Discursul Papei adresat pelerinilor din El Salvador

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat pelerinilor din El Salvador
cu ocazia canonizării Monseniorului Romero

luni
, 15 octombrie 2018

Iubiți frați și surori,

Bună ziua și multe mulțumiri pentru că sunteți aici. Canonizarea monseniorului Oscar Romero, un păstor remarcabil din continentul american, îmi permite să am o întâlnire cu voi toți, care ați venit la Roma pentru a-l venera și, în același timp, pentru a manifesta adeziunea și apropierea voastră de Succesorul lui Petru. Multe mulțumiri!

Salut în primul rând pe frații mei în episcopat, episcopii din El Salvador, veniți la Roma însoțiți de preoții și credincioșii lor și atâția consacrați, nu-i așa? Sfântul Oscar Romero a știut să întrupeze cu perfecțiune imaginea Bunului Păstor care își dă viața pentru oile sale. Pentru aceasta, și acum și mai mult cu canonizarea sa, pot să găsească în el un „exemplu și un stimulent” în slujirea care le-a fost încredințată. Exemplu de predilecție față de cei care au mai mare nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. Stimulent pentru a mărturisi iubirea lui Cristos și grija față de Biserică, știind să coordoneze acțiunea fiecăruia dintre membrii săi și colaborând cu celelalte Biserici particulare cu afect colegial. Fie ca sfântul episcop Romero să-i ajute să fie pentru toți semne ale acestei unități în pluralitate care caracterizează sfântul popor credincios al lui Dumnezeu.

Salut de asemenea cu afect special pe numeroșii preoți, călugări, călugărițe care sunt aici și cei care au rămas în patrie. Voi, care vă simțiți chemați să trăiți o angajare creștină inspirată din stilul noului sfânt, fiți demni de învățăturile sale, fiind înainte de toate „slujitori ai poporului sacerdotal”, în vocația la care Isus, unicul și veșnicul preot, v-a chemat. Sfântul Oscar Romeră îl vedea pe preot situat în mijlocul a două mari abisuri: cel al milostivirii infinite a lui Dumnezeu și cel al mizeriei infinite a oamenilor (cf. Omilie în timpul hirotonirii sacerdotale, 10 decembrie 1977). Iubiți frați, lucrați fără încetare pentru a canaliza această dorință infinită a lui Dumnezeu de a-i ierta pe oamenii care se căiesc de mizeria lor și pentru a deschide inima fraților lor la duioșia iubirii lui Dumnezeu, și prin denunțarea profetică a relelor din lume.

De asemenea vreau la fel să îndrept un salut cordial numeroșilor pelerini veniți la Roma pentru a participa la această canonizare, precum și membrilor comunității salvadoriene din Roma. Mesajul sfântului Oscar Romero trebuie adresat tuturor fără excepție, mari și mici, pentru toți. M-a impresionat la intrare o bunică de nouăzeci de ani care striga și aplauda ca și cum erau cincisprezece. Forța credinței este forța poporului lui Dumnezeu. El, Oscar Romero, repeta cu putere că fiecare catolic trebuie să fie martir, pentru că martir înseamnă martor, adică, martor al mesajului lui Dumnezeu adresat oamenilor (cf. Omilia din Duminica I din Advent, 27 noiembrie 1977). Dumnezeu vrea să fie prezent în viețile noastre și ne cheamă să vestim mesajul său de libertate întregii omeniri. Numai în El putem să fim liberi: liberi de păcat, de rău, liberi de ura din inimile noastre – el a fost victima urii -, liberi total pentru a-l iubi și a-l primi pe Domnul și pe frați. O adevărată libertate deja pe pământ, care trece prin preocuparea față de omul concret pentru a trezi în fiecare inimă speranța mântuirii.

Știm bine că acest lucru nu este ușor, pentru aceasta avem nevoie de sprijinul rugăciunii. Avem nevoie să fim uniți cu Dumnezeu și în comuniune cu Biserica. Sfântul Oscar ne spune că fără Dumnezeu și fără slujirea Bisericii, acest lucru nu este posibil. Într-o ocazie se referea la Mir ca la „sacramentul martirilor” (Omilie, 5 decembrie 1977). Și că fără „această putere a Duhului Sfânt, pe care primii creștini au primit-o de la episcopii lor, de la papa…, n-ar fi trecut încercarea persecuției; n-ar fi murit pentru Cristos” (ibid.).

Să aducem la rugăciunea noastră aceste cuvinte profetice, cerând lui Dumnezeu puterea sa în lupta zilnică pentru ca, dacă este necesar, „să fim dispuși chiar să ne dăm viața pentru Cristos” (ibid.).

De asemenea, de aici trimit salutul meu întregului popor sfânt al lui Dumnezeu care peregrinează în El Salvador și astăzi vibrează de bucuria de a vedea pe unul dintre fiii săi la cinstea altarelor. Oamenii săi au credință vie pe care o exprimă în diferite forme de religiozitate populară și care conformează viața lor socială și familială: credința sfântului popor credincios al lui Dumnezeu. Preoților, episcopilor le cer: „Îngrijiți sfântul popor credincios al lui Dumnezeu, nu-l scandalizați, îngrijiți-l”. Și n-au lipsit dificultățile, flagelul dezbinării, flagelul războiului; violența s-a simțit cu putere în istoria sa recentă, însă acest popor rezistă și merge înainte. Nu sunt puțini salvadorienii care au trebuit să părăsească țara lor căutând un viitor mai bun. Amintirea sfântului Oscar Romero este o oportunitate excepțională pentru a lansa un mesaj de pace și de reconciliere tuturor popoarelor din America Latină. Și știți de ce? Pentru că poporul lui Dumnezeu știe să miroase acolo unde există sfințenie. Și acolo printre voi, eu ar trebui să mulțumesc atâtor oameni, întregului popor care l-a însoțit, care l-a urmat, care a fost aproape de el. Însă, cum pot să mulțumesc? Astfel am ales o persoană, o persoană care a fost foarte aproape de el și l-a însoțit și l-a urmat; o persoană foarte umilă din popor: Angelita Morales. În ea pun reprezentarea poporului lui Dumnezeu. Și i-aș cere Angelitei dacă poate să vină [aplauze și cântece în timp ce se apropie doamna Morales].

Unit cu bucuria voastră a tuturor, îi cer Mariei, Regina păcii, să aibă grijă cu duioșie de toți locuitorii din El Salvador și ca Domnul nostru să-i binecuvânteze cu mângâierea milostivii sale. Și, vă rog… – Ați plătit pentru a intra aici, sau nu? [Răspund: „Nu!”] -. Bine, acum trebuie să plătiți și prețul este ca să vă rugați pentru mine. S-o rugăm pe Sfânta Fecioară înainte de a primi binecuvântarea. Bucură-te, Marie… Sfinte Oscar Romero [R: Roagă-te pentru noi], și să vă binecuvânteze Dumnezeu atotputernicul…

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.10.2018
Publicarea pe acest sit: 15.10.2018
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.