă slujirile primite prin instituire nu epuizează ministerialitatea Bisericii, care este mai amplă și care încă din primele comunități creștine se referă la toți credincioșii (cf. Scrisoarea apostolică motu proprio Antiquum ministerium, 2). Din păcate, asupra ei se opresc puțini, iar voi, în schimb, ați voit să-i dedicați în mod oportun Adunarea Plenară.

Înainte de toate, ne putem întreba: care este originea ministerialității în Biserică? Am putea găsi două răspunsuri fundamentale.

Primul este: Botezul. De fapt, în el își are rădăcina preoția comună a tuturor credincioșilor care, la rândul său, se exprimă în slujiri. Ministerialitatea laicală nu se întemeiază pe sacramentul Preoției, ci pe Botez, pentru faptul că toți botezații – laici, celibatari, căsătoriți, preoți, călugări – sunt christifideles, cei care cred în Cristos, discipoli ai săi, chemați, așadar, să ia parte la misiunea pe care el o încredințează Bisericii și prin asumarea de anumite slujiri.

Al doilea răspuns este: darurile Duhului Sfânt. Ministerialitatea credincioșilor, și îndeosebi a laicilor, se naște din carismele pe care Duhul Sfânt le împarte în cadrul poporului lui Dumnezeu pentru edificarea sa (cf. ibid.): mai întâi, apare o carismă dată de Duhul; apoi, Biserica recunoaște această carismă ca o slujire utilă pentru comunitate; în sfârșit, într-un al treilea moment, se introduce și se răspândește într-o slujire specifică.

Și atunci este și mai clar de ce ministerialitatea Bisericii nu se poate reduce numai la slujirile primite prin instituire, ci îmbrățișează un domeniu mult mai vast. De altfel, și astăzi, ca în comunitățile de la începuturi, în fața necesităților pastorale deosebite, fără a recurge la instituirea slujirilor, păstorii pot încredința laicilor anumite funcții de înlocuire, adică slujiri temporare, așa cum se întâmplă de exemplu în cazul proclamării cuvântului sau al distribuirii Euharistiei.

În plus, în afară de slujirile primite prin instituire, de slujirile de înlocuire și de alte oficii încredințate în mod stabil, laicii pot desfășura o multitudine de misiuni, care exprimă participarea lor la funcția sacerdotală, profetică și regală a lui Cristos, nu numai înăuntrul Bisericii, ci și în ambientele în care sunt inserați. Există unele care sunt de înlocuire, dar există altele care vin din originalitatea baptismală a laicilor.

Mă gândesc mai ales la exigențele legate de forme antice și noi de sărăcie, precum și la migranți, care cer urgent acțiuni de primire și solidaritate. În aceste domenii de caritate se pot naște multe servicii care se configurează ca adevărate slujiri. Este vorba de un mare spațiu de angajare pentru cel care dorește să trăiască în concret, față de ceilalți, apropierea lui Isus pe care adesea a experimentat-o personal. Astfel, slujirea devine, în afară de o simplă angajare socială, o frumoasă experiență personală și o mare mărturie, o adevărată mărturie creștină.

Apoi, mă gândesc la familie, asupra căreia știu că ați reflectat împreună în timpul acestei Adunări Plenare, examinând câteva provocări ale pastorației familiale, între care situațiile de criză matrimonială, problematicile celor despărțiți și divorțați și ale celor care trăiesc într-o nouă unire sau au încheiat o nouă căsătorie. În Christifideles laici se afirmă că există slujiri care își au fundamentul lor sacramental în Căsătorie și nu numai în Botez și în Mir (nr. 23). În Familiaris consortio se vorbește despre misiunea educativă a familiei ca de o slujire de evanghelizare, care face din ea un loc de adevărată inițiere creștină (cf. nr. 39). Și deja în Evangelii nuntiandi se amintește că misionaritatea intrinsecă în vocația conjugală se exprimă și în afara familiei însăși, atunci când aceasta devine „evanghelizatoare a multor alte familii și a ambientului în care este inserată” (cf. nr. 71). Mă opresc un minut aici, pentru că am citat Evangelii nuntiandi. Această exortație a Sfântului Paul al VI-lea este în vigoare: este în vigoare astăzi, este actuală. Vă rog: să fie reluată, să fie recitită, este de o mare actualitate! Există atâtea lucruri pe care atunci când unul le regăsește spune: „Ah, uite, clarvăzătorul Montini!”. Se vede acolo acea clarviziune a marelui sfânt care a condus Biserica.

Acestea pe care le-am citat sunt numai câteva exemple de slujiri laicale, la care s-ar putea adăuga atâtea altele, recunoscute în diferite moduri de autoritățile ecleziale ca exprimări ale ministerialității Bisericii în sens larg.

Însă un lucru trebuie să-l amintim: ele – slujiri, servicii, funcții, oficii – nu trebuie să devină niciodată autoreferențiale. Eu mă enervez când văd slujitori laici care – scuzați-mi cuvântul – se „umflă” făcând această slujire. Acesta este ministerial, dar nu este creștin; sunt slujitori păgâni, plini de ei înșiși. Atenție la asta: nu trebuie să devină niciodată autoreferențiali. Când slujirea este unidirecțională, nu este „dus și întors”, nu merge. Scopul lor îi transcende și este acela de a duce „valorile creștine în lumea socială, politică și economică” din timpul nostru (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 102). Aceasta este misiunea încredințată mai ales laicilor, a căror acțiune nu se poate limita „la îndatoriri intra-ecleziale fără o angajare reală pentru aplicarea evangheliei la transformarea societății” (ibid.). Uneori vezi laici care par preoți ratați. Vă rog: a face curățenie cu privire la această problemă.

Așadar, privind la diferitele tipuri de ministerialitate pe care le-am prezentat, este util să ne punem o ultimă întrebare: ce anume unește?

Două lucruri: misiunea și slujirea. De fapt, toate slujirile sunt exprimare a misiunii unice a Bisericii și toate sunt forme de slujire a celorlalți. Îndeosebi, îmi place să subliniez că în rădăcina termenului minister (slujire) este cuvântul minus, care înseamnă „mai mic”. Isus a spus asta: cel care comandă să fie ca cel mai mic, dacă tu nu știi să comanzi. Este un mic detaliu, dar de mare importanță. Celui care îl urmează pe Isus nu-i este frică să se facă „inferior”, „mai mic” și să se pună în slujba celorlalți. De fapt, însuși Isus ne-a învățat: „Cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor!” (Mc 10,43-44). Aici se află adevărata motivație care trebuie să anime pe fiecare credincios în asumarea oricărei misiuni ecleziale, a oricărei angajări de mărturie creștină în realitatea în care trăiește: voința de a-i sluji pe frați și, în ei, de a-l sluji pe Cristos. Numai astfel fiecare botezat va putea descoperi sensul propriei vieți, experimentând cu bucurie că este „o misiune pe acest pământ” (ibid., 273), adică unul chemat, în moduri și forme diferite „să lumineze, să binecuvânteze, să dea viață, să ridice, să vindece, să elibereze” (ibid.) și să se lase însoțit.

Iubiți frați și surori, vă mulțumesc iarăși pentru munca pe care o desfășurați în slujba sfântului popor credincios al lui Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria să vă însoțească și să vă dobândească darurile Duhului Sfânt. Din inimă vă binecuvântez și cu rugăminte vă cer să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.04.2023
Publicarea pe acest sit: 22.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.