Discursul Papei către autoritățile malgașe

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
de la întâlnirea cu autoritățile,
cu societatea civilă și cu corpul diplomatic
Antananarivo, Madagascar,
sâmbătă, 7 septembrie 2019

Domnule președinte,
Domnule prim ministru,
Doamnelor și domnilor membrii ai guvernului și ai corpului diplomatic,
Stimate autorități,
Reprezentanți ai diferitelor confesiuni religioase și ai societății civile,
Doamnelor și domnilor!

Îl salut cordial pe președintele Republicii Madagascar și îi mulțumesc pentru invitația gentilă de a vizita această țară, precum și pentru cuvintele de bun-venit pe care mi le-a adresat. Dumneavoastră, domnule președinte, ați vorbit cu pasiune, ați vorbit cu iubire față de poporul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mărturia dumneavoastră de patriot. Salut și pe primul ministru, pe membrii guvernului, al corpului diplomatic și pe reprezentanții societății civile. Și adresez un salut fratern episcopilor, membrilor Bisericii catolice, reprezentanților altor confesiuni creștine și ai diferitelor religii. Mulțumesc tuturor persoanelor și instituțiilor care au făcut posibilă această călătorie, îndeosebi poporului malgaș care ne primește cu mare ospitalitate.

În preambulul Constituției Republicii voastre ați voit să pecetluiți una din valorile fundamentale ale culturii malgașe: fihavanana, care evocă spiritul de împărtășire, ajutor reciproc și solidaritate. Include și importanța legăturilor familiale, a prieteniei și a bunăvoinței dintre oameni și față de natură. Așa se revelează „sufletul” poporului vostru și acele trăsături speciale care îl disting, îl constituie și permit să reziste cu curaj și abnegație la multele adversități și dificultăți pe care trebuie să le înfrunte zilnic. Dacă trebuie să recunoaștem, să valorizăm și să apreciem această țară binecuvântată pentru frumusețea sa și bogăția sa naturală inestimabilă, nu este mai puțin important să facem asta și pentru acest „suflet” care vă dă forța de a rămâne angajați cu aina (adică viața), așa cum bine a amintit părintele Antonio di Padova Rahajarizafy, S.J.

După ce națiunea voastră a recâștigat independența sa, ea aspiră la stabilitate și la pace, realizând o alternanță democratică pozitivă și atestă respectarea complementarității stilurilor și proiectelor. Și asta demonstrează că „politica este un vehicul fundamental pentru a construi cetățenia și lucrările omului” (Mesaj pentru a 52-a Zi Mondială a Păcii, 1 ianuarie 2019) când este trăită ca slujire adusă colectivității umane. Este clar, așadar, că funcția și responsabilitatea politică constituie o provocare continuă pentru aceia care au misiunea de a sluji și a proteja proprii cetățeni, îndeosebi pe cei mai vulnerabili, și de a favoriza condițiile pentru o dezvoltare demnă și justă, implicând toți actorii societății civile. Pentru că, așa cum amintea sfântul Paul al VI-lea, dezvoltarea unei națiuni „nu se reduce la simpla creștere economică. Pentru a fi dezvoltare autentică, trebuie să fie integrală, ceea ce înseamnă că este îndreptată spre promovarea fiecărui om și a omului întreg” (Enciclica Populorum progressio, 14).

În această perspectivă, vă încurajez să luptați cu putere și determinare împotriva tuturor formelor endemice de corupție și de speculă care măresc disparitatea socială și să înfruntați situațiile de mare precaritate și de excludere care generează mereu condiții de sărăcie inumană. De aici necesitatea de a introduce toate medierile structurale care pot să asigure o mai bună distribuire a profitului și o promovare integrală a tuturor locuitorilor, îndeosebi a celor mai săraci. Această promovare nu se poate limita numai la asistență, ci cere recunoașterea subiecților juridici chemați să participe pe deplin la construirea viitorului lor (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 204-205).

În afară de asta, am învățat că nu putem vorbi despre dezvoltare integrală fără a acorda atenție casei noastre comune și a ne îngriji de ea. Nu este vorba numai de a găsi instrumentele pentru a ocroti resursele naturale, ci de a căuta „soluții integrale, care să ia în considerare interacțiunile sistemelor naturale între ele și cu sistemele sociale. Nu există două crize separate, una a mediului și alta socială, ci o singură și complexă criză socio-ambientală” (Enciclica Laudato si’, 139).

Frumoasa voastră insulă Madagascar este bogată în biodiversitate vegetală și animală și această bogăție este deosebit de amenințată de despădurirea excesivă în folosul câtorva; degradarea sa compromite viitorul țării și al casei noastre comune. Așa cum știți, pădurile rămase sunt amenințate de incendii, de braconaj, de tăierea necontrolată a lemnului prețios. Biodiversitatea vegetală și animală este în pericol din cauza contrabandei și a exporturilor ilegale. Este adevărat că, pentru populațiile interesate, multe din aceste activități care dăunează ambientului sunt cele care asigură pentru moment supraviețuirea lor. Așadar este important de a crea ocupații și activități generatoare de profit care să respecte ambientul și să ajute persoanele să iasă din sărăcie. Cu alte cuvinte, nu poate să există o adevărată abordare ecologică nici o acțiune concretă de tutelare a ambientului fără o dreptate socială care să garanteze dreptul la destinația comună a bunurilor pământului generațiilor actuale, dar și celor viitoare.

Pe acest drum trebuie să ne angajăm toți, inclusiv comunitatea internațională. Mulți din reprezentanții săi sunt prezenți astăzi. Trebuie recunoscut că ajutorul furnizat de aceste organizații internaționale pentru dezvoltarea țării este mare și că face vizibilă deschiderea Madagascarului către lume. Riscul este ca această deschidere să devină o presupusă „cultură universală” care disprețuiește, îngroapă și suprimă patrimoniul cultural al fiecărui popor. Globalizarea economică, a cărei limite sunt tot mai evidente, n-ar trebui să ducă la o omogenizare culturală. Dacă luăm parte la un proces în care respectăm prioritățile și stilurile de viață originare și în care așteptările cetățenilor sunt onorate, vom face în așa fel încât ajutorul furnizat de comunitatea internațională să nu fie unica garanție a dezvoltării țării; poporul însuși va fi cel care progresiv se va ocupa de el, devenind artizan al propriului destin.

Iată de ce trebuie să acordăm o atenție și un respect deosebit societății civile locale, poporului local. Susținând inițiativele sale și acțiunile sale, glasul celor nu au glas va fi făcut mai auzibil, precum și diferitele armonii, chiar contrastante, ale unei comunități naționale care caută propria unitate. Vă invit să vă imaginați acest parcurs în care nimeni nu este dat la o parte, sau merge singur sau se pierde.

Ca Biserică, vrem să imităm atitudinea de dialog a conaționalei voastre, fericita Victoire Rasoamanarivo, pe care sfântul Ioan Paul al II-lea a beatificat-o în vizita sa de acum treizeci de ani. Mărturia sa de iubire față de țara sa și față de tradițiile sale, slujirea adusă celor mai săraci ca semn al credinței sale în Isus Cristos ne arată calea pe care și noi suntem chemați s-o parcurgem

Domnule președinte, doamnelor și domnilor, doresc să reafirm voința și disponibilitatea Bisericii catolice din Madagascar de a contribui, într-un dialog permanent cu creștinii de alte confesiuni, cu membrii celorlalte religii și cu actorii societății civile, la venirea unei adevărate fraternități care să valorizeze mereu fihavanana, promovând dezvoltarea umană integrală, pentru ca nimeni să nu fie exclus.

Cu această speranță, îi cer lui Dumnezeu să binecuvânteze Madagascarul și pe cei care locuiesc aici, să păstreze frumoasa voastră insulă pașnică și primitoare și s-o facă prosperă și fericită! Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.09.2019
Publicarea pe acest sit: 07.09.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.