Discursul Papei către delegaţia Patriarhiei de Constantinopol

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol
cu ocazia solemnității Ss Ap Petru și Paul
joi, 28 iunie 2018

Eminență, iubiți frați în Cristos,

În această zi de ajun al sărbătorii sfinților apostoli Petru și Paul, mă umple de bucurie să vă întâlnesc pe voi care ați venit la Roma pentru a-l reprezenta pe Sanctitatea Sa patriarhul ecumenic Bartolomeu și Sfântul Sinod și să vă adresez bun-venit cordial. Prezența voastră cu ocazia celebrărilor în cinstea patronilor principali ai Bisericii din Roma este semn al comuniunii crescânde care leagă Biserica catolică și patriarhia ecumenică.

A-i comemora pe apostoli, învățăturile lor și mărturia lor înseamnă a aminti rădăcinile comune pe care se zidesc Bisericile noastre surori, dar și a conștientiza misiunea comună în slujba Evangheliei, pentru a genera o nouă umanitate, îndreptată spre Dumnezeu.

În multe societăți care în mod tradițional se declarau creștine, alături de exemple luminoase de fidelitate față de Domnul Isus Cristos, se asistă la o întunecare a credinței creștine, care nu mai are incidență în alegerile fiecărui om și în deciziile publice. Disprețuirea demnității persoanei umane, idolatria banului, răspândirea violenței, absolutizarea științei și tehnicii, exploatarea nesăbuită a resurselor naturale sunt doar unele dintre semnele grave ale unei realități tragice, la care nu ne putem resemna. Împărtășesc pe deplin ceea ce patriarhul ecumenic Sanctitatea Sa Bartolomeu a afirmat în discursul ținut în cursul recentei sale vizite la Roma pentru a participa la Întâlnirea internațională despre „Noi politici și stiluri de viață în era digitală”: „Să respingem fraza cinică «Nu există alternativă» […]. Este inacceptabil ca forme alternative de dezvoltare și forța solidarității sociale și a dreptății să fie ignorate și calomniate. Bisericile noastre pot crea noi posibilități de transformare pentru lumea noastră. De fapt, Biserica însăși este un eveniment de transformare, de împărtășire, de iubire și de deschidere. […] În Bisericile noastre experimentăm certitudinea binecuvântată că viitorul nu aparține la «a avea» ci la «a fi», nu la «pleonexia» ci la «împărtășire», nu individualismului și egoismului ci comuniunii și solidarității: nu aparține diviziunii ci iubirii”.

Este mângâietor pentru mine să constat că această convergență de viziuni cu iubitul meu frate Bartolomeu se traduce într-o concretă lucrare comună. Și în cursul acestor ultime luni patriarhia ecumenică și Biserica catolică au colaborat cu privire la inițiative referitoare la teme de importanță deosebită, cum ar fi lupta împotriva formelor moderne de sclavie, apărarea creației, căutarea păcii. În această privință, sunt foarte recunoscător Sanctității Sale Bartolomeu că a acceptat imediat invitația mea să ne întâlnim la 7 iulie la Bari, împreună cu conducătorii de Biserici și comunități creștine din Orientul Mijlociu, pentru a ne ruga și a reflecta asupra situației tragice care chinuiește atâția frați și surori din regiunea aceea.

Este dorința mea ca să se înmulțească oportunitățile în care noi catolicii și ortodocșii, la toate nivelurile, să putem lucra împreună, să ne rugăm împreună, să vestim împreună unica Evanghelie a lui Isus Cristos pe care am primit-o de la predica apostolică, pentru a experimenta tot mai mult pe acest drum comun unitatea care, prin harul lui Dumnezeu, deja ne unește.

Eminență, iubiți frați, mulțumesc iarăși pentru prezența voastră. Prin mijlocirea sfinților Petru și Paul și a sfântului Andrei, fratele sfântului Petru, Domnul Atotputernicul să ne dea să fim vestitori fideli ai Evangheliei. Și, în timp ce invoc asupra noastră a tuturor binecuvântarea sa, vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.06.2018
Publicarea pe acest sit: 28.06.2018
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.