Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 3.
Iubirea lui Dumnezeu precede legea și îi dă sens
miercuri, 27 iunie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, această audiență se va desfășura ca miercurea trecută. În Aula Paul al VI-lea sunt atâția bolnavi și pentru a-i păstra la căldură, pentru ca să fie mai comozi, sunt acolo. Dar vor urmări audiența pe ecranele mari și noi împreună cu ei, adică nu sunt două audiențe. Este una singură. Să-i salutăm pe bolnavii din Aula Paul al VI-lea. Și continuăm să vorbim despre porunci care, așa cum am spus, mai mult decât porunci sunt cuvintele lui Dumnezeu adresate poporului său pentru ca să meargă bine; cuvinte iubitoare ale unui Tată. Cele zece cuvinte încep așa: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclaviei” (Ex 20,2). Acest început ar părea străin de legile adevărate și proprii care urmează. Dar nu este așa.

Pentru ce această proclamare pe care Dumnezeu o face despre sine însuși și despre eliberare? Pentru că se ajunge la Muntele Sinai după ce s-a trecut prin Marea Roșie: Dumnezeul lui Israel mai întâi mântuiește, apoi cere încredere[1]. Adică: Decalogul începe de la generozitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere niciodată să se dea mai înainte. Niciodată. Mai întâi mântuiește, apoi dă, apoi cere. Așa este Tatăl nostru, Dumnezeu bun.

Și înțelegem importanța primei declarații: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău”. Există un posesiv, există o relație, ne aparținem. Dumnezeu nu este un străin: este Dumnezeul tău[2]. Asta luminează tot Decalogul și dezvăluie și secretul acțiunii creștine, pentru că este însăși atitudinea lui Isus care spune: „Așa cum Tatăl m-a iubit pe mine, așa v-am iubit și eu pe voi” (In 15,9). Cristos este cel iubit de Tatăl și ne iubește cu acea iubire. El nu pornește de la sine ci de la Tatăl. Adesea faptele noastre eșuează pentru că pornim de la noi înșine și nu de la recunoștință. Și cine parte de la sine însuși, unde ajunge? Ajunge la sine însuși! Este incapabil să parcurgă drum, se întoarce asupra sieși. Este tocmai acea atitudine egoistă pe care, glumind, oamenii spun: „Acea persoană este un eu, mine cu mine, și pentru mine”. Iese din ea însăși și se întoarce la sine.

Viața creștină este înainte de toate răspuns recunoscător dat unui Tată generos. Creștinii care urmează numai „obligații” denunță că nu au o experiență personală a acelui Dumnezeu care este „al nostru”. Eu trebuie să fac asta, asta, asta… Numai obligații. Dar îți lipsește ceva! Care este fundamentul acestei obligații? Fundamentul acestei obligații este iubirea lui Dumnezeu Tatăl, care mai întâi dă, apoi poruncește. A pune legea înainte de relație nu ajută drumul credinței. Cum poate dori un tânăr să fie creștin, dacă pornim de la obligații, angajamente, coerențe și nu de la eliberare? Însă a fi creștin este un drum de eliberare! Poruncile te eliberează de egoismul tău și te eliberează pentru că iubirea lui Dumnezeu te duce înainte. Formarea creștină nu este bazată pe forța de voință, ci pe primirea mântuirii, pe faptul de a ne lăsa iubiți: mai întâi Marea Roșie, apoi Muntele Sinai. Mai întâi salvarea: Dumnezeu salvează poporul său în Marea Roșie; apoi pe Muntele Sinai îi spune ce trebuie să facă. Însă acel popor știe că aceste lucruri le face pentru că a fost salvat de un Tată care-l iubește.

Recunoștința este o trăsătură caracteristică a inimii vizitate de Duhul Sfânt; pentru a asculta de Dumnezeu înainte de toate trebuie amintite binefacerile sale. Spune sfântul Vasile: „Cine nu lasă să cadă în uitare aceste binefaceri, se orientează spre virtutea bună și spre orice faptă de dreptate” (Reguli scurte, 56). Unde ne duc toate acestea? Să facem un exercițiu de memorie[3]: câte lucruri frumoase a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi! Cât de generos este Tatăl nostru ceresc! Acum eu aș vrea să vă propun un mic exercițiu, în tăcere, fiecare să răspundă în inima sa. Câte lucruri frumoase a făcut Dumnezeu pentru mine? Aceasta este întrebarea. În tăcere fiecare dintre noi să răspundă. Câte lucruri frumoase a făcut Dumnezeu pentru mine? Și aceasta este eliberarea lui Dumnezeu. Dumnezeu face atâtea lucruri frumoase și ne eliberează.

Și totuși cineva poate să simtă că încă n-a trăit o adevărată experiență a eliberării lui Dumnezeu. Asta se poate întâmpla. Ar putea să fie ca să ne privim înăuntru și să găsim numai simțul datoriei, o spiritualitate de slujitori și nu de fii. Ce este de făcut în acest caz? Așa cum a făcut poporul ales. Spune cartea Exodului: „Fiii lui Israel gemeau sub povara sclaviei și strigau, iar strigătele lor de sub povara sclaviei au urcat până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit geamătul lor. Dumnezeu și-a adus aminte de legământul său cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob. Dumnezeu a privit spre fiii lui Israel și a luat Dumnezeu cunoștință de ei” (Ex 2,23-25). Dumnezeu se gândește la mine.

Acțiunea eliberatoare a lui Dumnezeu pusă la începutul Decalogului – adică al poruncilor – este răspunsul la această plângere. Noi nu ne mântuim singuri, ci de la noi poate să pornească un strigăt de ajutor: „Doamne, salvează-mă, Doamne, învață-mă drumul, Doamne, mângâie-mă, Doamne, dă-mi un pic de bucurie”. Acesta este un strigăt care cere ajutor. Asta ne revine nouă: cere să fim eliberați de egoism, de păcat, de lanțurile sclaviei. Acest strigăt este important, este rugăciune, este conștiință a ceea ce există încă oprimat și neeliberat în noi. Există atâtea lucruri neeliberate în sufletul nostru. „Salvează-mă, ajută-mă, eliberează-mă”. Aceasta este o frumoasă rugăciune către Domnul. Dumnezeu așteaptă acel strigăt, pentru că poate și vrea să frângă lanțurile noastre; Dumnezeu nu ne-a chemat la viață pentru a rămâne oprimați, ci pentru a fi liberi și a trăi în recunoștință, ascultând cu bucurie de Cel care ne-a dat atât de mult, infinit mai mult decât am putea noi să-i dăm Lui vreodată. Este frumos acest lucru. Dumnezeu să fie mereu binecuvântat pentru tot ceea ce a făcut, face și va face în noi!

Salut adresat pelerinilor din Organizația „Deaf Catholic Youth Initiative of the Americas” în Aula „Paul al VI-lea”

Bună ziua!

Adresez un călduros bun-venit grupului „Deaf Catholic Youth Initiative of the Americas”. Mă rog pentru ca pelerinajul vostru, pe care l-ați numit „Un timp pentru a merge cu Isus” – să vă poată ajuta să creșteți în iubirea față de Cristos și unii față de alții. Domnul rezervă un loc special în inima sa pentru oricine prezintă vreo dezabilitate și așa este și pentru succesorul sfântului Petru! Sper ca timpul pe care-l veți petrece la Roma să vă îmbogățească spiritual și să întărească mărturia voastră față de iubirea lui Dumnezeu față de toți fiii săi. Voi continuați călătoria voastră, vă cer, cu rugăminte, să vă amintiți să vă rugați pentru mine. Fie ca Dumnezeu Atotputernicul să vă binecuvânteze din belșug pe voi toți.

Salut adresat delegației Organizației „Special Olympics” în Aula „Paul al VI-lea”

Adresez un bun-venit special delegației organizației „Special Olympics” cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a întemeierii sale. Lumea sportului oferă o oportunitate deosebită persoanelor de a crește în înțelegerea și prietenia reciprocă și eu mă rog pentru ca această Flacără Olimpică să poată fi un semn de bucurie și de speranță în Domnul, care acordă darurile unității și păcii fiilor săi. Asupra tuturor celor care susțin finalitățile lui „Special Olympics”, cu plăcere invoc binecuvântările de bucurie și de pace ale lui Dumnezeu Atotputernicul.

Note:
[1] În tradiția rabinică se găsește un text iluminant în acest sens: „De ce n-au fost proclamate cele 10 cuvinte la începutul Torei? […] Cu ce se poate asemăna? Cu unul care asumând conducerea unui oraș i-a întrebat pe locuitori: «Pot să domnesc asupra voastră?». Dar ei răspund: «Ce ne-ai făcut bine pentru ca tu să pretinzi să domnește asupra noastră?». Și atunci ce a făcut? Le-a construit ziduri de apărare și o canalizare pentru a asigura orașului apă; apoi s-a luptat pentru ei în războaie. Și când a întrebat din nou: «Pot să domnesc asupra voastră?», ei i-au răspuns: «Da, da». Tot așa și Domnul l-a scos pe Israel din Egipt, a despărțit marea pentru ei, a făcut să coboare mana pentru ei și în sfârșit a luptat în război pentru ei împotriva lui Amalec. Și când i-a întrebat: «Pot să domnesc asupra voastră?», ei i-au răspuns: «Da, da» (Il dono della Torah. Commento al decalogo di Es 20 nella Mekilta di R. Ishamael, Roma 1982, pag. 49).
[2] Cf. Benedict al XVI-lea, Scrisoarea enciclică Deus caritas est, 17: «Istoria iubirii dintre Dumnezeu și om constă tocmai în faptul că această comuniune de voință crește în comuniunea de gândire și de sentiment și, astfel, voința noastră și voința lui Dumnezeu coincid mereu mai mult: voința lui Dumnezeu nu mai este pentru mine o voință străină, pe care poruncile mi-o impun din afară, ci ea este propria mea voință, în baza experienței că, de fapt, Dumnezeu este mai interior mie însumi decât îmi sunt eu mie însumi. Atunci crește uitarea de sine în Dumnezeu și Dumnezeu devine bucuria noastră».
[3] Cf. Omilia la Liturghia la „Sfânta Marta”, 7 octombrie 2014: «[Ce înseamnă a ne ruga?] Înseamnă a comemora în fața lui Dumnezeu istoria noastră. Pentru că istoria noastră [este] istoria iubirii sale față de noi». Cf. Detti e fatti dei padri del deserto, Milano 1975, pag. 71: «Uitarea este rădăcina tuturor relelor».

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 27.06.2018
Publicarea pe acest sit: 27.06.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.