Discursul Papei adresat plenarei Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat plenarei Consiliului Pontifical
pentru Promovarea Unității Creștinilor
miercuri, 28 septembrie 2018

Domnilor cardinali,
Iubiți frați episcopi și preoți,
Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să vă primesc și îi sunt recunoscător cardinalului Koch pentru cuvintele pe care mi le-a adresat. Vă salut și vă mulțumesc din inimă vouă tuturor, colaboratori, membri și consultanți ai Consiliului Pontifical, pentru că prin angajarea voastră zilnică mă ajutați să ofer slujirea mea de episcop de Roma ca slujire de unitate și de comuniune, cu modalități și forme diferite, pentru toți cei care cred în Cristos.

Recent, câteva întâlniri cu creștini de diferite tradiții au fost de mare importanță și întărire. A ne ruga împreună cu conducătorii Bisericilor ortodoxe și ortodoxe orientale la Bari, în comuniune cu cei care suferă în iubitul și chinuitul Orient Mijlociu, ne-a amintit că nu putem rămâne indiferenți în fața pătimirilor, din păcate încă actuale, ale atâtor frați și surori ai noștri. A ne uni cu creștinii de diferite tradiții la Geneva, în cadrul celei de-a șaptezecea aniversări a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a fost ocazia pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru roadele îmbelșugate ale mișcării ecumenice și pentru a reînnoi angajarea noastră ireversibilă în promovarea unei unități tot mai mari între cei care cred. a celebra împreună cu mulți frați penticostali a 50-a aniversare a Reînnoirii Carismatice Catolice la Roma, la Circo Massimo, într-unul dintre locurile în care creștinii din primele secole au suferit mai mult din cauza lui Cristos, a permis catolicilor și protestanților să manifeste darurile și carismele dăruite de același Duh într-o simfonie de laudă adusă Domnului Isus, reînnoind angajarea de a îndeplini mandatul misionar până la marginile pământului. Acesta au fost câteva momente mai importante ale acelui parcurs ecumenic pe care toți creștinii sunt chemați să-l realizeze mergând împreună, rugându-se împreună și muncind împreună, așteptând ca Domnul să ne conducă la refacerea unității depline. Și aș vrea să adaug și reuniunea anuală – Eminența Sa a fost prezent la două dintre ele – cu grupul „Tineri 17” din Statele Unite și păstorii…: este o mare prietenie și familiaritate care ajută mult.

Tema aleasă pentru Adunarea Plenară – „Penticostali, carismatici și evanghelici: impact asupra conceptului de unitate” – este foarte actuală. Creșterea constantă a acestor noi exprimări de viață creștină reprezintă un fenomen foarte semnificativ, care nu poate să fie neglijat. Formele concrete ale comunităților inspirate din aceste mișcări sunt adesea legate la contextul geografic, cultural și social deosebit în care se dezvoltă și de aceea această scurtă reflecție a mea nu va ține cont de fiecare situație, ci se va referi la fenomenul în ansamblu.

Înainte de toate, avem datoria să discernem și să recunoaștem prezența Duhului Sfânt în aceste comunități, încercând să construim cu ele legături de fraternitate autentică. Acest lucru va fi posibil înmulțind ocaziile de întâlnire și depășind neîncrederea reciprocă, motivată de multe ori de necunoaștere sau de lipsa de înțelegere. Și eu aș vrea să vă ofer o experiență personală și să fac un mea culpa. Când eram [superior] provincial, am interzis iezuiților să intre în raporturi cu aceste persoane – cu Reînnoirea Catolică – și am spus că părea mai mult o „școală de samba” decât o reuniune de rugăciune! Apoi am cerut iertare, și ca episcop aveam un raport frumos cu ei, cu Liturghia în catedrală… Dar este nevoie de un drum pentru a înțelege. Printre diferitele activități care pot fi împărtășite sunt rugăciunea, ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, slujirea adusă celor nevoiași, vestirea Evangheliei, apărarea demnității persoanei și a vieții umane. Într-o frecventare fraternă reciprocă, noi catolicii vom putea învăța să apreciem experiența atâtor comunități care, adesea în moduri diferite de cele cu care suntem obișnuiți, trăiesc credința lor, aduc laudă lui Dumnezeu și mărturisesc Evanghelia carității. În același timp, ei vor fi ajutați să depășească prejudecățile cu privire la Biserica catolică și să recunoască faptul că în comoara inestimabilă a tradiției, primită de la apostoli și păstrată în decursul istoriei, Duhul Sfânt nu este deloc stins sau sufocat, ci continuă să lucreze în mod eficace.

Sunt conștient că, în multe cazuri, relațiile dintre catolici și protestanți, carismatici și evanghelici nu sunt ușoare. Apariția neașteptată de noi comunități, legate de personalitatea unor predicatori, contrastează puternic cu principiile și experiența ecleziologice ale Bisericilor istorice și poate ascunde pericolul de a ne lăsa transportați de valurile emoționale ale momentului sau de a închide experiența de credință în medii protejate și asiguratoare. Faptul că nu puțini catolici sunt atrași de aceste comunități este motiv de iritare, dar poate să devină, din partea noastră, motiv de examinare personală și de reînnoire pastorală.

De fapt, sunt multe comunitățile care, inspirate din aceste mișcări, trăiesc experiențe creștine autentice în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu și în docilitate față de acțiunea Duhului, care duce la iubire, la mărturie și la slujire. Și aceste comunități, așa cum a învățat Conciliul al II-lea din Vatican, nu sunt deloc lipsite de semnificație și de valoare în misterul mântuirii (cf. Unitatis redintegratio, 3). Catolicii pot să primească acele bogății care, sub călăuzirea Duhului, contribuie mult la împlinirea misiunii de a vesti Evanghelia până la marginile pământului. De fapt, Biserica crește în fidelitate față de Duhul Sfânt cu cât învață mai mult să nu-l domesticească, ci să primească fără frică și în același timp cu discernământ serios noutatea sa proaspătă. Duhul Sfânt este mereu noutate. Mereu. Și trebuie să ne obișnuim. Este noutate care ne face să înțelegem lucrurile mai profund, cu mai multă lumină, și ne face să schimbăm atâtea obișnuințe, chiar obișnuințe disciplinare. Dar El este Stăpânul noutăților. Isus ne-a spus că El ne va învăța; ne va aminti ceea ce El ne-a învățat, și apoi ne va învăța. Trebuie să fim deschiși la asta. Deci trebuie să evităm să ne acomodăm pe poziții statice și imutabile, pentru a îmbrățișa riscul, pentru a îmbrățișa riscul de a se aventura în promovarea unității: cu ascultare eclezială fidelă și fără a stinge Duhul (cf. 1Tes 5,19). Dumnezeu este cel care creează și recreează noutatea vieții creștine și același Duh conduce totul la unitatea adevărată, care nu este uniformitate. Pentru aceasta deschiderea inimii, căutarea comuniunii și discernământul atent sunt atitudinile care vor trebui să caracterizeze raporturile noastre, conform Duhului.

În asta, dialogurile duse înainte de Consiliul vostru Pontifical cu penticostalii, cu carismaticii și cu evanghelicii la nivel internațional, și prin inițiative ca Global Christian Forum, reprezintă o contribuție semnificativă și o încurajare de a dezvolta relații mai bune la nivel local.

Săptămâna aceasta am avut bucuria de a avea experiențe ecumenice mature în „Țara mariană”: celebrarea ecumenică în capitala Letoniei, apoi întâlnirea ecumenică în fața Porții Sfintei Fecioare Maria la Vilnius… Au fost momente de maturitate ecumenică. Niciodată nu m-am gândit că mișcarea ecumenică era – în acele locuri – atât de matură. Având certitudinea că pot să mă bazez pe dedicarea voastră, precum și pe rugăciunea voastră pentru mine, vă reînnoiesc recunoștința mea și din inimă vă dau Binecuvântarea mea.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.09.2018
Publicarea pe acest sit: 28.09.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.