Discursul Papei adresat plenarei Consiliului Pontifical pentru Laici

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Adunarea Plenară
a Consiliului Pontifical pentru Laici
7 ianuarie 2015

Iubiți frați și surori,

Cu bucurie primesc Consiliul Pontifical pentru Laici reunit în Adunare Plenară. Îi mulțumesc cardinalului președinte pentru cuvintele pe care mi le-a adresat.

Timpul care a trecut de la ultima voastră Adunare Plenară a fost pentru voi o perioadă de activitate și de realizare de inițiative apostolice. În ele ați adoptată Exortația apostolică Evangelii gaudium ca text programatic și ca busolă pentru a orienta reflecția voastră și acțiunea voastră. Anul care a început de puțin timp va marca o dată importantă: a 50-a aniversarea a încheierii Conciliului al II-lea din Vatican. În această privință știu că pregătiți în mod oportun un act comemorativ al publicării decretului despre apostolatul laicilor Apostolicam actuositatem. Încurajez această inițiativă, care nu privește numai la trecutul, ci la prezentul și la viitorul Bisericii.

Tema pe care ați ales-o pentru această Adunare Plenară, A-l întâlni pe Dumnezeu în inima orașului, se situează pe urma invitației din Evangelii gaudium de a intra în „provocările culturilor urbane” (nr. 71-75). Fenomenul urbanismului a asumat de acum dimensiuni globale: peste jumătate dintre oamenii de pe planetă trăiesc în orașe. Și contextul urban are un impact puternic asupra mentalității, culturii, stilurilor de viață, relațiilor interpersonale, religiozității persoanelor. În acest context, așa de variat și complex, Biserica nu mai este unica „promotoare de sens” și creștinii trebuie să absoarbă „limbaje, simboluri, mesaje și paradigme care oferă noi orientări de viață, adesea în contrast cu Evanghelia” (ibid., 73). Orașele prezintă mari oportunități și mari riscuri: pot să fie magnifice spații de libertate și de realizare umană, dar și teribile spații de dezumanizare și de nefericire. Pare chiar că fiecare oraș, chiar și acela care apare mai înfloritor și ordonat, are capacitatea de a genera înlăuntrul său un întunecat „anti-oraș”. Pare că împreună cu cetățenii există și ne-cetățenii: persoane invizibile, sărace în mijloace și în căldură umană, care locuiesc „non-locuri”, care trăiesc „non-relații”. Este vorba despre indivizi spre care nimeni nu îndreaptă o privire, o atenție, un interes. Nu sunt numai „anonimii”; sunt „anti-oamenii”. Și acest lucru este teribil.

Dar în fața acestor triste scenarii trebuie să ne amintim mereu că Dumnezeu nu a abandonat orașul; El locuiește în oraș. Titlul Adunării Plenare vrea tocmai să sublinieze că este posibil a-l întâlni pe Dumnezeu în inima cetății. Acest lucru este foarte frumos. Da, Dumnezeu continuă să fie prezent și în orașele noastre așa de frenetice și distrate! De aceea este necesar să nu ne lăsăm cuprinși niciodată de pesimism și de defetism, ci să avem o privire de credință asupra orașului, o privire contemplativă „care să-l descopere pe acel Dumnezeu care locuiește în casele sale, pe străzile sale, în piețele sale” (ibid., 71). Și Dumnezeu nu este niciodată absent din oraș pentru că nu este niciodată absent din inima omului! De fapt, „prezența lui Dumnezeu însoțește căutarea sinceră pe care persoane și grupuri o fac pentru a găsi sprijin și sens pentru viața lor” (ibid.). Biserica vrea să fie în slujba acestei căutări sincere care există în atâtea inimi și care le face deschise la Dumnezeu. Credincioșii laici, mai ales, sunt chemați să iasă fără teamă pentru a merge în întâmpinarea oamenilor din orașe: în activitățile zilnice, în muncă, individual sau ca familii, împreună cu parohia sau în mișcările ecleziale din care fac parte, pot să dărâme zidul de anonimat și de indiferență care adesea domnește suveran în orașe. Este vorba de a găsi curajul de a face primul pas de apropiere de ceilalți, pentru a fi apostoli ai cartierului.

Devenind vestitori bucuroși ai Evangheliei pentru concetățenii lor, credincioșii laici descoperă că există multe inimi pe care Duhul Sfânt le-a pregătit deja pentru a primi mărturia lor, apropierea lor, atenția lor. În oraș există adesea un teren de apostolat mult mai fertil decât își imaginează atâția. De aceea este important a avea grijă de formarea laicilor: a-i educa să aibă această privire de credință, plină de speranță, care să știe să vadă orașul cu ochii lui Dumnezeu. A vedea orașul cu ochii lui Dumnezeu. A-i încuraja să trăiască Evanghelia, știind că orice viață trăită creștinește are mereu un puternic impact social. În același timp, este necesar să se alimenteze în ei dorința mărturiei, pentru ca să poată dărui altora cu iubire darul credinței pe care l-au primit, însoțind cu afect pe acei frați ai lor care fac primii pași în viața de credință. Într-un cuvânt: laicii sunt chemați să trăiască un umil protagonism în Biserică și să devină ferment de viață creștină pentru tot orașul.

În afară de asta, este important ca, în acest reînnoit elan misionar față de oraș, credincioșii laici, în comuniune cu păstorii lor, să știe să propună inima Evangheliei, nu „adaosurile” sale. Și arhiepiscopul de atunci Montini, persoanelor implicate în marea misiune citadină din Milano, le vorbea despre „căutarea esențialului” și invita să fim înainte de toate noi înșine „esențiali”, adică adevărați, genuini, și să trăim din ceea ce contează cu adevărat (cf. Discursuri și scrieri milaneze 1954-1963, Institutul Paul al VI-lea, Brescia-Roma, 1997-1998, pag. 1483). Numai așa se poate propune în forța sa, în frumusețea sa, în simplitatea sa, vestea eliberatoare a iubirii lui Dumnezeu și a mântuirii pe care Cristos ne-o oferă. Numai așa se merge cu acea atitudine de respect spre persoane; se oferă esențialul Evangheliei.

Încredințez munca voastră și proiectele voastre ocrotirii materne a Fecioarei Maria, pelerină împreună cu Fiul său în vestirea Evangheliei, din sat în sat, din cetate în cetate, și împart din inimă vouă tuturor și celor dragi ai voștri Binecuvântarea mea. Și vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.02.2015
Publicarea pe acest sit: 08.02.2015
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.