Discursul Papei către delegaţia Patriarhiei de Constantinopol

Discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
adresat delegației Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol
cu ocazia solemnității Ss Ap Petru și Paul
joi, 28 iunie 2012

„Preamăriți-l pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele lui împreună” (Ps 34,4)

Iubiți frați în Cristos,

În această fericită împrejurare a sărbătorii sfinților Petru și Paul, patroni ai Cetății și ai Bisericii Romei, îmi este deosebit de plăcut să vă primesc cu cuvintele Psalmului care vor fi cântate în solemna liturgie euharistică în cinstea acestor doi mari apostoli și martiri. Formulându-vă un bun-venit călduros, vă cer să-i spuneți Sanctității Sale Bartolomeu I și Sfântului Sinod sentimentele iubirii mele fraterne și a recunoștinței mele vii pentru că a voit să trimită și anul acesta vrednici reprezentanți ca să participe la această celebrare a noastră și să duceți un salut cordial clerului, călugărilor și tuturor credincioșilor din Patriarhia Ecumenică.

Prezența voastră aici la Roma cu ocazia festivității liturgice a sfinților Petru și Paul ne oferă o oportunitate specială de a înălța cântarea noastră de laudă pentru minunățiile pe care harul divin, de la care provine orice bine, le-a săvârșit în viața celor doi apostoli, făcându-i vrednici să intre triumfători în gloria cerească după ce au trecut prin baia regeneratoare a martiriului. În afară de asta, sărbătoarea sfinților Petru și Paul ne dă posibilitatea de a-i mulțumi împreună Domnului pentru lucrările extraordinare pe care El le-a săvârșit și continuă să le săvârșească prin apostoli în viața Bisericii. Predica lor, pecetluită de mărturia martiriului, este fundamentul trainic și peren pe care se zidește Biserica și în fidelitatea față de depozitul credinței transmis de ei găsim rădăcinile comuniunii pe care deja o experimentăm între noi.

Venerați frați, în această întâlnire a noastră de astăzi, în timp ce încredințăm mijlocirii glorioșilor apostoli și martiri Petru și Paul rugăciunea noastră pentru ca Domnul, bogat în milostivire, să ne dea harul de a ajunge curând la ziua fericită în care vom putea împărtăși masa euharistică, înălțăm glasurile noastre în imnul de laudă adus lui Dumnezeu pentru drumul de pace și de reconciliere pe care El ni-l dăruiește să-l parcurgem împreună. Anul acesta este a cincizecea aniversare a deschiderii Conciliului al II-lea din Vatican, care va fi celebrată în mod solemn la 11 octombrie. Chiar concomitent cu acest Conciliu, la care, cum bine știți, erau prezenți câțiva reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice în calitate de Delegați fraterni, a început o nouă fază importantă a relațiilor dintre Bisericile noastre. Vrem să-l lăudăm pe Domnul înainte de toate pentru redescoperirea fraternității profunde care ne leagă, de asemenea și pentru drumul parcurs în acești ani de Comisia Mixtă Internațională pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă în ansamblul ei, cu dorința ca și în faza actuală să se poată face progrese.

Amintind aniversarea Conciliului al II-lea din Vatican, mi se pare necesar să amintesc figura și activitatea neuitatului Patriarh Ecumenic Athenagoras, de la a cărui dispariție se vor împlini peste câteva zile patruzeci de ani. Patriarhul Athenagoras, împreună cu Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea și cu Slujitorul lui Dumnezeu Papa Paul al VI-lea, însuflețiți de acea pasiune pentru unitatea Bisericii care provine din credința în Cristos Domnul, s-au făcut promotori ai unor inițiative curajoase care au deschis drumul pentru relații reînnoite între Patriarhia Ecumenică și Biserica Catolică. Este pentru mine motiv de bucurie deosebită să constat că Sanctitatea Sa Bartolomeu I urmează, cu reînnoită fidelitate și creativitate rodnică, drumul trasat de Predecesorii săi Patriarhii Athenagoras și Dimitrios, remarcându-se la nivel internațional prin deschiderea sa la dialogul dintre creștini și pentru angajarea în slujba vestirii Evangheliei în lumea contemporană.

Eminență, iubiți membri ai delegației, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezența voastră aici în mijlocul nostru, vă asigur de rugăciunea mea pentru ca Domnul să dea sănătate și putere Sanctității Sale Bartolomeu I și să dea prosperitate și pace Patriarhiei Ecumenice. Dumnezeu atotputernicul să ne dăruiască o comuniune tot mai deplină după voința Sa, pentru ca să-l putem preamări mereu numele Său „cu o singură inimă și un singur suflet” (Fap 4,32).

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.06.2012
Publicarea pe acest sit: 29.06.2012
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.