Discursul Papei adresat plenarei Consiliului Pontifical pentru Cultură

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la plenara
Consiliului Pontifical pentru Cultură
Vatican, 7 februarie 2015

Iubiți frați și surori,

Vă primesc cu plăcere la sfârșitul Adunării voastre Plenare, în care ați fost angajați în reflecție și în cercetare despre tema Culturile feminine: egalitate și diferență. Îi mulțumesc cardinalului Ravasi pentru cuvintele adresate și în numele vostru al tuturor. Doresc să exprim recunoștința mea îndeosebi femeilor prezente, dar și tuturor celor care – și știu că sunt multe – care au contribuit în diferite moduri la pregătirea și la realizarea acestei lucrări.

Tema care a fost aleasă de voi este foarte îndrăgită de mine și deja în diferite ocazii am avut ocazia s-o ating și să invit la aprofundarea ei. Este vorba de a studia criterii și modalități noi pentru ca femeile să se simtă nu oaspete, ci pe deplin părtașe ale diferitelor domenii ale vieții sociale și ecleziale. Biserica este femeie, este Biserica (la feminin), nu Biserica (la masculin). Aceasta este o provocare ce nu mai poate fi amânată. Spun asta păstorilor comunităților creștine, care reprezintă aici Biserica universală, dar și laicelor și laicilor în diferite moduri angajați în cultură, în educație, în economie, în politică, în lumea muncii, în familii, în instituțiile religioase.

Ordinea tematicilor programată de voi pentru dezvoltarea lucrării din aceste zile – lucrare ce cu siguranță va continua și în viitor – îmi permite să vă indic un itinerar, să vă ofer câteva linii-călăuzitoare pentru a dezvolta această angajare în orice parte a pământului, în inima tuturor culturilor, în dialog cu diferitele apartenențe religioase.

Prima tematică este: Între egalitate și diferență: în căutarea unui echilibru. Însă un echilibru care să fie armonios, nu numai echilibrat. Acest aspect nu trebuie tratat în mod ideologic, pentru că „lupa” ideologiei împiedică să se vadă bine realitatea. Egalitatea și diferența femeilor – ca de altfel al bărbaților – se percep mai bine în perspectiva lui cu, a relației, decât în cea a lui împotrivă. De mult timp am lăsat în urma noastră, cel puțin în societățile occidentale, modelul subordonării sociale femeii față de bărbat, un model secular care, însă, nu a epuizat niciodată complet efectele sale negative. Am depășit și un al doilea model, cel al purei și simplei parități, aplicată în mod mecanic, și a egalității absolute. S-a configurat astfel o nouă paradigmă, cea a reciprocității în echivalență și în diferență. Așadar, relația bărbat-femeie ar trebuie să recunoască faptul că ambii sunt necesari deoarece posedă, e adevărat, o natură identică, dar cu modalități proprii. Una este necesară pentru celălalt, și viceversa, pentru ca să se împlinească într-adevăr plinătatea persoanei.

A doua tematică: „Generativitatea” drept cod simbolic. Ea îndreaptă o privire intensă tuturor mamelor și lărgește orizontul la transmiterea și la ocrotirea vieții, nelimitată la sfera biologică, pe care am putea s-o sintetizăm în jurul a patru verbe: a dori, a aduce pe lume, a se îngriji și a lăsa să plece.

În acest domeniu, am prezent și încurajez contribuția atâtor femeie care lucrează în familie, în domeniul educației la credință, în activitatea pastorală, în formarea școlară, dar și în structurile sociale, culturale și economice. Voi femeilor știți să întrupați fața duioasă a lui Dumnezeu, milostivirea sa, care se traduce în disponibilitate mai mult de a dărui timp decât de a ocupa spații, de a primi în loc de a exclude. În acest sens, în place să descriu dimensiunea feminină a Bisericii ca sân primitor care regenerează la viață.

A treia tematică: Trupul feminin între cultură și biologie, ne amintește frumusețea și armonia trupului pe care Dumnezeu l-a dăruit femeii, dar și rănile dureroase provocate lor ca femei, uneori cu violență teribilă. Simbol de viață, trupul feminin este, din păcate adesea, agresat și batjocorit și de cei care ar trebui să-i fie păzitori și însoțitori de viață.

Multele forme de sclavie, de comerț, de mutilare a trupului femeilor, ne angajează așadar să lucrăm pentru a înfrânge această formă de degradare care îl reduce la un simplu obiect de vândut în diferite piețe. Doresc să atrag atenția, în acest context, cu privire la situația dureroasă a atâtor femei sărace, constrânse să trăiască în condiții de pericol, de exploatare, izolate la marginile societăților și făcute victime ale unei culturi a rebutului.

A patra tematică: Femeile și religia: fugă sau căutare de participare la viața Bisericii? Aici credincioșii sunt interpelați în mod deosebit. Sunt convins de urgența de a oferi spații femeilor în viața Bisericii și de a le primi, ținând cont de sensibilitățile culturale și sociale specifice și schimbate. De aceea, este de dorit o prezență feminină mai capilară și incisivă în comunități, așa încât să putem vedea multe femei implicate în responsabilitățile pastorale, în însoțirea persoanelor, familiilor și grupurilor, precum și în reflecția teologică.

Nu se poate uita rolul de neînlocuit al femeii în familie. Capacitățile de delicatețe, sensibilitate și duioșie deosebită, de care este bogat sufletul feminin, reprezintă nu numai o forță genuină pentru viața familiilor, pentru iradierea unui climat de seninătate și de armonie, dar și o realitate fără de care vocația umană ar fi irealizabilă.

În afară de asta, e vorba de a încuraja și de a promova prezența eficace a femeilor în atâtea domenii ale sferei publice, în lumea muncii și în locurile unde sunt adoptate deciziile cele mai importate și în același timp de a menține prezența și atenția lor preferențială și cu totul specială în și pentru familie. Nu trebuie lăsate numai femeile să poarte această povară și să ia decizii, ci toate instituțiile, inclusiv comunitate eclezială, sunt chemate să garanteze libertatea de alegere pentru femei, pentru ca să aibă posibilitatea de a asuma responsabilități sociale și ecleziale, într-un mod armonios cu viața familiară.

Dragi prieteni și dragi prietene, vă încurajez să duceți înainte această angajare, pe care o încredințez mijlocirii Sfintei Fecioare Maria, exemplu concret și sublim de femeie și de mamă. Și vă rog, vă cer să vă rugați pentru mine și din inimă vi binecuvântez. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.02.2015
Publicarea pe acest sit: 09.02.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.